زیباترین ها در یک کلمه

زیباترین ها در یک کلمه

 زیباترین ها در یک کلمه ؛

زیباترین شروع: بسم الله

زیباترین دین: اسلام

زیباترین خانه: کعبه

زیباترین استاد: امام صادق(ع)

زیباترین عمو: حضرت ابوالفضل(ع)

زیباترین غنچه: حضرت علی اصغر(ع)

زیباترین سرانجام: شهادت

زیباترین لباس: احرام

زیباترین ندا: فطرت

زیباترین دوست: کتاب

زیباترین روز: جمعه

زیباترین بیابان: عرفات

زیباترین میعاد: معاد

زیباترین کلام: لااله الاالله

زیباترین آواز: اذان

زیباترین شهید: امام حسین(ع)

زیباترین بنا: حضرت ابراهیم

زیباترین پرچم دار: حضرت عباس

زیباترین پیرمرد: حبیب ابن مظاهر

زیباترین آواره: سلمان

زیباترین شب: قدر

زیباترین خاک: تربت

زیباترین رحمت: باران

زیباترین کلمه: محبت

زیباترین لحظه: پیروزی

زیباترین سوره: حمد

زیباترین سلسله: انبیاء

زیباترین بانگ: تکبیر

زیباترین پارسا: حضرت علی(ع)

زیباترین زندانی: امام موسی بن جعفر

زیباترین صابر: حضرت ایوب

زیباترین مهاجر: هاجر

زیباترین عمل: عبادت

زیباترین چشمه: زمزم

زیباترین نیکی: نیکی به پدرومادر

زیباترین عهد: وفا

زیباترین ناله: نیایش

زیباترین جنگ: جنگ با نفس

زیباترین انسان: پیامبر (ص)

زیباترین ستون: دین

زیباترین مادر: حضرت فاطمه(س)

زیباترین منتقم: حضرت مهدی(عج)

زیباترین سخن گو: حضرت زینب

زیباترین قربانی: حضرت اسماعیل

زیباترین کوشش: فی سبیل الله

زیباترین سنگ: حجرالاسود

زیباترین آغوش: آغوش مادر

زیباترین سرمایه: زمان

زیباترین زمین: کربلا

زیباترین ابزار: قلم

زیباترین شعار: صلوات برمحمد وآل محمد(ص)