پنجشنبه , خرداد ۸ ۱۳۹۹
توماس کارلایل

جملات زیبای توماس کارلایل

سخنان توماس کارلایل

(تاریخدان و اندیشمند اسکاتلندی)

تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است.

*

تجربه بهترین درس است، هر چند که دستمزد آن گران باشد.

*

کارهایی که در گذشته کرده‌ایم ما را مانند سایه تعقیب می‌کنند و نسبت به نوع آن‌ها ما را به سوی بدی یا خوشی می‌کشند.

*

بزرگی مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشکار می شود.

*

اگر ندانید که به کجا می روید، هر راهی شما را با خود خواهد برد.

*

بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم.

*

انسان، حیوان ابزارمند است.

*

آرزوهای مثبت، “نیک بختی” و آرزوهای منفی، “سنگدلی” است.

*

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.

*

برای آنکه در زندگی دچار لغزش نشوی، همواره قلب خود را پاک نگاه دار.

*

اخلاق، مهمترین درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.

*

ویژگی های هرکس مربوط به خوبیها و بدیهای اخلاقی دوستان او است.

*

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه بهره ببریم که از نیروی بصری استفاده می کنیم، هر کاری انجام پذیر است.

*

بشر، حیوان به کار برنده ابزار است. در هیچ نقطه ای او را بدون ابزار نمی توان یافت. با نداشتن ابزار در حکم هیچ است و با داشتن آن، همه چیز.

*

وظیفه و کار ما این نیست که دلواپس فاصله های دور و مبهم و ناشناخته ای که در پشت ابر و تاریکی پنهان شده اند باشیم، بلکه باید وقت خود را صرف آن چیزهایی بکنیم که در دسترس ما قرار گرفته اند.

*

سرنوشت خود را با اندیشه ها تعیین کنید.

*

ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی.

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …