مدیریت وقت و زمان

سخنان ناب بزرگان در مدیریت وقت و زمان

سخنان بزرگان در مورد وقت و فرصت؛

نگهدار فرصت که عالم دمی است   دمی پیش دانا به از عالمی است (سعدی)

*

هر روزی (زمانی) او در کاری و فرمانی است (الرحمن ۲۹)

*

برای آگاهی انسان ،همین بس که زمان خود را بشناسد (حضرت علی علیه السلام)

*

دیروزت از دست رفت و به فردایت یقین نیست و امروزت غنیمت است پس این فرصت به دست آمده را دریاب

(امام علی علیه السلام)

*

خوشا آنکه آرزویش را کوتاه کرد و فرصت عمرش را غنیمت شمرد (امام علی سلام الله علیه)

*

به هنگام فرصت و زمان،از کوتاهی کردن بپرهیز زیرا این میدان است که برای رهسپارانش زیان به بار می آورد .

(امام باقر علیه السلام)

*

هرکه در زمان غیبت قائم مابر موالات ودوستی مان بمیرد خداوند پاداش هزار شهید مانند شهیدان بدر و احد به او عطا می کند.

(امام سجاد علیه السلام)

*

فرصت ، زود می رود و دیر باز می گردد (حضرت علی علیه السلام)

*

فرصت ،غنیمت است نباید زدست داد (سعدی)

*

از وقت خود هم برای گذران زندگی این دنیا استفاده کن و هم برای تامین زندگی آن دنیا (شیخ بهایی)

*

اگر از فرصت استفاده نکنی ،روزگار آن را به دیگری خواهد داد (مارک تواین)

*

فرصت را باید خودت به دست بیاوری،آن را به تو نخواهند داد (ژول ورن )

*

غنیمت شمردن فرصت در کلام معصومین(ع)

*

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
هر کس دری از خیر بر او گشودند، فرصت غنیمت شمارد که نداند چه وقت بسته خواهد شد

*
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مولای متقیان، علی(ع) می فرماید:
ای علی! از چهار چیز پیش از چهار چیز بهره ببر! از جوانی ات پیش از پیری و تن درستی ات پیش از بیماری و بی نیازی ات پیش از نیازمندی و زندگی ات پیش از مرگ.

*
رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کلامی دیگر به ابوذر غفاری فرمود:
پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار: جوانی ات را پیش از پیری، سلامتت را پیش از بیماری، تمکّنت را پیش از تهی دستی، فراغتت را پیش از گرفتاری و زندگانی ات را پیش از مرگ.

*
حضرت محمد مصطفی(ص) درباره استفاده بهینه از فرصت ها می فرماید:
در روزهای زندگی شما لحظه هایی فرا می رسد که در معرض نسیم حیات بخش الهی قرار می گیرید و فرصت مناسبی به دست می آورید. بکوشید از آن فرصت ها بهره بگیرید و خویشتن را در مسیر فیض الهی قرار دهید.

*
حضرت علی(علیه السلام) درباره پرهیز از تأخیر در کار، به ابوذر می فرماید:
ای اباذر! از تأخیر در عمل بپرهیز که امروز از آنِ تو است و از فردا خبر نداری. اگر فردایی داشتی، در آن فردا چنان باش که در امروز و اگر فردایی نداشتی، برای کوتاهی کردن امروز پشیمان نخواهی شد.
ای اباذر! در بامداد، امید به رسیدن شام مدار و در شام، امیدی به رسیدن بامداد و بکوش تا از تن درستی ات پیش از بیماری و از زندگی ات پیش از مرگ بهره گیری؛ زیرا نمی دانی که نام تو در فردا چیست؛ زنده یا مرده؟

*
امام علی (سلام الله علیه): از نعمت هایی که در اختیار دارید، خوب استفاده کنید، پیش از آنکه شما را ترک گویند؛ چه آنکه نعمت های زودگذر از کف می روند و شهادت می دهند که صاحبشان با آنها چگونه رفتار کرده است

*
امیر مومنان علی علیه السلام: به هر فرصتی نمی توان دست یافت.

*
حضرت علی(علیه السلام): فرصت را دریاب تا مایه غصه نشود.

*
امام علی بن ابی طالب(علیه السلام) : دیروزت از دست رفته و فردایت مشکوک است و امروزت مغتنم. پس در بهره برداری از فرصت ممکن شتاب کن و از اطمینان کردن به روزگار بپرهیز.

