پیامک عاشقانه و تنهایی

پیامک عاشقانه و تنهایی

گلچین جملات غمگین و گریه آور؛

شب بود و ستاره بود و من بودم و ماه

شب ماند و ستاره رفت و من ماندم و راه

کوهی شده انبار غم این دل من

درد آمد و غم آمد و من ماندم و آه

::

دستهایم به آرزوهایم نرسید،آنها بسیار دورند…
اما درخت سبز صبرم می گوید:
امیدی هست…
دعایی هست…
خدایی هست…
::
::
برای تو مینویسم ..
از عمق احساسم مینویسم ..
تا شاید بدانی که طپش قلبم در سینه ..
به خاطر توست .
::
::
روزی میــرسَد.
بـــی هیــــچ خَبـــَـــری.
بــا کولـــــه بــــآر تَنهـــاییـَم.
دَـر جـــاده هــای بـی انتهــــای ایـن دنیــای عَجیـــــب.
راه خــــواهم افتـــــاد.
مَـــن کـــه غَریبـــــم.
چـــه فَــــرقی دارد کجـــــای ایـــن دنیــــــا بـاشــــم.
همــه جــــای جهــــان تنهـــــایی بــــا مَـــن است ..
::
::
به رازهایم حسادت میکنم..
که چقدر ساده..
باتو محرم شدند..!
::
::
قـهوه دم می کنم
نصـف قاشق سیانور به فنجانت می ریزم !
لبخند که می زنی می گویم : قـهوه ات سرد شده بگذار عوضش کنم !
این کار هر شب من است
و من چند سال است که می خواهم بکشمت !
ولی لبخندت !
لبخندت !
لعنت !
::
::
دیرزمانی است که سکوت کرده ای!
عاشق این طوفان بعداز آرامشم
چیزی بنویس!
حرفی بزن!
این بار تونپرس،
تو بگو چه خبر؟
::
::
دقت کردی؟
هیچکس به سکوت آدم نمیرسد!
همه منتظرند به فریاد آدم برسند … !!!
::
::
مــن
به عکس ِتــو دست میکشم ..
تـــو
بـه عـکس ِ من
دست میکشی از مــن !!!
::
::
گاهی شهری را
آرام دلی را
رابطه ای را…
گاهی همه چیز را…
به هم می ریزند
این “غریبه ” های لعنتی..
::
::
صدایشان که میزنی،
گلویت را گاز میگیرند.
و آنقدر جمع میشوند در گلویت
تا نفست را بند آورند،
یا خفه ات می کنند
یا اشکت را در می آورند!!!!
واژه ها وحشی اند…
::
::
بی حس شده ام از درد !
از بغــض !
فقط گاهـی ،
خـط ِ اشکی …
میسـوزانـد صـورتـم را !!
::
::
تنهایــــی را ترجیـــح میدهـــم به تن هایـــی که روحشــان با دیگـــریست …
::
::
لحــظه ی رفــتـن
ســکـوتـم عـــلامت رضـا نـبـود
مــی خـــواسـتـــم مثـــل هـمـیشـه
روی حــرفت حــرفی نیــاورم ..
::
::
تـــو برمی گردی
و زندگی را از جایی که پاره شده
دوباره به هم می دوزیم.
در صندوقِ خاطره ها هنوز
نخ برای بخیه زدن هستـــــــــ…!
::
::
من مانده ام طنین صدایت
آرام باش و احساس گناه مکن
تو بهترین ها را به من هدیه داده ای
زیرا فروغ میگوید:
” تنها صدا است که میماند ”
::
::
فــرقی نمـی کند که
شعــر هایم را روی کاغد بنویسم
یا روی ماسه های دریــا
یا حتــی روی شیشه ی بخــار گرفته ی پنجـره !
ایــن شکوه حضور توست که به نوشته هایــم ،
اعتبــار می بخشــد !
::
::
روزهای بی تو بودن پــــــــــــــــــــــــــــر…
فکر بی تو بودن پـــــــــــــــــــــــــر…
دوست داشتن کسی جز تو پـــــــــــــــــــــر…
عشق کسی جز تو ،توی سرم پـــــــــــــــــر…
گل من فقط تو نپـــــــــــــــــــر…
::
::
تقصیر برگها نیست.
آدمها همینند!
نفس میدهی له ات میکنند…!
::
::
بخند
این درخواست اجباریه!
باید بخندی
حتی کوتاه…
امیدوارم همیشه لبخند مهمونه لبای زیبات باشه…

بیشتر بخوانید
سری 27 اس ام اس و پیامک زیبا

::

