فرانکلین

جملات کوتاه و زیبا از بنجامین فرانکلین

جملات زیبای بنجامین فرانکلین

(مخترع و دانشمند آمریکایی)

فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است و ثروتمند برای معالجه ناراحتی.

زندگی راستین شما زمانی است که کاری برای کسی انجام دهید که توان جبران محبت شما را نداشته باشد.

فراموش نکنید که نه تنها باید سخن درست را در جای درست بیان کنید، بلکه دشوار‌تر آن است که در جایی وسوسه‌انگیز، جلوی زبان خویش را بگیرید و سخن نادرستی نگویید .

دهان خردمند در قلب اوست.

اگر انسان، سرمایه‌اش را در مغزش بگذارد، نه در کیف پولش، هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از او برباید.

خردمند کیست؟

کسی که از همه می‌آموزد.

سحرخیزی یک گنج است.

اگر آدمی بتواند نیمی از آرزوهای خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاری هایش می افزاید.

دارایی آن نیست که داری، بلکه چیزی است که با آن خوش باشی.

دشمنان خود را دوست بدارید؛ چرا که آنها موارد ناتوانی‌تان را به شما می‌گویند.

برای پیدا کردن عیبهای یک دختر، از او در نزد دوستانش تعریف کنید.

تنبلی آنقدر آهسته راه می رود که فقر و خواری برای رسیدن به آن دچار مشکل نمی شوند.

چه کسی توانگر است؟

کسی که به سهم خود خرسند باشد.

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست می کند. اگر همه غیر از خودم کور بودند، من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم و نه به مبل عالی  .

وقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید، بدین معناست که نسبت به خودتان مهربانترید.

پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه دارید.

از هزینه های کوچک و غیر ضروری دوری کن. زیرا یک سوراخ کوچک موجب غرق شدن یک کشتی بزرگ می شود

رشته محکم سیم موفق می شود و ضربات پی در پی تبر کوچک درخت کهن را از پای در می آورد

بی نظمی در کار بدتر از بی خبری از آن است. در کار های زندگی باید به خود اعتماد داشت و بس

در زیر خاک به قدر کافی زمان برای خوابیدن داریم. اگر زمان گرانبهاترین چیزهاست، بیهوده صرف کردن آن بدترین کارهاست. زیرا زمانی که از دست رفت دیگر باز نخواهد گشت. هیچ وقت به گمان آنکه زمان کافی دارید، ننشینید. در عمل خواهید دید که همیشه زمان، کوتاه و ناچیز است.

اگر به شما عشق ورزیده می شود، عشق بورزید و شایسته این عشق باشید.

نیکی مقدس ترین وظیفه انسان است؛ بویژه به کسانی که روزی از آنها بدی دیده است.

انسان می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند، ولی نمی تواند یک لحظه بدون اندیشه و فکر زندگی کند.

آنکه از شنیدن رفتار نیک همسایه اش رنج می برد، از شنیدن عکس آن شاد می شود و آنان که از برتری دیگران ناامید هستند، از اینکه دیگران به حدی کوچک شوند که با آنها برابر گردند، شاد خواهند شد.

تجربه به من ثابت کرده است که در طول بیست و چهار ساعت، کسی نیست که دست کم پنج دقیقه گرفتار حماقت نشود. فرد عاقل و خوش بخت کسی است که نگذارد این حماقت از این میزان بیشتر شود.

ارزش چه چیزی بیشتر از طلاست؟ الماس، چه چیزی از الماس گرانبهاتر است؟

 اراده!

زود خوابیدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل می کند.

برای ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد کافی نیست، باید راه خرج کردن را هم به خوبی دانست

کسی که ثروتی ندارد، خود را دارد.

با یک لبخند، همه ی درها به سوی انسان گشوده خواهد شد.

پیش از آنکه دنبال هوی و هوس بروی، به کیسه پول خودت نگاه کن.

آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت می گیرد به یقین، عشقی بدون ازدواج در آنجا رخنه خواهد کرد

دشمن کوچک وجود ندارد.

 •

اگر مردم با این همه پول که در راه جنگ خرج می کنند زمین بخرند، ارزانتر از زمین هایی می شود که به وسیله ی جنگ و خونریزی به دست می آورند

نصیحت؟ عاقل ها به آن احتیاجی ندارند و احمق ها آن را نمی پذیرند.

دشمنانت را خوب گوش بسپار که هیچ کس بهتر از آنها عیبهای تو را گوشزد نمی کند.

انسان، محل اشتباه و فراموشکاری است

یک امروز، ارزشِ دو فردا را دارد.

آنان که آزادی را فدای امنیت می کنند، نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را.

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید، زیرا در عمل خواهید دید که همیشه زمان کم و کوتاه است

بیشتر بدبختی انسانها ناشی از این است که قیمت و ارزش واقعی چیزها را نمی دانند و قیمتی بیشتر از ارزش واقعی آن را پرداخت می کنند.

وقتی شما در رابطه با دیگران مهربان و خوب هستید بیشتر از همه به خودتان خوبی می کنید.

تجربه مدرسه ای است که دانش آموزان خود را با بهایی گران بار می آورد.

آن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد

تلاش و پشتکار و میانه روی، برای انسان ایجاد خوشبختی خواهد کرد.

استعدادهای خود را پنهان نکنید. استعداد برای این خلق شده است که به کار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟

شما ممکن است تعلل کنید، اما زمان هرگز.

اگر به تغییرات پایان دهید، زندگی خود را پایان داده اید

اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد، یا کاری کن که قابل نوشتن باشد.

یک عمر طولانی ممکن است به اندازه کافی خوب نباشد، ولی یک زندگی مفید حتماً به اندازه کافی طولانی است

اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مکن.

سه چیز خیلی سخت است : فولاد، الماس و خود شناسی.

کسانی را می شناسیم که برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شکم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می کنند.

اشخاص زیرک از بدبختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند.

عروس زندگانی نامش کار است. اگر شما داماد این عروس شوید، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت

پیش از ازدواج چشمهایتان را خوب باز کنید و بعد از ازدواج آنها را کمی روی هم بگذارید.

حرف حق بر شما تاثیر خواهد گذاشت، حتی اگر آن را قبول نداشته باشید.

ازدواج مثل شهر محاصره شده است. کسانی که داخل شهرند سعی می کنند از آن خارج و آنها که خارج هستند، تلاش می کنند تا به آن داخل شوند

کسی که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لیاقت آزادی را ندارد.

آب قطره قطره می چکد و با پایداری و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ می کند؛ موش با پشتکار و استقامت موفق به پاره کردن رشته محکمی از سیم می شود و ضربه های پی در پی تبری کوچک، درخت کهن را از پای در می آورد.

کسی که امیدی را وسیله کسب درآمد خود قرار دهد، ممکن است از گرسنگی بمیرد.

 (جملات حکیمانه)