اس ام اس فلسفی

اس ام اس های فلسفی (بهمن ماه)

پیامک های فلسفی؛

انسان پدیده ای غریب است : به فتح هیمالیا می رود

به کشف اقیانوس آرام دست میابد ، به ماه و مریخ سفر می کند

تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کند

و آن دنیای درونی وجود خود است . . .

::

::

خانه ات را برای ترساندن موش ، آتش نزن . . .

(مثل فرانسوی)

::

::

نه هر چشم بسته ای ، خواب است ؛ و نه هر چشم بازی ، بینا  . . .

::

::

جــــاده هـــای زنــــــدگـی را خـــدا هـــمـوار میـکــنـد . .

کــــــار مــــا فـــقـــط بـــــرداشــــتـن ســـنــگ ریـــــزه هـــاسـت  . . .

::

::

دوست داشتن یک موجود در این است که  پیر شدن با او را بپذیریم . . .

(آلبر کامو)

::

::

مردمی را دیدم

برای داشتن ظاهری زیبا، وقت و هزینۀ زیادی صرف می کردند

اما برای داشتن ذهنی زیبا، هیچ . . .

::

::

دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـی

گـاه اقبـالی بـزرگ اسـت  . . .

::

::

دوست داشته باشید کسانی را که به شما پند میدهند

نه مردمانی که شما را ستایش میکنند . . .

::

::

عاشق شخصیت درونی آدم ها بشوید

چیزی که حتی بعد از مرگ هم ماندگار خواهد ماند . . .

::

::

‫یکی از فرق های انسان با خدا

این است که انسان تمام خوبیها

را با یک بدی فراموش میکند

ولی خدا تمام بدیها را با یک

خوبی فراموش میکند . . .

::

::

بدان که جز با چشم دل نمی‌توان خوب دید

آنچه اصل است، از دیده پنهان است . . .

::

::

بــــــه یــــاد داشـــتـه بـــــاش :

آیـــــنـده کــــتـابـی اســت کـــه امــــروز مــــی نـــــویــسی

پـــــس چــــیـــزی بــــنـویـــس کـــه فـــــردا از خــــوانــدن آن لـــــذت بــــبـری . . .

::

::

آنان که قدرت را با پول می خرند ، عدالت را هم با پول می فروشند . . .

::

::

اسب اصیل هیچ گاه به دیگر اسب ها در طی مسابقه نگاه نمی کند

بلکه تمام توجه خود را روی سریع تر دویدن معطوف می کند . . .

::

::

مرگ انســـان زمـانیســت که نـــه شـــب بهانــه ای بـرای خـــوابـیـدن دارد

و نـــه صـــبح دلیلی بـرای بیــــدار شــــدن . . .

::

::

اینجا مهم نیست چه باشی ، مهم آن است از تو چه بگویند  . . .

::

::

عــظـمت نـــصـیب کــسانی مــی شـود

کـه در اشـــتیاق رســیدن بـه هــــدف هـای عــالـی مـی ســـوزنـد . . .

::

::

اندیشه برانگیزترین امر در زمانهٔ اندیشه برانگیز ما آن است که ماهنوز فکر نمی‌کنیم . . .

::

::

برآنچه گذشت

آنچه شکست

آنچه نشد

حسرت نخور

زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . . .

::

::

هــیـچـوقـت حــق نـداریـد احــساسات کـسی را بـه بــازی بــگـیـریـد

فـــقـط بـه ایــن خـاطر که تـکلیفـتان با خـودتان مـشـخـص نـیست . . .

::

::

هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست

آدم، زیادی نزدیک باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ می‌زند

باید نقطه‌ی درست را پیدا کرد و در آن ماند . . .

(کریستین بوبن)

::

::

اگر بر ناتوان خشمگین شوی دلیل بر این است که قوی نیستی . . .

::

::

آدمــیـزاد هــرگــز نـمـی‌فـهـمـد که تــا چــه انـــدازه عـــاشــق اســت

مــگـر زمـــانــی کــه بــکـوشــد دیــگـر عــاشــق نـبـاشــــد  . . .

(هریت بیچر استو)

::

::

با “هیچ کس نبودن” بهتراست از حضور اشتباه درکنار کسی بودن . . .

::

::

شاید چالاک‌ترین انسان نباشم

شاید بالا بلندترین یا نیرومندترین نباشم

شاید بهترین و زیرک‌ ترین نباشم

اما قادرم کاری را بهتر از دیگران انجام دهم

و این کار ، هنر ” خود بودن ” است . . .

::

::

آدما به اندازه کمبودهاشون دیگران رو آزار میدن  . . .