کوکِ دوستت دارم !
زبانت کوک نمی شود !..
به آنچه ..
گوش من محتاج شنیدنــش است
::
::
گاهـــی آنقـــدر دلـــم از زندگـــی سیـــر میشه
که میخـــوام تا سقفـــ آسمان پـــرواز کنـــم
و روش دراز بکشـــم
آروم و آســـوده !
مثـــل ماهـــی حوض مان
که چنـــد روزیـــست روی آبـــ است …!
::
::
مـــات شــدم از رفـتنت !!
هیــچ مـیز ِ شطـرنجی هـم …
در مــیان نـــبـود !
ایـن وســط ،
فــقط یـک دل بـــود ..
کـه دیگــر نـیست !!
::
::
فـــال مـی فـُــروشـَـم
نــَـتـَرس
بــــِه اَنـــدازهی بــَـختـَــم ســـیاه نیــــست
یــــه دانـــِه بــِـخـَر
شـــایــد فــــال ِ تــُو نـــانــی
بــَـر سـَر ِ ســُـفـره ی ِ خــالـــی مــَــن بــاشَــد !!
::
::
وقتی ازم میپرسی که خوبی و من میگم ای بد نیستم…
یعنی بدم..!
خیلی هم بدم…
پس نگو خدارو شکر..!!!
::
::
سر ِ میز ِ شام
هر چند وقت یه بار به سقف نگاه میکنم
تا اشکای جمع شده تو چشمام بیرون نریزه
::
::
من و تو رفیق بودیم….
تو واسم یه چیزی بیشتر از رفیق بودی!
…تو!
::
::
دلخوشم که هر چه از من دور شوی
از آن ســوی کُره زمین به من
نزدیکــــــ تر می شوی !
فقط می ترسم مبادا
گالیـله اشتبــاه کرده باشــد…!
::
::
گاهـــــی بــایـد بی رحـــــم بــــود
نـــه بــا دوســـت
نـــه بــا دشـــمن
بـــلکــه بـــاخــودتـــ
وچــه بــزرگــتــــ مــی کـــنـه اون ســـیلـی
کــــــه خـــودتــــ مـــی خـــوابـــونـی تـــوصــورتتــــ…
::
::
بــه دلــم مــی گــویــم
آن یــوسفــی هــم کــه بــرگشتـــ بــه کنعــانش
استثنــا بــود
تــو غمتـــ را بخــور …
::
::
حــمــاقت که شــــاخُ دُم نـــدارد
حــــماقــــتـ یـعنـی مـــن که
آنــــقــدر مــی روم کهـ دلـــــتـنـگـــم شــــوی
خــــبـــری از دلـــتـــنــگـــی تــــــو نــمــی شــــود
بــــر مـــی گـــــردم
چــــون
دلـــتـــنـــگــــتــــــ مـــی شــــــوم
::
::
دلـتنگی‌هایـم را
زیـر دوش حمّــام می‌بَـرم،
بُـغـضـم را
میـان شُـرشُـر آبِ داغ می‌تـرکـانـم،
تا همـه فـکـر کننـد
قرمـزیِ چشمـانـم
از دم کـردنِ حمّـام است….
::
::

بیشتر بخوانید
سری 32 اس ام اس و پیامک زیبا

حوصـــله خوانــدن ندارم
حوصـــله نوشتــن هم ندارم
این همـــه دلتنـــگی دیگر نه با خــواندن کم می شود ، نه نوشـــتن.
دلـــم لمـــس آغوشت را می خـــواهد
فقــــط همــــین
::
::
تا دوباره دیدنت…
این رختخواب را “وارونه” خواهم خوابید!

“خیانت” است به تو!
سر بر کنار “خیالت” گذاشتن!
::
::
تقصیـــــر تو نیست حتمــــا اشتبـاه از طرف متصدی ارزو بوده
کـه تو نصیب دیگـری شدی
::
::

ایـــن لحظه هــا
تنــــم یــه آغــوش گرم می خواهــــد با طـــعم عشــق نه هوس……. ..
… ایــن لحظـــه هــا
لبــانم رطوبــت لبــهایی را می خواهـــد با طعم محبت نه شهوت…
… این لحظــه ها
گیسوانـــم نوازش دستی را می خواهــد با طعم ناز نه نیـــاز…
این لحظـــه ها
تنی می خواهم که روحــــم را ارضـــا کند نه جســـمم را
::
::
باران که میزند
به مظلومیت سقفها فکر میکنم
به حصیرهای خیس
باران که میزند
به سادگی دلهایمان میخندم
باران که میزند…..

