پیامک های دوستت دارم

پیامک دوست داشتن عاشقانه

اس ام اس جدید دوستت دارم؛
آری، آغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه، نا پیداست
من به پایان، دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست

چو قلب شب تاریک تنهایی دوستت دارم
چو بامداد خوش زیبایی دوستت دارم
به یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدار
چه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم


سرم درد می کند برای دردسر
و تو می دانی آنقدردوستت دارم
که حتی اگر سرم به سنگ بخورد
یا سنگ به سرم
از این دوستت دارم دست بر نخواهم داشت


ترا در طبیعت بکر چون یاس
و در افکارم از احساس
در انزوای تنهایی بی حد
ترا در شبانه ی لبخند
تا صبح دور و به اندازه ی یک جرعه خدا
دوستت می دارم


به اندازه مهربانی حضور کــسی
که یکتا است
دوستت دارم


کسی که باورت داره یه قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره
پس بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم باورت دارم


از طلوع عشق تا غروب سرنوشت
و از غوغای زندگی تا سکوت مرگ دوستت دارم


دهانت را می بویند ، مبادا گفته باشی دوستت دارم
دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد
(شاملو)


آه من هم زنم
زنی که دلش در هوای تو می زند پر و بال
دوستت دارم ای خیال لطیف
دوستت دارم ای امید محال
(فروغ فرخزاد)


زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد
پس با تمام سکوتم دوستت دارم


انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله هنوزم دوستت دارم


امروز یه کار ضرورى دارم و اون دوست داشتن توئه
دیروز هم همینطور بود فردا هم همینطوره !


بگو دوستت دارم
شهیدم کن
مالیات ندارد این گلوله ای که از دهانه لب هایِ تو شلیک می شود !


هی تو کمی نزدیکتر بیا
اما چیزی نگو بگذار فقط
بگذار چشم هایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد


دوست داشتن
زبان ٬ زمان ٬ راه ٬ دلیل ٬ نشانه نمی خواهد
دوست داشتن دل می خواهد
و یک من می خواهد و یک تو


بانو
آن پیرهن قرمز پولک دارت را بپوش
و مثل یک ماهی به آغوش من بیا
من هنوز دریا دریا تو را دوست دارم


باران می بارد ! به حرمت کداممان ؟ نمی دانم
همین اندازه می دانم که صدای پای خداست
شاید دلی در این حوالی گفته باشد دوستت دارم


ما به هم نمی رسیم
امّا بهترین غریبه ات می مانم
که تو را همیشه دوست خواهد داشت . . .


می خواهم داستانی از علاقه ام به تو را بنویسم
یکی بود ، یکی … بی خیال …
خلاصه اش می شود : دوستت دارم


حرف های زیادی بلد نیستم
من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید
از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی


دوستت دارم
گلایه از تکراری بودنش نکن
مشکل از مـــــن نیست
تو زیادی دوست داشتنی هستی


خسته ام از تـــــو نوشتن
کمی از خود می نویسم
این منم که دوستت دارم


قول می دهم لام تا کام حرفى نزنم
فقط بگذار از دال تا میم بگویم
بگذار بگویم که دوستت دارم
دیگر لام تا کام حرفى نمی زنم


تــو مــاه را دوســت داری
مــــــن مـاه هــاست کـــه تـــو را


معنای خوشبختـــــــی این است که
در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه دوستت دارد


ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر
به مرام تو گرفتار و به یاد تو اسیر


دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست
حسی است که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود


سلام می کنم از روی مهربانی
سلام می کنم از روی شادمانی
سلام می کنم تا جان دارم
که خواننده این سلام را دوست دارم


چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است
درست مثل همین باران…که بی سوال …
فقط می بارد…آرام …شمرده شمرده…فقط می بارد…
چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است


دوستم بدار نه برای سرگرمیت
دوستم بدار نه برای اشک ریختنت در خزان زندگیم
دوستم بدار ولی هرگز نگو دوستت دارم
دوستم بدار همانگونه که دوستت دارم


دوستت دارم عزیزم خیلی زیاد
خیلی ها میگن اگه به معشوقت
زیاد بگی دوستت دارم اون زود تو را از یاد می بره
و به کس دیگری عشق می ورزد
ولی من به تو اطمینان دارم
پس دوستت دارم


اگه من خسته و تنهام باز می گم دوستت دارم
اگه من اسیر غم هام باز می گم دوستت دارم
اگه آشنای دردم ندارم یه همزبونی
گل باغ آرزوهام باز می گم دوستت دارم


چون تورا دوست دارم
هر کجا هستم ، باشم
عشق تو همراه من است
قلب من جای تو شد
قلب تو مال من است


تو را چون موج دریا دوست دارم
چو گل همقدر دنیا دوست دارم
تک اندر وادی مهر و محبت
جدا از کل غم ها دوست دارم


ولو دروغ چه زیباست دوستت دارم
چه قدر مثل مسیحاست دوستت دارم
شروع وسوسه ی سوختن شد و بی شک
کلام آخر دنیاست دوستت دارم


هر چقدر هم که بشوئی پاک نمی شود
رنگ حسرت لب هات در اندوه گفتن دوستت دارم

برای من که دوستت دارم
و جای تو خالیست
زیر همین باران کنار این همه دلتنگی
کمی بوسه بفرست
و کمی دوستت دارم


به اندازه ی تمام بوسه های بی پاسخی
که ماهی به دریا میزنه
دوستت دارم


دوستت دارم دانم که تویی دشمن جانم
از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم


قابل توجه بعضی ها
بسیاری از من هم دوستت دارم ها
نتیجه رودربایستی ای هستند
که دوستت دارم ها ایجاد می کنند
جدی نگیرید !


برای دوست داشتنت
از من دلیل می خواهند ، نازنین !
چشمانت را قرض می دهی ؟


برای بدست آوردنت نمی جنگم !
به تکّدی قلبت هم نمی آیم !
دوستت دارم فارغ از داشتنت


بازدوستت دارم من تو را یک قدم به عقب کشید
ولی مهربان پشتت دیوار است
دیگر جایی برای قدم بعدی نیست
پس دوستت دارم

در اقتصاد چشمان تو همه دل ها کالای پست هستند
هرچه بیشتر دوستت بدارند کمتر خریدارشان می شوی


سکه های دوستت دارم را به من برگردان
باید جای بهتری خرجشان کنم


کاش می دانستی که چقدر دوستت دارم
و مرا از این عذاب رها می کردی
ای کاش تمام این ها را می دانستی
کاش می دانستی


اگر می دونستی چقدر دوستت دارم
همه آن چیزها که در بندت کشیده رها می کردی
غرورت را ، قلبت را ، حرفت را
ای کاش می دانستی


هر وقت می خوای ببینی چقدر دوستت دارم
انگشتت رو بذار رو نبضت
می فهمی که دوست داشتنم تمومی نداره


در صفحه ی شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم شاه دلم دوستت دارم


دوستت دارم به اندازه ی
پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم
و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم

(اس ام اس جدید)