::

::

آنـچـه مـردم را دانـشمند مـی کـند ، مــطالبی نـیست کـه می خـوانـند ،

بــلـکه چـــیـزهـایـی اســت کـه یــاد مـی گــیـرنـد . . .

::

::

هرگز شادی آدمها را از میزان خنده هایشان نسنجید

هرگز تنهایی آدمها را از تعداد دوستانشان قضاوت نکنید . . .

::

::

ضرب المثل هندی :

سند پاره میشود

اما قول هرگز . . .

::

سکوت هرکز اشتباه نمیکند

و هرچه طولانی تر باشد ، بهتر فضاوت میکند . . .

اگر بر ناتوان خشمگین شوی دلیل بر این است که قوی نیستی . . .
::

هــیـچـوقـت حــق نـداریـد احــساسات کـسی را بـه بــازی بــگـیـریـد
فـــقـط بـه ایــن خـاطر که تـکلیفـتان با خـودتان مـشـخـص نـیست . .
::
::

آدما به اندازه کمبودهاشون دیگران رو آزار میدن . . .
::
::
ضرب المثل هندی :
سند پاره میشود
اما قول هرگز . . .
::
::
بدان که جز با چشم دل نمی‌توان خوب دید
آنچه اصل است، از دیده پنهان است . . .
::
::
سکوت هرکز اشتباه نمیکند
و هرچه طولانی تر باشد ، بهتر فضاوت میکند . . .
::
::
هرگز شادی آدمها را از میزان خنده هایشان نسنجید
هرگز تنهایی آدمها را از تعداد دوستانشان قضاوت نکنید . . .
::
::
مرگ انســـان زمـانیســت که نـــه شـــب بهانــه ای بـرای خـــوابـیـدن دارد
و نـــه صـــبح دلیلی بـرای بیــــدار شــــدن . . .
::
::
‫یکی از فرق های انسان با خدا
این است که انسان تمام خوبیها
را با یک بدی فراموش میکند
ولی خدا تمام بدیها را با یک
خوبی فراموش میکند . . .
::
::
بــــــه یــــاد داشـــتـه بـــــاش :
آیـــــنـده کــــتـابـی اســت کـــه امــــروز مــــی نـــــویــسی
پـــــس چــــیـــزی بــــنـویـــس کـــه فـــــردا از خــــوانــدن آن لـــــذت بــــبـری . . .
::
::
هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست
آدم، زیادی نزدیک باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ می‌زند
باید نقطه‌ی درست را پیدا کرد و در آن ماند . . .
(کریستین بوبن)
::
::
برآنچه گذشت
آنچه شکست
آنچه نشد
حسرت نخور
زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . . .
::
::
دوست داشته باشید کسانی را که به شما پند میدهند
نه مردمانی که شما را ستایش میکنند . . .
::
::
عاشق شخصیت درونی آدم ها بشوید
چیزی که حتی بعد از مرگ هم ماندگار خواهد ماند . . .
::
::
آنـچـه مـردم را دانـشمند مـی کـند ، مــطالبی نـیست کـه می خـوانـند ،
بــلـکه چـــیـزهـایـی اســت کـه یــاد مـی گــیـرنـد . . .
::
::
انسان پدیده ای غریب است : به فتح هیمالیا می رود
به کشف اقیانوس آرام دست میابد ، به ماه و مریخ سفر می کند
تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کند
و آن دنیای درونی وجود خود است . . .
::
::
شاید چالاک‌ترین انسان نباشم
شاید بالا بلندترین یا نیرومندترین نباشم
شاید بهترین و زیرک‌ ترین نباشم
اما قادرم کاری را بهتر از دیگران انجام دهم
و این کار ، هنر ” خود بودن ” است . . .
::
::
عــظـمت نـــصـیب کــسانی مــی شـود
کـه در اشـــتیاق رســیدن بـه هــــدف هـای عــالـی مـی ســـوزنـد . . .
::
::
اندیشه برانگیزترین امر در زمانهٔ اندیشه برانگیز ما آن است که ماهنوز فکر نمی‌کنیم . . .
::
::
آنان که قدرت را با پول می خرند ، عدالت را هم با پول می فروشند . . .
::
::
مردمی را دیدم
برای داشتن ظاهری زیبا، وقت و هزینۀ زیادی صرف می کردند
اما برای داشتن ذهنی زیبا، هیچ . . .
::
::
دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـی
گـاه اقبـالی بـزرگ اسـت . . .
::
::
اسب اصیل هیچ گاه به دیگر اسب ها در طی مسابقه نگاه نمی کند
بلکه تمام توجه خود را روی سریع تر دویدن معطوف می کند . . .
::
::
اینجا مهم نیست چه باشی ، مهم آن است از تو چه بگویند . . .
::
::
آدمــیـزاد هــرگــز نـمـی‌فـهـمـد که تــا چــه انـــدازه عـــاشــق اســت
مــگـر زمـــانــی کــه بــکـوشــد دیــگـر عــاشــق نـبـاشــــد . . .
(هریت بیچر استو)
::
::
جــــاده هـــای زنــــــدگـی را خـــدا هـــمـوار میـکــنـد . .
کــــــار مــــا فـــقـــط بـــــرداشــــتـن ســـنــگ ریـــــزه هـــاسـت . . .
::
::
دوست داشتن یک موجود در این است که پیر شدن با او را بپذیریم . . .
(آلبر کامو)
::
::
با “هیچ کس نبودن” بهتراست از حضور اشتباه درکنار کسی بودن . . .
::
::
خانه ات را برای ترساندن موش ، آتش نزن . . .
(مثل فرانسوی)
::
::
نه هر چشم بسته ای ، خواب است ؛ و نه هر چشم بازی ، بینا . . .

::

اینکه دیگران ما را آدم حساب نکنند یک چیز است
اما اینکه ما خودمان را آدم حساب نکنیم یک چیز دیگر است . . .
(محمود دولت آبادی)
::
::
نه هر چشم بسته ای خواب است ، و نه هر چشم بازی بینا . . .
::
::
قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را
این باران است که باعث رشد گل میشود ، نه رعد و برق . . .
::
::
وقتی مردم از کسی تعریف می کنند
کمتر کسی باور می کند
ولی وقتی که از کسی بدگویی می کنند
همه باورشان می شود . . .
::
::
چیزی ویرانگرتر از این نیست که دریابیم
فریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم
(لئو بوسکالیا)
::
::
به جای پــــاکــــ کردن اشــــکـــهایتان
آنهایی که باعث گــــریـــــــــه تان می شوند را پــــاک کنید . . .
::
::
بسیار شیرین مباش که تو را بخورند
و تلخ هم مباش که تو را دور افکنند . . .
::
::
برای خــــــــــــــ­ــودت زندگی کن
برای دیگری زندگـــ­ـــــــــــــی باش . . .
::
::
باران هم روی ستمگر می بارد و هم ستمدیده
ولی بیشتر روی ستمدیده می بارد
زیرا ستمگر چتر ستمدیده را ربوده است . . .
::
::
هیچوقت به کسى که بهت اعتماد داره ، دروغ نگو
هیچوقت به کسى که بهت دروغ میگه ، اعتماد نکن . . .
::
::
این یکی از تضادهای زندگی ماست
که آدم همیشه کار اشتباه را در بهترین زمان ممکن انجام میدهد . . .
( چــارلـی چـاپلـیـن )
::
::
از جنگ بدتر هم هست : کسی که چیزی ندارد تا برایش بجنگد . . .
::
::
جهان سوم جائیست که مردمش بهجای حل مشکلاتشان
سعی میکنندبه بهترین شکل خود را با ان تطبیق دهند . . .
::
::
هیچ سنجابی بخاطر پوست گران قیمت خود خوشبخت نشده است . . .
::
::
بـــه آرزوهــــای خـــویـش ایــــمـان بــیـاوریــد و
آنــــگونه نـــسبـت بــه آنــــها بـــانـدیشـید که
گویــــی بـــزودی رخ مـی دهـــنـد . . .
::
::
انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛
دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است
و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است . . .
::
::
هیچ وقت کسی رو که در حاشــیه زندگیش هستی
در اولــویت زندگی قرار نده . . .
::
::
بندی که پاره شد رو میشه گره زد
ولی همیشه یه گره باقی می مونه . . .
::
::
هرگاه قصد شوخی دارم، حقیقت را بیان می‌کنم
این بزرگترین شوخی جهان است . . .
(جرج برنارد شاو)
::
::
سوختن کمال عشق است
اما آنها که سوختن پروانه در آتش شمع را کمال عشق می‌دانند
کجایند که سوختن انسان در آتش عشق را به نظاره بنشینند؟
(سید مرتضی آوینی)
::
::
هرچقدر هم که ضعیف باشی
گاهی میتونی تکیه گاه باشی . . .
::
::
نسبت سطح بال زنبور به بدن او ، بسیار کم است
با توجه به قوانین آیرودینامیک، پرواز ممکن نیست
اما زنبور این را نمیداند و پرواز میکند . . .

(راد اس ام اس)