پنجشنبه , مهر ۳ ۱۳۹۹
سقراط

جملات کوتاه و زیبای سقــراط

سخنان سقراط؛

زندگی کوتاه است و فانی، اما هنر طولانی و ماندگار.

*

دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمی گیرد.

*

ابله ترین دوستان ما خطرناکترین دشمنان هستند.

*

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.

*

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است.

*

تا زمانی که انسان زنده است، فهم این نکته برای او دشوار است که برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد.

*

من تا آنجا که می‌توان، حق‌شناسی می‌کنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، کاری از دستم برنمی‌آید.

*

تنها یک خیر وجود دارد که نام آن، دانش است و تنها یک شر وجود دارد که نام آن، نادانی است.

از مرگ نترسید که تلخی آن، از ترس از آن است.

*

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ کسانی است که کارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است.

*

هیچ کس نمی‌داند، شاید مرگی که از او چون دشمنی سخت و زیانکار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است.

*

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود.

*

مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان باشند، نه آنکه دوستان از او بهراسند.

*

لازمه قضاوت، شکیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.

*

مردی نیک بخت است که از هر کار نادرستی که از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد.

*

در لذتی که آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فکر کنید که لذت نمی ماند و فساد می ماند.

*

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است که خیالات آشفته در آن وجود ندارد.

*

فردی که در امری بزرگ جان می سپارد، مثل کسی است که تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی کند. پس کسانی که همت خود را وقف راه خیر می کنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به کسانی است که کارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است.

*

با عاقل مشورت کن، چون فکر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مکن، زیرا که او تابع هوای نفس باشد. مشورت مکن با آن که محاط زمان است، بلکه مشورت کن با آن که محیط به زمان باشد.

*

جامعه زمانی حکمت و سعادت می یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد.

*

از مرگ نترسید، زیرا تلخی آن به دلیل ترس از آن است.

*

یک زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد.

*

با پدر و مادرت چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری.

*

ممکن است مقداری زهر در کوزه ای ریخت و آن کوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را که در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد کرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.

*

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.

*

اندیشیدن به سرانجام هر کار باعث رستگاری است.

*

داروی خشم، خاموشی است.

*

خدمت خود را بی آنکه برای پاداش باشد به مردم عرضه کنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید.

*

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.

*

اثر حکمت آنگاه در شخص حکیم پدیدار شود که خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.

*

نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت، پاک کردن حافظه ی آن است.

*

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش که برای از دست دادنش اندوهناک شوی.

*

انتقام، دلیل سبکی عقل و پستی روح است.

*

ازدواج کنید؛ به هر وسیله ای که می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.

*

ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان بپیوندی.

*

آن انسانی عاقل تر است که می داند عقلش کمتر است.

*

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنکه زنده باشی تا بخوری.

*

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان کنم که بیندیشند.

*

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد.

*

دانش حقیقی این است که همه بدانیم که نادانیم.

*

آنگونه باش که می خواهی به نظر برسی.

*

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یک چیز می دانم که دیگران نمی دانند، و آن این که هیچ چیز نمی دانم.

*

در دوستی درنگ کن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.

*

تفاوت انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوس ها است.

*

ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است.

*

ای مردم آتن، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد کنید و چه نکنید، من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار کشته شوم.

*

هرجا که بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.

*

روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.

*

شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صدبار شکست می ارزد.

*

هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است. یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم. هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند.

*

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است.

*

مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد شنود.

*

من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را کشف کنم و کسب دانش نمایم.

*

هیچ کس حق ندارد راضی شود که در گمراهی و نادانی بماند و نیز کسی نباید حقیقت را پنهان کند.

*

من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است که مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت که مادرم زنها را در وضع حمل مدد می کرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می کنم که زاینده شوند؛ یعنی علمی که در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.

*

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگوتر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.

*

مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.

*

پیش تمام دشمنان به نزدیکترین دشمن خود که زبان است توجه داشته باش.

*

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند.

*

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگو تر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.

*

من جز یک چیز، چیز دیگری نمی دانم و آن این است که هیچ نمی دانم.

*

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.

*

هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر را در یک جا جمع کنند و در میان مردم تقسیم نمایند، بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند، از سهم نخستین خویش راضی شده، لب از شکایت می بندند.

*

سعادتمند کسی است که از هر اشتباه و خطایی که از او سر می زند، تجربه ای جدید به دست آورد.

*

تمام محبت خود را به یکباره برای دوستت ظاهر مکن؛ زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می پندارد.

*

می دانم که هیچ نمی دانم.

*

در تکاپو، تا بهتر از آن باشیم که هستیم؛ بهتر از این شیوه ای برای زیستن نیست.

*

سخن گفتن به جا و سکوت نمودن به جا نشانه عقل است.

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …