شنبه , بهمن ۴ ۱۳۹۹
چرچیل

جملات کــوتاه و جالب چــرچیل

جملات کــوتاه و خواندنی چــرچیل

(سیاستمدار معروف انگلیسی)

امپراتورهای آینده، امپراتورهای فکر و اندیشه اند.

میانجی مانند کسی است که به تمساح غذا می دهد و امیدوار است که آخرین کسی باشد که طعمه او می‌شود.

من آدم خوشبینی هستم؛ فکر نمی کنم اگر جز این باشم، حال و روز ام بهتر از این باشد.

درستکاری اهمیت دارد، ولی روراستی نیز مهم است.

بهای هیچ چیز گزاف تر از انتقامجویی نیست.

تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادی دوبار به یک شکل رخ نمی‌دهد.

ما از جهانیان، هیچ نمی خواهیم، جز احترام.

بدون انگیزه و شوق، همه ی خوبیهای دیگر، مفهوم خود را از دست خواهند داد.

شهامت چیزی است که باعث می شود انسان بایستد و سخن بگوید. البته این هم که انسان بنشیند و گوش دهد، شهامت است.

مهمترین کار ما این نیست که ببینیم در دور دستهای مبهم و ناپیدا چه چیزهایی وجود دارد. کار ما این است که به آنچه آشکارا در پیش رو داریم، بپردازیم.

بدون تردید، افراد بشر حاضر نیستند که همگی بطور یکسان و برابر از گرسنگی بمیرند و بی گمان برای آخرین تکه نانی که می ماند و باید تقسیم شود، درگیری شدیدی به وجود خواهد آمد.

پیشنهاد شده برای شما:
شعر طنز عید نوروز از ایرج میرزا

من شخصأ دوست دارم بیاموزم، اگرچه همیشه نفرت دارم از این که به من بیاموزند.

قرنهای تاریک باز خواهد گشت، روزگار حجر بر بالهای درخشان دانش باز خواهد گشت، چه بسا امروز برکت های بی شمار به بشر ارزانی داشته تا یک روز مایه ی نابودی وی شود، آگاه باش! فرصت از دست نرود.

حقیقت، انکارناپذیر است. بدخواهی ممکن است به آن حمله کند.

ممکن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود.

موفقیت، توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.

از مخالفت نهراسید؛ بادبادک تنها زمانی می تواند بالا رود که با باد مخالف مواجه شود.

ماجراجو و خطرناک باشید، با روزگار به مقابله برخیزید و ترس به خود راه ندهید؛ زیرا هر چه پیش آید خوش آید.

شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند… زیرا این صفت تکیه گاه صفت های دیگر است.

کافی نیست حداکثر تلاش خود را بکنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است کاری را در حد کفایت انجام دهیم.

پیشنهاد شده برای شما:
پیامک روزهای بارانی

اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی نظمی می اندازند؛ من به شرایط و بی نظمی باور ندارم. مردان کامیاب، شرایط و نظم را جستجو می کنند و آن را می آفرینند.

سیاستمدار کسی است که حوادث فردا و یک ماه و یکسال بعد را پیش بینی کند و سپس بتواند دلایلی بیاورد که چرا اتفاق نیفتاد.

تا هنگامی که پایانهای بزرگ در جهان وجود دارد، می دانیم که روح و معنی هستیم نه جسم و جانور.

آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی.

با خوردن حرف هرگز سوء هاضمه نمی گیرید.

آیین دموکراسی بدترین شکل حکومت است. با وجود این از تمام آیین هایی که تاکنون آزمایش شده بهتر است.

بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمقها هم درست می گویند.

رو به پیشرفت، یعنی دگرگونی، رو به تکامل، یعنی دگرگونی های بسیار.

عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.

بدون پول، آرامش به دشواری به دست خواهد آمد.

پیشنهاد شده برای شما:
جملات و متن های انگیزشی از مشاهیر دنیا

سرسخت و سمج و پایدار باشید و هرگز تسلیم نشوید.

من شخصاً همیشه آماده ی چیز یاد گرفتن هستم، هر چند همیشه هم دوست ندارم به من چیزی یاد بدهند.

همه از مردن در راه باورشان سخن می گویند، اما هیچ کس از کشته شدن در راه باورش دم نمی زند.

(چملات حکیمانه)