یکشنبه , خرداد ۱۱ ۱۳۹۹
فلورانس اسكاول شین

جملات زیبـای اسکــاول شیـن

سخنان فلورانس اسکاول شین

(نویسنده امریکایی)

راههای خدا خردمندانه و چاره های او حکیمانه است.

*

حق را بشناس تا حق، تو را برهاند.

*

ترس تو است که شیر را درنده می کند.

*

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد:
هیچ چیز آنقدرعجیب نیست که راست نباشد!
هیچ چیز آنقدرعجیب نیست که پیش نیاید!
هیچ چیز آنقدرعجیب نیست که دیر نپاید!

*

جسورانه به شیری که بر سر راه ام قرار گرفته، می تازم و می بینم که سگ کوچک خرمایی رنگ و مهربانی بیش نیست.

*

آدمی، تنها با تاختن به سوی چیزی که از آن می هراسد، می تواند بر ترس خود چیره شود.

*

خشم باعث تصمیم گیری های نادرست است که به شکست می انجامد.

*

گاه رویدادی بس ناچیز می تواند نقطه ی عطف زندگی انسان باشد.

*

زمانی که انسان با خشنودی و بدون ترس خرج کند، راه را برای سرازیر شدن پول بیشتر می گشاید.

*

محال است آدمی بتواند چیزی را به دست آورد که خود هرگز نبخشیده است.

*

تا زمانی که انسان، هرچه ترس را از ذهن نیمه هشیار خود نزداید، او را شادی و آرامشی نیست.

*

تصویری که نقاش، تنها از روی عشق می آفریند، بزرگترین شاهکار او به شمار می رود.

*

اگر انسان برای کسی، بدبختی بخواهد، بی گمان، بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد و اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به کامیابی برسد، همانا راه کامیابی خود را هموار کرده است.

*

کسی که از نفوذ سخن باخبر است، به هنگام گفتگو، دقت بسیاری به خرج می دهد.

*

جایی هست که جز تو هیچ کس آن را پر نمی کند و کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجامش نیست.

*

هر انسانی با آگاهی کامل به آیین عشق، پا به این سیاره ی خاکی می گذارد. مشکل شما هر چه باشد، امتحان محبت است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید، مسأله شما حل خواهد شد. اگر نه، آنقدر به درازا خواهد کشید تا از راه محبت، مسأله خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است.

*

مهم نیست که چند بار شکست بخورید؛ دیگر بار برخیزید و از نو آغاز کنید.

*

بسیاری از مردم، آن چیزی را که از هر چیز دیگری عزیزتر می دانند، از دست می دهند، چون پیوسته در بیم از دست دادن آن به سر می برند.

*

ترس، بدترین دشمن آدمی است، زیرا از هرچه بترسید، همان بر سرتان می آید. به راستی، با ترس، آن را به سوی خود می کشانید.

*

بیزاری و ناشکیبایی، نیرو و توان آدمی را از چنگ او می رباید.

*

سرزنش کنندگان همواره مورد سرزنش قرار می گیرند.

*

از امور جزیی درس بگیرید تا برای اداره ی امور بزرگ آماده شوید.

*

چه بی شمارند مردمانی که مدام به انبارداری و اندوختن سرگرمند و هراسان از به کارگیری آنچه که دارند، کمبود و تنگدستی بیشتری را به زندگی خود فرا می خوانند.

*

اگر خود را شکست خورده بدانید، بی تردید شکست خواهید خورد.

*

هر روز، روزی پر اهمیت است.

*

هرگز نگذارید که آرزوی قلبی شما به بیماری قلبی بدل شود. زمانی که بیش از اندازه چیزی را خواهانید، همه ی کشش خود را از دست می دهد.

*

آنچه را که دارید، خردمندانه به کار گیرید، تا راه را برای دارایی هرچه بیشتر بگشایید.

*

آنچه را که خدا به من بخشیده است، هیچ کس نمی تواند بازستاند، زیرا بخشش های او جاودانه‌اند.

*

تا زمانی که خواسته ی آدمی برآورده نشده است، نباید از آن با کسی سخن بگوید.

*

دعا خدا را به سوی ما نمی کشد ، بلکه ما را به سوی او می کشاند.

