دوشنبه , شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
علی

شاعرانه هایی در وصف حضرت علی(ع)

اشعاری زیبا در وصف حضرت علی علیه السلام؛

به جز از علی نباشد

به جز از علی نباشد به جهان گره‌گشایی

  طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی

چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن

  به جز او به زخم دل‌ها ننهد کسی دوایی

ز ولای او بزن دم که رها شوی ز هر غم /  سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی
بشناختم خدا را چو شناختم علی را  /  به خدا نبرده‌ای پی اگر از علی جدایی
علی ای حقیقت حق علی ای ولی مطلق  /  تو جمال کبریایی تو حقیقت خدایی
نظری ز لطف و رحمت به من شکسته دل کن  /  تو که یار دردمندی تو که یار بینوایی
همه عمر همچو “شهری” طلب مدد از او کن  /  که به جز علی نباشد به جهان گره‌گشایی

“عباس شهری”

مجله

علی ای همای رحمت

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را  /که به ماسوا فکندی همه سایه‌ی هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین  / به علی شناختم به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند  / چو علی گرفته باشد سر چشمه‌ی بقا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ / به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو ای گدای مسکین در خانه‌ی علی زن / که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من  / چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا

بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب /  که علم کند به عالم شهدای کربلا را

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان  / چو علی که میتواند که بسر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت /  متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

بدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت /  که ز کوی او غباری به من آر توتیا را

به امید آن که شاید برسد به خاک پایت  /  چه پیامها سپردم همه سوز دل صبا را

چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان   / که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

چه زنم چونای هردم ز نوای شوق او دم  /  که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

«همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی  /  به پیام آشنائی بنوازد و آشنا را»

ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب  /  غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا

(شهریار)

مجله

ای قبله دلها

سالیست که من دوخته‌ام چشم به راهی  /  آن ماه که هر سال کند جلوه چو ماهی
خورشید ولایت به رحب چهره عیان کرد  /  خورشید نتابیده چنین خوب به ماهی
ای قبله دلها افق کعبه بیارای  /  بهتر ز تو بر قدرت حق نیست گواهی
هم عشق خبر داد ازین مسئله  /  هم عقل جز حب تو دیگر نتوان یافت پناهی
هر جا که روم نام تو بی خویشتن آنجا  /  چون سائل آشفته نشینم سر راهی
جان آوردم مژده که در جمع احباست  /  از عین عنایت به منت نیز نگاهی
آنگاه کنم فخر به عالم که نباشد  /  چون بنده گدایی و به کردار تو شاهی
نامت به زبان جاری و از شوق نمانده‌ست  /  در دیده و در سینه دگر اشکی و آهی
روشن به امید است دل امروز که فردا  /  شاید تو شفاعت کنی از نامه سیاهی
در راه ولایت شده‌ام رهرو و دانم  /  زین ره نتوان یافت به حق بهتر راهی
اصل شجر خلقت دینست هراسش  /  در سایه‌ات ار هست پناهنده گیاهی
با لطف تو چون کویم هر چند که باشم  /  سرگشته به طوفان بلا چون پر کاهی
در آن گه گنهکارم و اندیشه ندارم  /  آخر بشرم چون نکنم هیچ گناهی؟
یأس از کرم دوست گناهست و مرا نیست  /  آری همه هست گنه‌بخش الهی
اسلام به شمشیر و به تدبیر تو را راست  /  در جنگ چو آیی تو چه حاجت به سپاهی
ما را به ولای تو ز ما هست اگر خود  /  هرگز نپسندیدی از دهر ز ماهی
دلداده شوم من، از آن روی که طبعم  /  خوش مدح علی ساز کند گاه به گاهی

