پنجشنبه , خرداد ۸ ۱۳۹۹
فرانتس كافكا

جملات زیبـای فرانتـس کـافکــا

سخنان فرانتس کافکا

نویسنده چک(آلمانی زبان)

 شعر، پویشی جاودانه در جستجوی حقیقت است.

*

هر کس شایستگی دریافت زیبایی را داشته باشد ،هرگز پیر نخواهد شد.

 *

 دوست، پیوندی است پدر و پسر را؛ او مهمترین نقطه ی عطف آنها است.

 *

عمری چکش برداشتم و بر سر میخی که روی سنگ بود کوبیدم. اکنون می فهمم که هم چکش خودم بودم، هم میخ و هم سنگ.

*

لازم نیست گوش کنید، فقط منتظر شوید. حتی لازم نیست منتظر شوید، فقط بیاموزید که آرام و ساکن و تنها باشید. جهان آزادانه خود را به شما پیشکش خواهد کرد تا نقاب از چهره اش بردارید. انتخاب دیگری ندارد؛ مسرور گِرد پای شما خواهد گشت.

*

 آفریدگار اگر کمی عاقلانه رفتار می نمود، کافکا را در قاره آسیا خلق می کرد تا میلیونها انسان سخنانش را آویزه گوش قرار داده و تا ابد در احوالش به اندیشه و پژوهش بپردازند.

*

 هراس، تیره بختی است، اما شهامت را نمی توان نیکبختی دانست؛ نهراسیدن سعادت است.

*

 از یک نقطه مشخص، دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد؛ به این نقطه مشخص می توان دست یافت.

 *

 عشق، خودرو بی نقصی است؛ راننده و سرنشین ناقص اند و راه، ناهموار.

 *

 رسیدن به قله پیروزی آسان است، به شرط اینکه راه رسیدن به قله را بشناسی و توانش را هم داشته باشی.

 *

 قدرت فریادها به اندازه ای است که می تواند خشونت فرمانهای صادر شده بر ضد انسان را درهم بشکند.

*

 من فکر می کنم آدم باید وقت خود را تنها صرف خواندن کتاب هایی نماید که با چنگ و دندان دل خواننده را ریش می کنند.

*

جایی که اعتماد نیست، سخن بیهوده است.

 *

 کتاب باید تبری برای درهم شکستن دریای منجمد وجودمان باشد.

*

 من درد انتظار را حس نمی کنم، از این رو وقت شناس نیستم و مانند یک گوساله چشم به راه می مانم.

*

آنچه را آفریده ام، فقط ثمره تنهایی است.

 *

 امکانات برای من وجود دارد، اما در کدام خراب آبادی پنهان شده اند؟

*

 از یک نقطه مشخص، دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد؛ به این نقطه مشخص می توان دست یافت.

*

 در جدال با دنیا، یار دنیا باش.

 (جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …