کوروش بزرگ

جملات زیبای کـــوروش کــبیــر

سخنان کورش کبیر؛

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

*

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها

یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن .

*

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

*

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

*

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما .

*

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

*

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

*

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

*

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

*

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

*

باران باش و ببار نپرس کاسه های خالی از آن کیست.

*

من یاور یقین و عدالتم

من زندگی ها خواهم ساخت

 من خوشی های بسیار خواهم آورد

من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد

 زیرا شادمانی او شادمانی من است.

 (جملات حکیمانه)