*

توکل به خدا چون راه رفتن روی سیم شل است .
تردید و ترس سبب می شود که تعادل و توازن را از دست بدهید و به ورطه تنگدستی و محدودیت بیفتید .
البته اشکالی ندارد چون توکل به خدا نیز مانند سیرک بازی تمرین می خواهد .
مهم نیست که چند بار شکست بخورید ، دیگر بار برخیزید و از نو آغاز کنید .
چندی نخواهد گذشت که توازن و تعادل برایتان به صورت عادت در خواهد آمد .

*

هر آنچه آدمی احساس و یا به روشنی مجسم کند بر ذهن نیمه هشیار اثر می‌گذارد و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر می‌شود.

*

نقشه زندگی خودرا به دست طراح الهی می سپارم تا اوضاع خودرا کامل و عالی بیابم .

*

شکر گزاری کلید فراوانی و برکت الهی است.
وقتی فکری کرده و تشکر میکنیم بیشتر جذب میکنیم.
هر روز صبح به خاطر آنچه که دارید و آنچه که هستید شکرگزاری کنید.

*

مهم نیست که دیگران چه می کنند!!
شما برای آنها برکت و حمایت و سعادت بطلبید و گرایشهای سازنده و ارزشمندتان را نثارشان کنید.

*

همۀ انسانهای حاضر در این سیاره خاکی ، تمایل به عشق دارند .
مشکل شما هرچه باشد ، با عشق آن را برطرف سازید .
امتحان کنید .
نیروی عشق می تواند اگر نه در کوتاه مدت ، حتماً در بلند مدت همۀ مشکلات را حل کند .
متوجه باشید که ظهور هر مشکل ، می تواند فرصتی برای تشرف به آیین عشق باشد آنهم عظیم ترین نوع عشق که عشق الهی ست .

*

کلامتان را عوض کنید تا جهان شما عوض شود زیرا کلامتان جهانتان است.

*

رهایی از ترس یک راه بیشتر ندارد: تبدیل ترس به ایمان اسکاول شین

*

در ملکوت مجال از دست رفته وجود ندارد. اگر دری بسته شود دروازه ای می گشاید.

*

در روی زمین چیزی نیست که بتواند در مقابل کسی که هیچ گاه مقاومت نمی کند بایستد.

*

براستی که نفرت و انزجار بیش از می‌گساری خانه‌ها را ویران کرده است و بیش از جنگ‌ها جان آدمیان را به باد داده است .

*

سری که بر پیشانیش خم باشد آسوده بر بالین قرار نمی‌گیرد خشم و نفرت و بدخواهی و حسد و انتقام جوئی شادمانی انسان را می‌رباید و بیماری و شکست و فقر می‌آورد .

*

من این بار را به دست خدا می سپارم.و خود را آزاد می کنم.

*

شادمانی ام کار خداست.پس هیچ کس نمی تواند در آن دخالت کند.

*

هیچ‌کس چیزی به آدمی نمی‌دهد مگر خود او.
و هیچ‌کس چیزی از آدمی دریغ نمی‌دارد مگر خود او.

*
بازی زندگی یک بازی انفرادی است.
اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهدشد .

*

به محض آرام شدن دریای افکار، کشتی‌های نجات از راه می‌رسند.

*

تا لحظه ای خواسته آدمی تخقق نیافته است نباید از آن با کسی سخن بگوید.

*

بـه زنـدگی با دیـدی مثـبـت نگـاه کـنـید تـا خـود را بـه دلیل احساس انرژی و خوشحالی بسیار زیادی کـه نصیبتان خواهـد شد، متعجب سازید.
بـه یاد داشته باشید که افراد شاد و مثبت بیشتر می توانند دیگران را مجذوب خود کنند.

*

شاید زمان آن فرا رسیده باشد که کسـی ( یـا خودتان ) را بخاطر چیزی که اتفاق افتاده و یا گفتـه شـده مـورد بـخشایـش قـرار دهــید.
اتفاقات و اشتباهات گذشته را پـذیرفته و فراموش کنید. بدانید که نمیـتوانید زمان را بـه عـقب برگردانید.
شادمانی خود را با از یاد بردن نومیدی ها و شکستهای گذشته دوباره بدست آورید.

