سخن بزرگان

پیامک سخنان حکیمانه و پندآموز بزرگان

اس ام اس سخنان بزرگان و فلسفی ؛

تصور خیلی ها از قفس آهن و حصار است!
غافل از اینکه افکار و باورهای نادرست
تنگ ترین و مخوف ترین زندان هاست

همت آن است که هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد.
(ابن عطا)

مرد بلند همت تا پایه بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند.
(کلیله و دمنه)

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی
هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد.(ناپلئون)

سرچشمه همه فسادها بیکاری است
شیطان برای دست های بیکار، کار تهیه می کند.
(پاسکال)

کار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد
افسردگی ، دزدی و نیازمندی
(ولتر)

بیش از حد عاقل بودن  ،  کار عاقلانه ای نیست
(مثل فرانسوی)

دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند
نه مردمی که شما را ستایش می کنند.
(دور وبل)

شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر و دار
کارهای ملال آور و پرمسئولیت است هنر کوچکی نیست
(نیچه)

ارزش انسان به داشته هایش نیست
به چیزی است که آرزوی بدست آوردنش را دارد
(جبران خلیل جبران)

می توان حقیقتی را دوست نداشت
اما نمی توان منکر آن شد
(روسو)

دانستن کافی نیست
باید به دانسته خود عمل کنید
(ناپلئون هیل)

همانا زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست
(امام حسین «ع»)

انسان نمی تواند به همه نیکی کند
ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد.
(رولن)

نوابغ بزرگ زندگی نامه بسیار کوتاهی دارند.
(امرسون)

نه ترن، نه ریل ها، اصل نیستند، اصل حرکت است.
(ژیلبر سیسبرون)

مصمم به نیک بختی باش، نیک بخت می شوی.
(لینکلن)

بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی.
(کنفوسیوس)

اگر می خواهی در برابر قاضی نایستی، قانونمند زندگی کن.
(ولتر)

شاخ پربار سر بر زمین می نهد
و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است.
(گاندی)

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند
فاصله این دو را زندگی کنیم.
(سانتابان)

خداوند همه چیز را در یک روز نیافریده است
پس چه چیز باعث شده که من بیندیشم
که می توانم همه چیز را در یک روز بدست بیاورم


منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش
اشک هایت را با دست های خودت پاک کن
همه رهگذرند

امروز را دریاب
و به فردا هر چه کمتر توانی
تکیه کن

به بودن ها دیر عادت کن
و به نبودن ها زود
آدم ها نبودن را بهتر بلدند

راز خوشبختی ما در این است
که بدانیم دیگران دلیل خوشبختی ماهستند

استعدادهایتان را برای بهترین تواناییتان استفاده کنید.
استعدادی که بیهوده تلف شده باشد ارزشی ندارد
درعوض استعدادی که استفاده شده باشد
پاداش های غیرمنتظره بهمراه دارد

استعداد،مهارتها،دانش و زمانتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.
هر چیزی را که در دیگران سرمایه گذاری میکنید
بارها به خودتان باز میگردد

نها چیزی که توی فهمیدن
فهمیدم ، نفهمیدن واقعیت ها بود

برخی آدم ها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند
به ما درسهایی بیاموزند
که اگر می ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم

اجازه بده عشق بجای نفرت قلبت رو پر کنه.
وقتی نفرت تو قلبت هست
جایی برای چیزای دیگه نمی مونه
اما وقتی عشق تو قلبت هست
جا برای یه شادی بی پایان تو قلبت هست

همیشه دود سیگار به سمتی میره که نمی خوای
دقیقا مثه مسیر زندگی ما

سرخ می شوی وقتی می شنوی دوستت دارم
زرد میشوم وقتی می شنوم دوستش داری
چهارشنبه سوری راه انداخته ایم
سرخی تو از من زردی من از تو!
همیشه من می سوزم
و همیشه تو می پری

(اس ام اس جدید)