بیشتر بخوانید
اس ام اس و جمله های فلسفی جدید

::

فکرش را بکن!
یک روز می آیی
و می بینی نه من هستم؛
نه این کلمات…
::
::

همه ما زخم هایی داریم
روی بازو یا ساق پا
زخم هایی قدیمی که داستان دارند
که می شود با آن ها ما را شناسایی کرد
زخم هایی بر پیشانی یا بر قلب هایمان
زخم هایی که برایشان حتی دنبال “مرهم” هم نمی گردیم
::
::
چند روزیست دست هایم را …
با چند کتاب و نوشته ،
سرگرم کرده ام اما …
گول نمی خورند…
هیچ چیز معجزه ی دست های تو نمی شود!
::
::
آیینه های اتاق به شوق در آغوش کشیدن تو قد کشیده اند،
حق دارند !
که تصویر من ِ بی تو را هر بار پیرتر از پیش به رُخم می کشند…!
::
::
و در جواب : “تا حالا عاشق بودی؟”
بگویم: نه!
و بیخیال آن سنگینی میان گلو شوم …
::
::
خواستی دیگر با من نبـاشی…
افــــــــرین چه با اراده!!!
لـعنت به دبستانی که تواز درسهایش
فقـط تصمیم کبــــــــــــری اموختی…
::
::
ایما و اشاره نمی دانم!
باید تمام قد روبرویم بایستی
و بگویی دوستت دارم…!
::
::
فریادی ست که نرسیده به گلو بغض می شود ،
به چشم ها که می رسد اشک می شود
و نرسیده به زبان خفه می شود..
::
::

بیشتر بخوانید
لطیفه های پیامکی جدید

گاهـــــی دِلَـــــــــــــم میــــخواد یکـــی ازم اجــــــــــــازه بخواد
که بیــاد تــو تنهــــــــــاییم
و مــــَن اِجــــــــازه نــدم و اون بـــی تفاوت به مخالفتــــَم بیــاد تو
و آروم بَغلـــــــــــم کُــنه و
بِگه : مَگـــه مَـــن مُـــردَم کـــه تَنهــــا بــمونی
::
::
سوت‌ می‌کشد در هوا ، کابل‌ تلفنی‌ که‌ می‌توانست‌
زیباترین‌ عبارات‌ جهان‌ را
از عاشقی‌ به‌ عاشقی‌ برساند . . . !
::
::
دیشب که نمیدانستم برای کدام یک از دردهایم گریه کنم کلی خندیدم..!
::
::
پسرک گرسنه اش است، به طرف یخچال می رود،
در یخچال را باز می کند…
عرق شرم بر پیشانی پدر می نشیند
پسرک این را می داند،
دست می برد بطری آب را بر می دارد
کمی آب در لیوان می ریزد…
صدایش را بلند می کند ، ” چقدر تشنه ام بود ”
پدر این را می داند پسر کوچولویش چقدر بزرگ شده است

::

::
باور کن
غلو یا بلوف نیست
کم نیاوردم
کوتاه آمدم…
::
::
نذر کرده ام
صد دور تسبیح
اهدنا صراط المستقیم بخوانم
شاید
مرا که میبینی
دیگر مسیرت را کج نکنی!!!
::
::

بیشتر بخوانید
پیامک طنز برای شب یلدا

مــهـم نیــســت که او مــال تــو بــاشــَد
مــهــِم این اســــتــ که فـــَقــَط بــــاشـَـد
زِنـــــدگــی کــُنـد ، عـِــشـــق بــورزد ؛
لــِذَت بـبــرَد و نــَــــفــَس بـــکــــــــشــَد
::
::
گاهی در زندگی
آدم باید تــاوان بده
تــاوان یه اتفاق ، یه تصمیم ، یه تردید
شاید این تــاوان به وسعت تمام طول زندگی باشه !!
::
::
خدایا من از تو معجزه می خواهم
معجزه ای بزرگ در حد خدا بودنت…
تو خود بهتر می دانی
معجزه ای که اشک شوقم را جاری کند؛
ناامید نیستــم فقط دلتنگم…
::
::
خدا همیــن جاست! در پس ِ احساست…
انگشت ِ اشتیاقتـرا بالا ببــر…
لمس اش میکنی .
::
::
تـــــوام میسپارم به درک
تـــــــــــف به هرچی نامرده
تــــــف بهـ شرفـــــش که بلد بود قسم دروغ بخوره

(پاتوق)

 

همچنین ببینید

ماه رمضان

جملات کوتاه تبریک ماه رمضان

( متن کوتاه زیبا در مورد ماه رمضان  ) جملات کوتاه تبریک ماه رمضان رمضان …