*
کسی که آبشخور گوارایی بیابد و آن را غنیمت نشمارد، باشد که در تشنگی آن را بجوید و نیابد.

(امام علی علیه السلام)

*
در روزهایی که مهلت دارید و اجل فرا نرسیده، اگر اهل کارید، به کار برخیزید و از فراغ خود پیش از رسیدن گرفتاری بهره گیرید و پیش از آنکه راه نفس کشیدن بسته شود، تنفس کنید.(حضرت علی سلام الله علیه)

*

امام علی علیه السلام فرمودند:
دنیا سه روز است: روزی که با هر چه در آن بود، گذشت و باز نخواهد گشت و روزی که در آنی و سزاوار است که آن را غنیمت دانی و روزی که نمی دانی از آنِ که خواهد بود و چه بسا تو در آن به سرای دیگر رخت بربندی. روز گذشته، حکیمی ادب کننده است و روزی که در آنی، دوستی در حال وداع است و اما از فردا، تنها امیدی به آمدنش داری. پس، از امروز توشه برگیر و از آن به شایستگی جدا شو. فقط به کاری که کرده ای، اطمینان داشته باش و از دل بستن و فریفته شدن به آرزو و امل بپرهیز.
غم فردا را از امروز به خود راه مده که غم امروز، تو را بس است و فردا با کار و گرفتاری، خود، بر تو وارد خواهد شد. اگر غم فردا را بر امروز خود بار کنی، بر اندوه و رنج خویش افزوده ای و بار چیزهایی را که باید در چند روز بکشی، در یک روز کشیده ای و بدین گونه اندوه خود را بزرگ و گرفتاری خود را فراوان و رنج خود را زیاد کرده ای و با دل بستن به امید و آرزو، از اقدام و کوشش بازمانده ای، درحالی که اگر دل خویش از آرزو تهی ساخته بودی، به کوششی بیش برمی خاستی.
آیا نمی بینی که دنیا ساعتی میان دو ساعت است؟ ساعت گذشته و ساعت باقی مانده و ساعتی که در آنی. تو اکنون از آسایش ساعت گذشته و ساعت آینده لذتی نمی یابی و از سختی آنها دردی احساس نمی کنی.
پس ساعت گذشته و ساعتی را که اکنون در آنی، همچون دو مهمان بدان که بر تو وارد شده اند؛ آنکه از پیش تو رفته، تو را نکوهش می کند و آنکه بر تو وارد شده، تجربه ای از گذشته برایت آورده است

*
حضرت علی (علیه السلام): بندگان خدا! اکنون به کار برخیزید که زبان ها باز است و بدن ها تن درست و اندام ها نرم و به اختیار و عرصه فعالیت، گسترده و میدان کوشش، بزرگ

*
امام علی (علیه السلام) به مالک اشتر سفارش می کند:
کار هر روز را در همان روز انجام بده؛ زیرا هر روزی مخصوص کار همان روز است. و از میان اوقات خود، بهترین و بزرگ ترین بخش ها را برای انجام دادن تکالیفی که در پیشگاه خدای خویش داری، مخصوص گردان، هرچند اگر نیت درست باشد و سلامتی و آسایش مردم [در حکومت تو] تأمین شود، همه بخش ها از آنِ خدا است

*

امام حسن(سلام الله علیه) درباره غنیمت شمردن فرصت می فرماید:

فرصت، به شتاب از دست می رود و به کندی بازمی گردد

*
امام محمدباقر(سلام الله علیه):
از کوتاهی کردن به هنگام فراهم آمدن فرصت بپرهیز که این، میدانی است که به زیان اهل خود جریان دارد.

*
امام باقر علیه السلام: هنگام فرصت، آنچه را که خواستار آنی به دست آر و هیچ فرصتی همچون فرصت روزهای بی کاری همراه با تندرستی نیست.

*
مبادا در عمل تأخیر کنید که تأخیر، دریایی است که بسیار کسان در آن به هلاکت می رسند. حضرت امام محمد باقر علیه السلام

*
امام صادق سلام الله علیه فرمودند:
در تندرستی، پیش از بیماری و در نیرومندی، پیش از ناتوانی و در زندگی، پیش از رسیدن به مرگ، برای خود چیزی فراهم آر!

*
امام صادق (علیه السلام): دل های خود را به آنچه از دست رفته، مشغول نسازید که در این صورت، ذهن خود را از آماده شدن برای آنچه هنوز نیامده است، باز خواهید داشت.

*
امام صادق (ع) می فرماید: امیرمؤمنان، علی(ع) به برخی از یاران خود نوشت:
آنچه را از عمرت باقی مانده، دریاب و مگو فردا و پس فردا. بسیار کسان پیش از تو سرگرم آرزوها و امروز و فردا کردن ها گشتند و گرفتار اجل شدند و غفلت زده مردند.

*
امام صادق(ع) به نقل از حضرت علی(ع) می فرماید: مبادا که برای پرداختن به عمل، امروز و فردا کنید؛ هر وقت امکان برایتان پیدا شد، به کار برخیزید.

*
امام صادق(ع) از پدران خود در تفسیر آیه وَ لاتَنْسَ نَصیبَکَ مِنَ الْدُّنیا» روایت کرده است که:
سلامت، نیرومندی، فراغت، جوانی، نشاط و بی نیازی خود را فراموش مکن. در دنیا از آنها بهره برداری کن و متوجه باش که از آن سرمایه های عظیم، به نفع معنویات و آخرت خود استفاده کنی.
*

امام موسی کاظم(سلام الله علیه):
ای هشام! بر طاعت خدا صبور باش و از نافرمانی او خودداری کن که دنیا یک ساعت است؛ زیرا از گذشته آن، اکنون نه شادابی داری و نه غمی و از آینده آن، آگاه نیستی که چه خواهد شد. پس بر این ساعتی که در آنی، صبور باش [و در آن بکوش] چونان که گویی وقت خوشی و شادی تو است

*

سوره عصر
سوره عصر

نگاهی کوتاه برسوره مبارکه عصر

ترجمه سوره عصر: بنام خداوند بخشنده و بخشایشگر . سوگند به عصر یا زمان(۱) حقیقتا انسان دستخوش زیان است(۲) مگر کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایى توصیه کرده‏ اند(۳)

قسم به عصر ،قسم به زمان،قسم به عصاره معصرات،قسم به زمان هر فرد،قسم به هر دوره وهرقوم ،قسم به کل زمان،به کل تاریخ

که همانا ،قطعاً ویقیناً انسان در خسران بسر میبرد

ای وای ،همه انسانهاخاسرند؟ آری نوع انسان در خسران است ،انسانی که اهمییت زمان ،اهمییت عمر ،اهمییت زندگی ،اهمییت مزرعه بودن دنیا برای آخرتی جاودن را نمیفهمد ،براستی انسان درک درستی از زمان ندارد که حتماً عدم درک زمان ،با خسران پیوند دارد

انسان گرفتار در زمان است لذا هرلحظه سرمایه اش را از دست میدهد ،سرمایه ای بدون بازگشت.

مگر ،مگر انان که متصف به دو صفت باشند : ایمان وعمل صالح، دوبالی که برای رشد،برای پرواز وبرای درک درست زمان وخلاصه دوعنصری که برای درک عصر ضروری است چرا که زمان بین ما واهل بیت که خود مصداق حق هستند،فاصله انداخته است وصفت دوم:توصیه دیگران به حق وصبر،زیرابدون صبر نمیتوان برحق پایدار ماند چنانکه بدون حق نمیتوان به صبر رسید،پس تواصی خود رسیدن به بلوغ اجتماعی است که انسان هم موجودی اجتماعی بارسالت اجتماعی است  لذا میزان رهایی ازخسر به میزان برنامه ریزی ما به وصل به اهل بیت است که خود تواصی هم ،به حیثیت زن بودن ویامرد بودن ونقش افراد متفاوت خواهدبود اما از رسالتهای ما این است که یکدیگر را به حق وصبر در راه حق ،سفارش که نه،توصیه کنیم تا شاید کمتر دچار خسر شویم

امیر المومنین(ع) میفرمایند:آگاه باشید هرگاه ازدنیای شما کاهش یابد وبه آخرت افزوده گردد بهتر از ان است که از پاداش آخرت شما کاسته وبه دنیای شما افزوده گردد(خسران)چه بسا کاهش یافته هایی که سود آورندوافزایش یافته هایی که زیان آور است(خطبه۱۱۴بند۱۵)

پس شاید بتوان گفت اگرهمه تلاشت را انجام دهی توفیق این را پیدامیکنی که بفهمی به تلاش تو نیست هر چند باید تلاش کرد ،که درکی از مراتب توحید افعالی است

اللهم ارزقنا توفیق طاعه وبعد المعصیه وصدق النیه وعرفان الحرمه  واکرمنا بالهدی والاستقامه

(سخن بزرگان)