کاراسین ها

کاراسین ها

کاراسین ها (Characins)

خانواده کاراسیده (کاراسین) شامل بیش از ۱۱۰۰ گونه می شود که این خانواده بزرگترین گروه از ماهیها را در میان خانواده های ماهیان ساکن آبهای شیرین، تشکیل می دهد. همه ماهیهای خانواده کاراسین Characidae دارای بدنی رنگی با رنگهای روشن و درخشان هستند، نیز در این خانواده گونه های گوشتخوار و گیاهخوار با هم وجود دارد.

 برخی گونه ها مثل پیرانا ،تترا، پاکو، ماهی تبرزینی و….. خود شامل تعداد زیادی از ماهیان میشوند، به طور مثال بیش از ۵۰ گونه پیرانا وجود دارد که در لیست زیر تنها از پیرانا نام می بریم که خود نماینده بسیاری از انواع دیگر پیراناها است.

برخی از گونه های آشنای خانواده کارسین ها :

۱)      تترا ها

۲)      پیراناها

۳)      تبرزین ها

۴)      آنوستو میده

۵)      و ….

تتراها ، مشهورترین عضو خانواده کاراسین ها

تتراها از زیباترین ماهی های آکواریومی بوده که خاستگاه اصلی آنها آمریکای جنوبی می باشد .بدن آنها دراز و باریک ولی قسمت گلویی و شکمی آنها گوشتالو و قوس دار است . باله مخرجی همه انواع آن بلند بوده و در برخی از گونه ها باله پشتی نیز بلند می باشد .ساقه دمی در برخی از گونه ها فاقد فلس است .
اکثرا تتراها جزو جنس Hyphessobrycon و چند جنس دیگر بوده و امروزه انسان توانسته است از طریق تکثیر گزینشی نژادهای بسیار زیبایی از آمیزش گونه های مختلف طبیعی را به وجود آورد .

بیشتر بخوانید
ماهی تترای نئونی سیاه (Black Neon Tetra)

انواع تترا مانند تترا نئون ، تترا کاردینال ، تترا جواهر ، تترا چشم چراغی ، تترا رامینوز ، تترا رازبورا و سایر ماهی های خانواده تترا ، سیلور دالر ، پیرانا ، پاکو و سایر کاراسین ها

(زمزار)

همچنین ببینید

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish) پروانه ماهی راکون خط قرمز (ماسک دار) …