اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی و با معنی

اس ام اس فلسفی جدید  و با معنی؛

به بودن ها دیر عادت کن

و به نبودن ها زود

آدم ها نبودن را بهتر بلدند

تصور خیلی ها از قفس آهن و حصار است

غافل از اینکه افکار و باورهای نادرست تنگ ترین و مخوف ترین زندان هاست

منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش

اشک هایت را با دست های خودت پاک کن همه رهگذرند

امروز را دریاب

و به فردا هر چه کمتر توانی تکیه کن

استعدادهایتان را برای بهترین تواناییتان استفاده کنید

استعدادی که بیهوده تلف شده باشد ارزشی ندارد

درعوض استعدادی که استفاده شده باشد

پاداش های غیرمنتظره بهمراه دارد

استعداد ، مهارت ها دانش و زمانتان را با دیگران به اشتراک بگذارید

هر چیزی را که در دیگران سرمایه گذاری می کنید

بارها به خودتان باز می گردد

نهایت چیزی که توی فهمیدن

فهمیدم ، نفهمیدن واقعیت ها بود

برخی آدم ها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند

به ما درس هایی بیاموزند که اگر می ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم

اجازه بده عشق بجای نفرت قلبت رو پر کنه

وقتی نفرت تو قلبت هست جایی برای چیزای دیگه نمی مونه

اما وقتی عشق تو قلبت هست جا برای یه شادی بی پایان تو قلبت هست

همیشه دود سیگار به سمتی میره که نمی خوای

دقیقا مثه مسیر زندگی ما

سرخ می شوی وقتی می شنوی دوستت دارم

زرد می شوم وقتی می شنوم دوستش داری

چهارشنبه سوری راه انداخته ایم

سرخی تو از من زردی من از تو!

همیشه من می سوزم

و همیشه تو می پری

دنیا بسیار وسیع است و برای همه جائی هست

سعی کنیم جای واقعی خود را پیدا کنیم

هر اقدامی اگر بزرگ باشد ابتدا محال به نظر می رسد

کارلایل

آدمی ساخته افکار خویش است

فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است

موریس مترلینگ

به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است

روسو

کسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد

موجودی زنده محسوب نمی شود

مونتسکیو

زندگی دشمن شما نیست

اما طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد

ریچارد کارسون

اگر تنها از امید انتظار معجزه داری در اشتباهی

امید باید با حرکت توأم باشد

محمد اقبال

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد

سعی و عمل دیگر معنی نداشت

موریس مترلینگ

فضائی بین پندار و عمل وجود دارد

که با پشتکار پیموده می شود

جبران خلیل جبران

این که چقدر زمان داری مهم نیست

چگونه می گذرانی مهم است

لینکلن

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود

مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد

ادکارآلن پو

راز خوشبختی ما در این است

که بدانیم دیگران دلیل خوشبختی ماهستند

(اس ام اس جدید)