منتخب جملات قصار و زیبای آلبرت اینشتین

منتخب جملات قصار و زیبای آلبرت اینشتین

منتخب جملات قصار و زیبای آلبرت اینشتین ؛

هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است.

*******

فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد.

*******

عاشق سفر هستم ولی از رسیدن متنفرم.

*******

من هوش ِ خاصی ندارم، فقط شدیدا کنجکاوم.

*******

سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید.

*******

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند.

*******

یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصهء علم و هنر می شود فرار از زندگی روزمره است.

*******

مثال زدن، فقط یک راه دیگر آموزش دادن نیست؛ تنها راه آن است.

*******

حقیقت آن چیزی است که از آزمون تجربه، سربلند بیرون آید.

*******

زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.

*******

هیچ دشواری را نمی توان در همان سطحی که به وجود آمده از بین برد؛ باید یاد بگیریم که نگاهمان را به جهان تغییر دهیم

*******

داشتن ابتکار و درک هر مطلبی، مهمتر از داشتن دانش است

*******

تصور، مهمتر از دانش است

*******

الهام، تنها چیز مهم زندگی است

*******

نحوه افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که امکان دارد تنها خواندن یک کتاب، پایه اندیشه ها و افکار او را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی، مسیر سرنوشت میلیونها انسان را در جاده مخصوصی بیندازد

*******

دانش چیز شگفت انگیزی است، مشروط بر آنکه کسی مجبور نباشد از راه آن امرار معاش کند

*******

هیچ کاری برای انسان سخت تر از فکر کردن نیست

*******

به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزشها باشید

*******

به یقین بر این باورم که پول نمی تواند کاروان بشری را به سوی پیشرفت هدایت کند؛ حتی اگر در دست فداکارترین فرد بشر برای این مقصود باشد

*******

من هرگز به آینده فکر نمی کنم، چرا که خودش به زودی خواهد آمد

*******

کمتر کسی می تواند بدون دغدغه و در کمال متانت به بیان باورهایی بپردازد که با تعصبات محیط اجتماعی او یکسان نباشد. بسیاری از مردم شهامت داشتن چنین باورهایی را هم ندارند

*******

غذایی که مردم را سالم نگه می دارد آن نیست که می خورند، بلکه آن غذایی است که خوب هضم می کنند

*******

اگر کسی احساس کند که هرگز در زندگی دچار اشتباه نشده، این بدان معنی است که هرگز به دنبال چیزهای تازه در زندگیش نبوده است

*******

تنها از دو راه می توان زندگی کرد: نخست، گویی هیچ چیز معجزه نیست؛ دوم، گویی همه چیز معجزه است

*******

حقیقت تنها یک توهم است، حتی اگر روی آن پافشاری شده باشد

*******

شتابنده ترین راه دریافت عشق، بخشیدن آن به دیگران است

*******

سعادت یعنی افتخار به گذشته و تلاش برای حال و امید به آینده

(برترین ها)