اس ام اس آرزو کردن
اس ام اس آرزو کردن

اس ام اس آرزو کردن

اس ام اس ها و جمله های زیبا با موضوع آرزو؛

نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود…
فقط می دانم خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی
و من برای تو خوشبختی ات را آرزومندم…
::
::
صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را / ولی من باز پنهانی، ترا هم آرزو کردم
(شهریار )
::
::
فریب دورنماهای آرزو خوردم / ره سراب گرفتم ز تشنگی مردم
(دکتر صدارت)
::
::
عمرم چنان گذشته به سختی / که مرگ را فرصت نکرده‌ام که کنم آرزو هنوز
(مسعود فرزانه)
::
::
اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد / کشیده‌ایم در آغوش آرزوی ترا
(حزین لاهیجی)
::
::
به ماه روی تو این آرزو که من دارم / هزار سال اگر بینمت هنوز کم است
(بابافغانی شیرازی )
::
::
آرزو دارد که بیند کشته آن بدخو مرا / وه که خواهد کشت آخر آرزوی او مرا
(اهلی‌ ترشیری )
::
::
چقدر دوست دارم که وقت مناجات خدای من بخوانمت، الهی . . . ربی . . .
این حس مالکیت، این که تو خدای من هستی . . .
انگار همه ی حفره ها و جاهای خالی را پر می کند . . .
::
::
همه هست آرزویم که به بینم از تو رویی / چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی ؟
(فصیح الزمان شیرازی )
::
::
شبی در عالم مستی همین قدر آرزو دارم / که مست از جای برخیزی و بنشینی به دامانم
(فروغی بسطامی )
::
::
یاد ایامی که مرغ آرزو بر بساط ابرها پر می ‌گرفت
(باستانی پاریزی )
::
::
الهی! «دعا» به درگاه تو لجاج است، چون دانی که بنده به چه محتاج است .
لیله الرغائب است و اگر دلتان با خداست ما را بی نصیب از دعا نکنید . . .
::
::
اگر نیک بختی ترا آرزو است / چنان زی که دشمن شود با تو دوست
(نیازی )
::
::
سوخته چون لاله عمری در فراق لاله‌رویی / بر لب آمد جان و ما را بر نیامد آرزویی
(مژده )
::
::
اینکه هر سو میکشم با خود نه پنداری تن است / گور گردان است و در او آرزوهای من است
(سیمین بهبهانی )
::
::
کیم من ؟ آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی !
(رهی معیری )

———————

(پاتوق)