اس ام اس دلتنگی جدید
اس ام اس دلتنگی جدید

در بودنت به نبودنت می اندیشم ….

جمله های عاشقانه دلتنگی؛

دربودنت به نبودنت می اندیشم ای بودونبودمن..
::

خدایا ازتوچه پنهان کسی راهم قدتو دوست دارم…
::
من که نباشم دنیایک من کم داردتوکه نباشی من یک دنیاکم دارم. .
::
::
هرجا که میبینم نوشته است:خواستن توانستن است آتش میکیرم..خدایا یعنی اون نخواست که نشد.؟
::
::
تازه فهمیدم منم دروغگویه خوبیم!
دلم پر ازغمه؛حالم اصلا خوب نیست؛
اما هرکی بهم میگه:امروزچطوری؟
بهش لبخند میزنم و میگم:خوب…!
::
::
زندگی انگار تمام صبرش را بخشیده است ب من!
هرچه من صبوری میکنم
اوبا بی صبری تمام
هول میزند
برای ضربه بعد
کمی خستگی درکن لعنتی
خیالت راحت
خستگی من ب این زودی ها در نمی شود…
::
::
شکستگی رفع بلاست
ولی
باور نمی کند دلم..
::
::
دلم کمی خدامی خواهد…
کمی سکوت…
کمی آخرت…
دلم دل بریدن می خواهد…
کمی اشک…
کمی بهت…
کمی آغوش آسمانی…
دلم یک کوچه می خواهد…بی بن بست!و یک خدا…
تاکمی باهم قدم بزنیم فقط همین…!
::
::
بدون_من هوا سرده
الان گرمی
نمی فهمی..
::
::
دلم تنگ شده است
برای آغوشی ک خیلی هم مطمئن نیستم”مال من”باشد..
::
::
دوستت دارم
این جمله را بیش از هزاران بار برایم گفته بودی..
حالا ک نیستی فهمیدم،
دوستت دارم معادل کلمه ی خداحافظ است..

::
::
زمین خوردن چه زیباست،اگرهدف بوسیدن خاک پای دوست باشد.
::
::
یادت تک تک دقایق زندگانیم رورقم میزنه حتی اگرثانیه ای به یادم نباشی.
::
::
آهایSMSبروپیش اونکه بهش فکرمیکنم اگه کارداشت مزاحمش نشو،اگه خواب بودآروم ببوسش،اگه تورو خوند بهش بگو خیلی خیلی دوست دارم..
::
::
آرام میبوسمت ازاین دورها..چشمانت راکه ببندی…حس میکنی طعمش را…

::
::
به بعضیا تو زندگى باید گفت…من چشم میذارم …توفقط گمشو!
::
::
آدم خوب قصه های من!
دلتنگت شده ام!
حجمش رامیخواهی؟
خدا را تصورکن…
::
::
حالم خوب است!نه اشکی،نه آهی،میخندم!اماخنده هایم”درد”میکند…
::
::
منتظرم خدایا
خط پایانت کو؟آیاجهنمت همین جایی ک هستیم نیست؟
من آتشت راب”نامردی ها؛دورویی هاوخیانت ها”ترجیح میدهم
شایداگرایوب هم درعصرمابودصبرش لبریز می شد…
::
::
زمین ازتوبعید نیست لرزش کنی؛برمردمانی ک ازدرون مدت هاست شکسته اند…
::
::
گاهی به بعضیا باید گفت:عزیزم اگه برام بزرگ شده بودی؛فقط ب خاطرخطای دیدم بود…
میدونی ک آستیگماتم…!
::
::
شاید شعر همین است.که من عاشق تو باشم وتو!با هرکه می خواهی
::
::
خیانت است یا عدالت که وقتی نوشت”\دوستت دارم\”
برای دو نفر فرستاد!

::
::
در بازوبسته شدحتما باد بازشوخی اش گرفته،باز ادای آمدنت را درمی آوردتا دلم را درقفس دلتنگی بلرزاند..افسوس که نمیداند صدای پایت را حفظم.
::
::
هیچـــــوقت کــــسی که دوســــش دارے رو خــدای خودت نکن.. بعدأ عــذابی نــازل میکنه بــدتر از
عـذاب الـہے ..
::
::
دیدی آقای پر ادعا؟
دست های مردانه ات که حرفش را میزدی نتوانست نگه دارد..
دلم را،بغضم را،احساسم را،آرزوهایم را..
::
::
دیگر نی نخواهم زد!
گوسفندان را خواهم فروخت…
میخواهم کمی گرگ چرانی کنم…!
::
::
وقتی میگویم برایم دعا کن…
یعنی کم آورده ام!
یعنی دیگرکاری از دست خودم برای خودم بر نمی آید….!
::
::
قسم به تین و عنکبوت به مرغ باغ ملکوت از ته دل برات بگم دنیا فدای تار موت
::
::
رسم دنیافراموشیست! اما توفراموش نکن کسی درگوشه ای اززمان به یادتوست.

(پاتوق)