شعر های عاشقانه

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

اس ام اس های عاشقانه جدید ؛

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد

یا بخت ما طریق مروت فرو گذاشت

یا او به شاه راه طریقت سفر نکرد

.

.

دلم آرامشِ وارونه میخواهد

یعنی:

“ش م ا ر ا ”

.

.

این بی تفآوتیهآ

این بی خَبَری هآ

گآهی دیدآر از سَر اجبآر

نَبودَن هآ… نَدیدَن هآ

یَعنی بُرو

گآهی چِقَدر خِنگ میشویم . . .

.

.

ﺗﻨﻬﺎیی ﺣﻖ کسی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ

ﺍﻣﺎ ﻧﺼﻴﺐ کسی ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ . . .

تنم انگار تابستان سرشت است

تن ِ تو اول ِ اردیبهشت است

دهانم ماه مرداد است در یزد

لبت، بانوی من، “یخ در بهشت” است

.

.

بـیـمـار تـوام ، روی توام درمان است

جان داروی عاشقان رخ جانان است

بـشـتـاب ، کـه جـانـم بـه لـب آمـد بی‌تو

دریـاب مـرا ، کـه بـیـش نـتوان دانست . . .

.

.

کاش کسی باشد

تا بغضهایم را قبل از لرزیدن چانه ام بفهمد

کاش . . .

.

.

سخت بود

فراموش کردن کسی

که با او

همه چیز و همه کَس را

فراموش می‌کردم . . .

.

.

از نقش های ستاره دلم درد میکند

از عشق چند باره دلم درد میکند

دار و ندار قلب من یک حس شیشه ایست

از هرچه سنگ خاره دلم درد میکند . . .

.

.

دیکتاتور

تویی و آغوشت

که هر بار

مرا تسلیم می کند . . . !

.

.

وقت تلاقی چشمانمان

گونه هایت گل می اندازد

این زیباترین گل دنیاست . . .

.

.

مثل ندارد

میم های ِ مالکیتی

که از زبان ِ

تو می شنیدم . . .

.

.

ماه من ، مبادا گرفته باشی

که شهری را ، به نماز آیات وا میدارم . . .

.

.

تبعیـد یعـنی

ســردی وُ غربتــی ممـلو

دور از دســت هـای ِگـرم ِتو . . .

.

.

انتظار

زیباترین نقاشی دنیاست

وقتی حاصل تصویرش

تـــو باشی . . .

.

.

گفتی لب تر کن تا دنیا را به پایت بریزم

حالا من چشم تر کردم

می آیی ؟

.

.

مشترک مورد نظر این روزهایت کیست

که دیگر در دسترس بودن و نبودن من برایت مهم نیست . . . ؟

.

.

اگر آنکه رفت خاطره اش را می بُرد

فرهاد سنگ نمی سُفت!

مجنون آشفته نمی خُفت!

.

.

همه میگویند چشمانش رنگارنگ است

اما من میگویم چشمانش عسلی ست

نه برای رنگش

“چون شیرینترین خاطراتم در چشمانش بود”

.

.

چقدر شَب اضافه می آید

وقتی که نیستی . . .

.

.

ایســــتاده امـــــ

بگــــذار ســـــرنوشـــت راهـــــش را بـــــرود…!

مــــــــــــن،

همیــــن جــــا،

کنــــار قــــولــهایــت،

درســـــت روبــــروی دوســــت داشتـــنت

و در عمــــق نبودنــــت،

محــــکم ایستــــاده ام…!

.

.

تو صادقانه دروغ بگو

من عاشقانه کاری خواهم کرد

“ماه” همیشه پشت ابر بماند . . . !

.

.

گاهـــی دلــــــم هـــوس شیطنــــــت میکنــــــد

از همــــــان شیطنــــــت هایــــــی کـــه

حــــــرف تـــو پشــــــت آن بنــــــد اســــــت

که میگـــویـــی :

مگـــــــــه دستـــــــــم بهــــــت نرســــــه . . .

.

.

من مانده ام با یاد تو

و بغضی که لگد می زند

بر حنجره ای پا به ماه . . .

.

.

هنوز ته مانده ی بوسه ات را روی لبم میمکم

هنوز ته مانده ی آغوشت را محکم بغل می کنم . . .

.

.

هنوز به یاد می آورم “دوست داشتن” هایت را

که روزه ی سکوت ثانیه ها را می شکست

تو سخت به ثانیه هایم چسبیده ای . . .

.

.

محال است آدمی چیزی را به دست آورد

که خود هرگز آنرا نبخشیده باشد

پس عشقی در حد کمال ببخش

تا عشقی در حد محال به دست آوری . . .

.

.

از وقتــی که نیسـتی

خـدا می دانـد

چقــدر آب به صـورَتـم پـاشیـدم

لعنــتی

این کـابوس انقــدر واقعی ست

که از خواب بیــدار نمی شـوم . . .

.

.

درختان به من آموختند :

پایبندی هرکس به اندازه ی ریشه ی اوست ، به هر درختی نمی توان تکیه کرد !

.

.

تراشکـــــــار ماهـــــــری شده ام

بس کـــــــه تـــــــو نیـــــــامدی

و من

بـــــــرای دلــــــــم بهانـــــــه تراشیدم . . .

.

.

رسم “خوب” ها همین است

حرف آمدنشان شادت می کند و ماندنشان

با دلت چنان می کند که هنوز نرفته ، دلتنگشان می شوی !

.

.

لبخند که میزنی

کمترین اتفاقی که می افتد

اختلال در تشخیص ماه های قمریست . . . !

.

.

آغوش تو

تنها دروازه ایست

که برای فتحش

باید اول تسلیم شد . . .

(راد اس ام اس)

همچنین ببینید

عاشقانه پاییز

متن های عاشقانه پاییزی

( عاشقانه های پاییزی ) متن های عاشقانه فصل پاییز نمیرسم ها را بر نمی …