“دکتر ناظرزاده کرمانی”
مجله

علی آن شیر خدا

علی آن شیر خدا شاه عرب  /  الفتی داشت با این دل شب
شب ز اسرار علی، آگاه است  /  دل شب محرم سرّ الله است
شب علی دید به نزدیکی دید  /  گر چه او نیز به تاریکی دید
شاه را دید به نوشینی خواب  /  روی بر سینه دیوار خراب
قلعه‌بانی که به قصر افلاک  /  سر دهد ناله زندانی خاک
اشکباری که چو شمع بیزار  /  می‌فشاند زر و می‌گرید زار
دردمندی که چو لب بگشاید  /  در و دیوار به زنهار آید
کلماتش چو در آویزه گوش  /  مسجد کوفه هنوزش مدهوش
فجر تا سینه آفاق شکافت  /  چشم بیدار علی خفته نیافت
روزه‌داری که به مُهر اسحار  /  بشکند نان جوین افطار
ناشناسی که به تاریکی شب  /  می‌برد نان یتیمان عرب
تا نشد پردگی آن سرّ جلی  /  نشد افشا که علی بود علی
شاهبازی که به بال پر راز  /  می‌کند در ابدیت پرواز
شهسواری که به برق شمشیر  /  در دل شب بشکافد دل شیر
عشقبازی که هم آغوش خطر  /  خفت در خوابگه پیغمبر
آن دم صبح قیامت تأثیر  /  حلقه در شد از او دامنگیر
دست در دامن مولا زد در  /  که علی بگذرد از ما مگذر
شال می‌بست و ندایی مبهم  /  که کمربند شهادت را محکم
پیشوایی که ز شوق دیدار  /  می‌کند قاتل خود را بیدار
ماه محراب عبودیت حق  /  سر به محراب عبادت منشق
می‌زند پس‌، لب او کاسه شیر  /  می‌کند چشم اشارت به اسیر
چه اسیری که همان قاتل اوست  /  تو خدایی مگر ای دشمن دوست
در جهان این همه شر و همه شر  /  ها علی بشر کیف بشر
کفن از گریه غسال خجل  /  پیرهن از رخ وصال خجل

” محمد حسین شهریار”

مجله

ز کوى شاه اولیاء

نظر به بندگان اگر، ز مرحمت خدا کند  /  قسم به ذات کبریا، ز یُمن مرتضى کند
خدا چو هست رهنمون، مگر دگر چرا و چون  /  که او کند هر آنچه را که حکمت، اقتضا کند
ز قدرت یداللّهى، کسى ندارد آگهى  /  وسیله‎اش بود علىّ، خدا هر آنچه را کند
به جنگ بدر و نهروان، علىّ است یکّه قهرمان  /  نِگر که دست حقّ عیان، قتال اشقیا کند
به روى دوش مصطفى، نهد چو پاى مرتضى  /  نگر به بت شکستنش، که در جهان صدا کند
به رزم خندق و اُحد، به قتل عمرو و عبدود  /  خدا بدستِ دست خود، لواى حقّ به پا کند
چو افضل از عبادت خلایق است ضربتش  /  علىّ تواند این عمل، شفیع ما سوى کند
به پیشگاه کردگار، ز بس که دارد اعتبار  /  دیون جمله بندگان، تواند او ادا کند
نماز بى ولاى او عبادتى است بى وضو  /  به منکر على بگو، نماز خود قضا کند
هر آن که نیست مایلش، جفا نموده با دلش  /  بگو دل مریض خود، به عشق او شفا کند
على است آن که تا سحر، سرشک ریزد از بصر  /  پى سعادت بشر، ز سوز دل دعا کند
على انیس عاشقان، على پناه بى کسان  /  على امیرمؤمنان، که مدح او خدا کند
پس از شهادت نبىّ، که را سزد به جز على  /  که تا به حشر آدمى، به کارش اقتداء کند
قسیم نار و جنّتش، ترازوى محبّتش  /  که مؤمنان خویش را، ز کافران جدا کند
گهى به مَسند قضا، گهى به صحنه غزا  /  گهى به جاى مصطفى، که جان خود فدا کند
على است فرد و بى نظیر، على مجیر و دستگیر  /  که نام دلگشاى او، گره ز کار وا کند
ز کار قهرمانیش، پر است زندگانیش  /  نگین پادشاهیش، به سائلى عطا کند
امیر کشور عرب، ثناکنان، دعا به لب  /  برد طعام نیمه شب، عطا به بینوا کند
ز کوى شاه اولیاء، که مهر اوست کیمیا  /  کجا روى بیا بیا، که دردها دوا کند

مجله

وقتی تو آمدی

وقتی تو آمدی دل ما پیش چاه بود
از فاطمه بزادی و زهرا گواه بود
وقتی تو آمدی همه نخل‎های تو
از پیش آمدند به بزمی که آه بود
وقتی تو آمدی همه آسمان شنید
فریاد دیو را که سرا پا سیاه بود
یک کعبه در شکاف تمنای دوست بود
یک قبله در سکوت سجود اله بود
وقتی تو آمدی همه کودکان شهر
دیدند ماه بهر یتیمان پناه بود
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده‎گاه تو چون قبله‎گاه بود

“سید جعفر علوی”

مجله
امید دل

علی تنهاست مولود عزیز خالق اکبر  /  که از دیوار، مهمان شد نه مثل انبیا از در
علی تنهاست نوزادی که گوید: باز کن مادر  /  ید از قنداق تا گویم هزاران ذکر بر داور
علی تنهاست یاور در میان قوم پیغمبر  /  که شد در دعوت اول، وزیر و وارث و سرور
علی تنهاست مومن، عین کشف پرده آخر  /  علی تنهاست مردِ اول مومن به پیغمبر
علی تنهاست باب علم، هر کاو طالب است از در  /  علی تنهاست باب حِطّه، داخل کی شود کافر؟
علی تنهاست صاحب، منزلت، هارون پیغمبر  /  علی تنهاست میزان عمل در وادی محشر
علی تنها احب خلق، نزد خالق اکبر  /  کنار سفره طائر شده مهمان پیغمبر
علی تنهاست همسر، از برای دخت پیغمبر  /  علی تنها برادر، بر نبی طاهر و اطهر
علی تنهاست در صلبش تمام نسل پیغمبر  /  علی تنهاست در مرگِ تمام خلق در محضر
علی تنهاست قالع، درب خیبر را بسانِ پر  /  علی تنهاست صابر تا حسینش خیره شد بر در
علی تنهاست ساقی، تشنگان را بر لب کوثر  /  علی تنهاست حامی از برای کوثری دیگر
علی تنهاست مظلومی که شیران عرب را سر  /  علی تنهاست محبوبی که بغض او نفاق آور
علی تنهاست تنها در درون بیت بی همسر  /  علی تنهاست صابر صبر او ایوب را مادر
علی تنهاست کرّاری که حقاً غیر فرّار است  /  زره در پشت، بی کار است اگر باشد برِ حیدر
علی تنهاست قاطع، شیرهای کافران را سر  /  علی تنهاست عادل، کی ربود از مور، حتی پر
علی تنهاست استاد از برای میثم و بوذر  /  علی تنهاست سلمان پرور و هم مالک اشتر
علی تنهاست منفق، مال خود در سرّ و در منظر  /  علی آیات نجم و طور، میثاق، انما المنذر
علی کشاف کُربت‎‎ها، قسیم جنت و کوثر  /  مُعز الاولیاء و قُدوه اهل کسا حیدر
علی فجار را قاتل، علی ابرار را سرور  /  علی داماد پیغمبر، به دامان نبی پرور
علی صدیق اکبر او، علی فاروق اعظم او  /  علی بئر معطل او، که بر چاهی نماید سر
علی را بوتراب آمد به عشقش آفتاب آمد  /  فصاحت را تمام آمد، خطابت را کمال و فرّ
علی داعی، علی شاهد، علی هادی، علی حاضر  /  علی راضی و مرضی و رضی و مرتضی حیدر
امیرالمومنین حیدر، ابوالسبطینِ پیغمبر  /  ابوالریحانتین از دیده بینای آن سرور
علی تنهاست ساجد، سجده‎اش سجاده را باور  /  علی تنهاست راکع، در رکوعش داده انگشتر
علی تنهاست عادل، عِدل عدلش عدل پیغمبر  /  علی تنهاست صادق، صدق او صدیقه را باور
علی تنهاست بر مومن، امیر اول و آخر  /  علی تنهاست بر مسلم، پدر، با خون فرقِ سر
علی تنهاست منصوب نبی الآخرین اول  /  علی تنهاست مقتول شقی الآخرین آخر
علی تنهاست امید دل غمدیده جعفر  /  به امر ناب پیغمبر به عشق سوره کوثر

