اس ام اس آرزو

پیامک با موضوع آرزو

اس ام اس آرزو؛

دنیا ، به شایستگی هایت پاسخ می دهد نه به آرزوهایت!

 پس ، شایسته ی آرزوهایت باش

بزرگترین آرزوی من / کوچک ترین نگاه توست

بزرگترین غم من / آخرین نگاه توست

نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود…
فقط می دانم خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی
و من برای تو خوشبختی ات را آرزومندم…

درون سینه ام صد آرزو مرد

گل صد آرزو نشکفته پژمرد

دلم بی روی او دریای درد است

همین دریا مرا در خود فرو برد

تو را آرزو نخواهم کرد  هیچ وقت

تو را لحظه ای خواهم پذیرفت که خودت بیایی

با دل خود ، نه با آرزوی من

دو دست گرم تو شفای مرگ من است

لبان مست تو شکوه قلب من است

کجا روم و به که گویم که یک لحظه

خنده تو تمام آرزوی من است

آرزو دارم با بارش هر دونه از برف زمستونی

یه غم از رو دلت کم بشه نازنینم

صفایى بود دیشب با خیالت خلوت من را

ولى من باز پنهانى تو را آرزو کردم

هیج وقت آرزو نکن دنیا مال تو باشه

آرزو کن کسی که دنیای توست

مال کسی نباشه

آرزو می کنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی

وقتی غرق خوشبختی هستی

آرزوی قشنگی ست

داشتن ردپای تو کنار ردپای من

بر دشت سپید پوشیده شده از برف

هنوز اما نه برف آمده و نه تو

می گن شبا

فرشته ها از آرزوی آدما

قصه می گن واسه خدا

خدا کنه همین حالا

رویای تو گفته بشه پیش خدا

همه هست آرزویم که به بینم از تو رویی

چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی

فصیح الزمان شیرازی

ز بس زخم زبان خوردم

دهان از گفتگو بستم

در دل را ز نومیدی به روی آرزو بستم

چنان بدیدن روی تو آرزومندم

که گر بدادن جان ممکن است خرسندم

همه آرزوی دل را به تبسمی برآور

همه رنج های جان را به کرشمه‌ای دوا کن

دکتر صورتگر

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را

ولی من باز پنهانی

ترا هم آرزو کردم

شهریار

مرا هرگز نباشد خواب و دارم آرزو گاهی

که‌ خواب ‌آید به چشمم بلکه جانانم به خواب‌ آید

شیدای کردستانی

داری هوس که غیر برای تو جان دهد

آه این چه آرزو است مگر مرده‌ایم ما

عالمی

شبی در عالم مستی همین قدر آرزو دارم

که مست از جای برخیزی و بنشینی به دامانم

فروغی بسطامی

فریب دورنماهای آرزو خوردم

ره سراب گرفتم ز تشنگی مردم

دکتر صدارت

به ماه روی تو این آرزو که من دارم

هزار سال اگر بینمت هنوز کم است

بابافغانی شیرازی

آرزو دارد که بیند کشته آن بدخو مرا

وه که خواهد کشت آخر آرزوی او مرا

کی ؟ من ؟

آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان

نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی

رهی معیری

اینکه هر سو می کشم با خود نه پنداری تن است

گور گردان است و در او آرزوهای من است

سیمین بهبهانی

عمرم چنان گذشته به سختی

که مرگ را فرصت نکرده‌ام که کنم آرزو هنوز

مسعود فرزانه

اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد

کشیده‌ایم در آغوش آرزوی ترا

حزین لاهیجی

یاد ایامی که مرغ آرزو

بر بساط ابرها پر می ‌گرفت

باستانی پاریزی

سوخته چون لاله عمری در فراق لاله‌رویی

بر لب آمد جان و ما را بر نیامد آرزویی

مژده

اگر نیک بختی ترا آرزو است

چنان زی که دشمن شود با تو دوست

نیازی

(اس ام اس جدید)