*

برای دشمن خود برکت بطلبید تا او را خلع سلاح کنید .

 از این طریق ، مهمات او را از چنگش می ربایید و تیرهای او را به برکات بدل می کنید .

*

این مهمترین لحظه در زندگی شماست و اون هم لحظه ای است که بایستی همه را ببخشید.

*

چرا نگران باشیم؟ شاید هرگز پیش نیاید.

*

نخستین گام برای کسب موفقیت اینست که از آنچه هستید شادمان باشید
به محض آرام شدن دریای افکار کشتی های نجات از راه میرسند
خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند اسکاول شین

*

اگر از قدرت کلام بی خبرید! بدانید که: یک عبارت تاکیدی نیکوی مثبت بیش از هزار اندیشه منفی قدرت دارد و دو عبارت نیکوی مثبت بیش از ده هزار اندیشه منفی اسکاول شین

*

طلب هدایت، نه تنها وقت و نیرو ! بلکه یک عمر فلاکت و نکبت را میرهاند.

*

اگر به راستی می خواهیم خیرو صلاحمان پیش آید ،باید مقاومت را کنار بگذاریم و متوازن و متعادل و آرام  باشیم.

*

جز تردید و هراس ،هیچ چیز نمی‌تواند میان انسان و بزرگترین آرمانها یا مرادهای دلش فاصله ایجاد کند.

*

تنها آن چیزهایی را به خود جذب می‌کنید که بی نهایت به آن می‌اندیشید.

*

چه خوب است که انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور کند که آفتاب بی گمان خواهد دمید.

*

قدرت شکست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد.

*

خداوند بخشاینده است و انسان، دریافت کننده.

*

زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و کردارهای ماست که دیر یا زود به ما باز می گردد.

*

کسی که با خدا همراه است، شکست ناپذیر می شود.

*

اگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند داشت.

 *

باور، نیرومندتر از خوش بینی است.

*

به راستی که نفرت، بیش از شرابخواری، خانه‌ها را ویران کرده است و بیش از جنگها، جان آدمیان را بر باد داده است.

*

خشم، نفرت، بدخواهی، حسد و کینه ،شادمانی انسان را می گیرد موجب بیماری و شکست و فقر می شود.

*

انسان با هر دست بدهد، با همان دست می گیرد و همیشه میان داد و ستد، موازنه ای کامل برقرار است.

*

آدمی باید آنچه را که در ازای کار خودش به او بازمی گردد، در نهایت لطف بپذیرد؛
بدون چشم داشت داده‌ای، پس بدون چشم داشت بگیر!

 *

همه ی امور مهم به دست کسانی انجام پذیرفته است که از آرزوهای بزرگ خود دست نکشیده اند.

*

تنها کسی که باید دگرگون شود، خودتان هستید؛ خودتان که دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون می شود.

*

دشمنان شما همه در درون خودتان هستند.

*

تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد، اندیشه های منفی خود او است.

*

چه بسیارند مردمانی که از خود به ستوه آمده اند و آرزو دارند دیگری باشند؛ چنین مردمانی از باور و اتکا به نفس بی بهره اند.

*

اگر از دشواری های خود بگریزیم، آنها ما را دنبال خواهند کرد.

*

مردم گمان می کنند که با فرار از شرایطی ناخوشایند، می توانند از شر آن رهایی یابند؛ بی خبر از اینکه به هر کجا بروند با همان شرایط روبرو خواهند شد.

*

اگر خطای گذشته را نمی توان جبران کرد، دست کم می توان اثر آن را با مهربانی در حق کسی دیگر از بین برد.

*

برای شفای تن باید روح را شفا داد.

*

انسان، تنها می تواند آن باشد که خود را چنان بیند؛ و تنها می تواند به جایی برسد که خود را در آنجا ببیند.

*

نخستین گام برای رسیدن به کامیابی این است که از آنچه هستید، شادمان باشید.

*

زندگی، یک جدول واژه های متقاطع است. واژه ی درست، پاسخ مورد نیاز را در دسترس تان قرار می دهد.

*

خدا به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی کند.

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …