پیامک فلسفی

پیری مانعی برای عشق نیست،اما…

جمله ها و اس ام اس های سنگین با موضوع فلسفی؛

پیری مانعی برای عشق نیست، اما عشق تا حدی مانع از پیری است . . .
::
::

هنگامی که دوستی به مشکلی برخورده است ، او را با پرسیدن اینکه :
“چه کاری میتونم برات انجام بدم” آزار ندهید
یک فکر مناسب بکنید و آن را انجام دهید…
::
::
هرگز با احمق ها بحث نکنید
آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند
بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند
(مارک تواین)
::
::
شخصیت آدمها را از طریق کردارشان توصیف کنید
تا هرگز فریب گفتارشان را نخورید…
::
::
قطاری سوی خدا می رفت و همه ی مردم سوار شدند
اما وقتی به بهشت رسیدند همگی پیاده شدند
و فراموش کردند که مقصد خدا بود نه بهشت…
::
::
نه چندان نرمی کن که بر تو دلیر شوند
و نه چندان درشتی ، که از تو سیر شوند…
::
::
پرنده ای که بال و پرش ریخته باشد مظلومیت خاصی دارد
باز گذاشتن در قفسش توهینی است به او
در قفس را ببند
تا زندان دلیل زمینگیر شدنش باشد، نه پر و بال ریخته اش . . .
::
::
نادان را از هر طرفی بنویسید نادان است . . .
::
::
همیشه به قلبت توجه کن
بااینکه سمت چپه ، اما همیشه راست میگه . . .
::
::
شکست بخشی از زندگیست
اگر شکست نخورید ، نمی آموزید
و اگر نیاموزید ، هرگز تغییر نخواهید کرد . . .
::
::
عالم محضر خداست ، پس در محضر او گناه نکنیم . . .
::
::
چــه بــسیارند اشــخـاصى کــه تــنها بــا صــداى کــلنـگ گـــورکـن
از خـــواب بــــیـدار مــیـشـونـد . . .
::
::
آن نـــعـمـت نـــصـیـب مـاسـت کـه قـــدرش را مـی دانـــیـم
وگــرنه از صـــورت زیـــبـا بــــرای کـــور چـــه حـــاصـل . . .
::
::
زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . .
::
::
مشکل این نیست که تعداد احمق ها زیاد است ،مشکل در توزیع نامناسب آن هاست
“مارک تواین”
::
::
خــاطـرات خـــیـلی عـــجـیـبند
گـــاهـی اوقــات مــی خـــنـدیـم ، بـه روزهــای کـه گــریـه مـی کـردیم
گـــاهی گــریه مــی کـــنـیم ؛ به یــاد روزهــایــی که می خــندیـدیـم . . .
::
::
انسان ها همه گلها را چیدند و کشتند
اما گل خشخاش انتقام همه آنها را یکجا گرفت . . .
::
::
پیچ و خم جاده پایان راه نیست
مگر اینکه شما از آن امتناع بورزید . . .
::
::
کلید همه کارها صبر است
شما جوجه را با صبر کردن از تخم مرغ به دست آورید، نه با شکستن آن.
“آرنولد گلاسو”
::
::
هر انسان بیشتر از آنکه از دشمنان خود ضربه ببیند از دوستان نادان خود میبیند . . .
::
::
خاکستر سیگار :
امروز من خود را میسوزانم به خاطر تو
فردا تو خواهی سوخت به خاطر من . . .
::
::
در مسابقه بین موش و گربه معمولا موش برنده است
زیرا گربه برای غذا میجنگد و موش برای زندگی
نتیجه اخلاقی :
ترس از دست دادن همیشه بهتر از میل به افزایش است . . .
::
::
گـــاه آنــچـه مـصیـبتـی بــــزرگ بــه نـــظـر مـی رســد
بـــه عـــظـیم تـرین خـــیـر و صــلاح زنـــدگـیمان تـــبدیـل می شــود . . .
::
::
پیری آن نیست که بر سر بزند موی سفید / هر جوانی که به دل عشق ندارد پیر است
::
::
بزرگترین عبادت
لبخند به پسرک کفاشی است
که نان آور خانه است
که به جای کیف قاپی
کفش آدم های پولداری را برق می زند . . .
::
::
تولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است
و مرگش خاموشی آن
بنگر در این فاصله چه کردی
گرما بخشیدی ؟
یا سوزاندی . . . ؟
::
::
هر شخص موفق یا داستان دردناک و هر داستان دردناک، یک پایان موفقیت آمیز دارد
بنابراین سختی ها را بپذیر و برای موفقیت آماده شو . . .
::
::
جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای
آسان تر است از به دست آوردن آنچه به گفتن از دست داده ای . . .
::
::
آنـچــه سـرنوشت زندگـــی مــا را تعـــیین می کـــند
تصـــمیم ماســت، نه شـــرایـط . . .
::
::
یک چیز است که همه چیز را نورانی میکند، باور اینکه اتفاقی در شرف وقوع است . . .
::
::
شاید ریاضی امکان منها کردن عشق و جمع کردن محبت را نداشته باشد
اما این را یاد میدهد که هر مساله ای یک راه حل خواهد داشت . . .
::
::
برای چراغهای همسایه ات هم نور آرزو کن
بی شک حوالی ات روشنتر خواهد شد . . .
::
::
روابط خوب مانند عقربه های ساعت هستند
آنها فقط گاهی اوقات همدیگر را ملاقات میکنند
اما همیشه باهم هستند . . .

(راد اس ام اس)