کوروش بزرگ

جملات زیبای کـــوروش کــبیــر

سخنان کورش کبیر؛

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

*

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها

یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن .

*

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

*

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

*

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما .

*

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

*

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

*

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

*

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

*

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

*

باران باش و ببار نپرس کاسه های خالی از آن کیست.

*

من یاور یقین و عدالتم

من زندگی ها خواهم ساخت

 من خوشی های بسیار خواهم آورد

من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد

 زیرا شادمانی او شادمانی من است.

 (جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

درختکاری

جملات زیبا در مورد درخت

( روز درختکاری مبارک ) جملات زیبا در مورد درخت من به تنهایی ۲۲ کیلوگرم …