“سید جعفر علوی”

مجله

ریزه ‎خور سفره احسان علی

کعبه خلوتگه اسرار فراوان علیست
بیت حق جلوه‎گر از روی درخشان علیست
در جهان مرد عمل باش و علی را بشناس
که ترازوی عمل کفه و میزان علیست
ای کج اندیش مکن غصب خلافت زیرا
به خدا بعد نبی سلطنت از آن علیست
روز محشر که گذرنامه جنت طلبی
آن گذرنامه به امضاء و به فرمان علیست
دادگاهی که به فردای قیامت برپاست
حکم حکم علی و محکمه دیوان علیست
کشتن “مرحب” و بگرفتن خیبر در کف
خاطرات خوش دیباچه دوران علیست
دور شو ای پسر “عبدود” از دیده‎ی او
که شجاعان عرب پشه به میدان علیست
این حسینی که رئیس الشهدایش خوانند
با خبر باش که شاگرد دبستان علیست
گرچه این دیده ز دیدار نجف محروم است
در عوض ریزه‎خور سفره احسان علیست

“سید حسن خوش زاد”

مجله
فاتح قلعه خیبر

تا صورت پیوند جهان بود، على بود  /  تا نقش زمین بود و زمان بود، على بود
شاهى که ولى بود و وصى بود، على بود  /  سلطان سخا و کرم و جود، على بود
هم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم الیاس  /  هم صالح پیغمبر و داوود، على بود
هم موسى و هم عیسى و هم خضر و هم ایوب  /  هم یوسف و هم یونس و هم هود، على بود
مسجود ملائک که شد آدم ز على شد  /  آدم که یکى قبله و مسجود، على بود
آن عارف سجاد که خاک درش از قدر  /  بر کنگره‎ى عرش بیفزود، على بود
هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن  /  هم عابد و هم معبد و معبود، على بود
آن لحمک لحمى بشنو تا که بدانى  /  آن یار که او نفس نبى بود، على بود
موسى و عصا و یدبیضا و نبوت  /  در مصر به فرعون که بنمود، على بود
چندانکه در آفاق نظر کردم و دیدم  /  از روى یقین در همه موجود، على بود
خاتم که در انگشت سلیمان نبى بود  /  آن نور خدایى که بر او بود، على بود
آن شاه سرافراز که اندر شب معراج  /  با احمد مختار یکى بود، على بود
آن قلعه‎گشایى که در قلعه خیبر  /  برکند به یک حمله و بگشود، على بود
آن گرد سرافراز که اندر ره اسلام  /  تا کار نشد راست نیاسود، على بود
آن شیر دلاور که براى طمع نفس  /  بر خوان جهان پنجه نیالود، على بود
این کفر نباشد سخن کفر نه این است  /  تا هست، على باشد و تا بود، على بود

جلال الدین محمد بلخى(مولوى)

مجله
ز لیلایی شنیدم

ز لیلایی شنیدم یا علی گفت – به مجنونی رسیدم یا علی گفت
مگر این وادی دارالجنون است – که هر دیوانه دیدم یا علی گفت
نسیمی غنچه ای را باز میکرد – به گوش غنچه آندم یا علی گفت
خمیر خاک آدم چون سرشته -چو بر میخاست آدم یا علی گفت
مسیحا هم دم از اعجاز میزد – زبس بیچاره مریم یا علی گفت
مگر خیبر زجایش کنده میشد – یقین آنجا علی هم یا علی گفت
علی را ضربتی کاری نمیشد -گمانم ابن ملجم یا علی گفت

دلا باید که هردم یا علی گفت -نه هر دم بل دمادم یا علی گفت
که در روز ازل قالوبلا را – هر آنچه بود عالم یا علی گفت
محمد در شب معراج بشنید -ندایی آمد آنهم یا علی گفت
پیمبر در عروج از آسمانها – بقصد قرب اعظم یا علی گفت
به هنگام فرو رفتن به طوفان -نبی الله اکرم یا علی گفت
به هنگام فکندن داخل نار -خلیل الله اعظم یا علی گفت
عصا در دست موسی اژدها شد -کلیم آنجا مسلم یا علی گفت
کجا مرده به آدم زنده میشد -یقین عیسی بن مریم یا علی گفت
علی در خم به دوش آن پیمبر – قدم بنهاد و آندم یا علی گفت

مجله
هو یا امیر المومنین

ای وجه رب العالمین هو یا امیر المومنین
ای قبله ی اهل یقین هو یا امیر المومنین

راه طلب پویم تو را در هر کجا جویم تو را
در هر نفس گویم چنین هو یا امیر المومنین

خیل ملائک لشکرت ،تاج ولایت بر سرت
مُلک حَقت زیر نگین هو یا امیر المومنین

تو جان پاک مصطفی وصف تو از قول خدا
آیات فرقان مبین هو یا امیر المومنین

اول تویی،آخر تویی، یاور تویی، ناصر تویی
بر اولین و آخرین هو یا امیر المومنین

از بهر خدمت روز و شب، اِستاده با عجز و ادب
بر درگهت روح الامین هو یا امیرالمومنین

سوی محبان کن نظر، محفوظشان دار از خطر
ای حب تو حصن حصین هو یا امیر المومنین

دارد صغیر بی نوا بر آستانت التجاء
مگذارش از محنت غمین هو یا امیر المومنین

صغیر اصفهانی

مجله

توی نجف یه خونه بود

توی نجف یه خونه بود که دیواراش کاهگلی بود
اسم صاحاب اون خونه مولای مردا علی بود
نصف شبا بلند می شد یه کیسه داشت که بر می داشت
خرما و نون و خوردنی هر چی که داشت تو اون می ذاشت
راهی ی کوچه ها می شد تا یتیمارو سیر کنه
تا سفره ی خالیشونو پُر از نون و پنیر کنه
شب تا سحر پرسه می زد پس کوچه های کوفه رو
تا پُرِ بارون بکنه باغای بی شکوفه رو
عبادت علی مگه می تونه غیر از این باشه
باید مثِ علی باشه هر کی که اهل دین باشه
بعدِ علی کی می تونه محرم رازِ من باشه
دردِ دلم رو گوش کنه تا چاره سازِ من باشه
فردا اگه مهدی بیاد دردا رو درمون می کنه
آسمون شهرمونو ستاره بارون می کنه
چشاتو وا کن آقا جون بالای خستمو ببین
منو نگا کن آقا جون دل شکستمو ببین

از مرحوم محمد رضا آقاسی

مجله

عَلَی الله

از صحبت اغیار گذشتیم علی الله
ما از همه جز یار گذشتیم علی الله

شد وعده ی دیدار من و یار شب تار
از خواب شب تار گذشتیم علی الله

خاکم به سر ار جز به وصالش بنهم سر
از جنت و از نار گذشتیم علی الله

از زهد ریایی که بود شیوه ی خامان
ما سوخته یک بار گذشتیم علی الله

در اهل زمانه دل بیدار ندیدیم
زین مردم بیمار گذشتیم علی الله

چشم طمع از مال جهان پاک ببستیم
از اندک و بسیار گذشتیم علی الله

از حرف ندیدیم به جز تیرگی دل
ناچار ز گفتار گذشتیم علی الله

حق راست انا الحق خساگر چو حلاج
از بیم سر دار گذشتیم علی الله

از: علامه حسن زاده ی آملی(مد ظله العالی

مجله
مُهرِ مِهر علی

اگر به حکم تو باشند باد و آتش و آب
و یا به دست تو گردند سنگ و گل زر ناب

اگر مطیع تو گردند خلق روی زمین
وگر مسخر گردد تو را خور و مهتاب

اگر بنای معابد کنی هزاران بار
و یا به نام تو مسجد بنا شود صد باب

اگر به زهد نباشد تو را قدیم و ندیم
و یا ز کثت تقوی نباشدت خور و خواب

به هوش باش و شنو این سخن ز مردانی
بحق جمله رسولان بحق پنج کتاب

به سینه تو نباشد چو مُهرِ مِهر علی«ع»
نباشدت به دو دنیا نصیب غیر عذاب

از: مرحوم محمد علی مردانی