ماهی تترای لورتو
ماهی تترای لورتو

ماهی تترای لورتو

ماهی تترای لورتو (Loreto Tetra)+عکس

Hyphessobrycon loretoensis  

این ماهی که بومی رودخانه آمازون در پرو می باشد تا ۴ سانتیمتر رشد می کند.

در منطقه طبیعی زیست خود دارای تراکم زیاد می باشد و به صورت گروهی زیست می کند. صلح طلب و زیباست.

در آکوآریوم نباید این ماهی را که نسبتا آرام است با ماهی ها بزرگتر نگهداری کرد.

رنگ سیاه نوار میانی و قسمت پایین بدن آن در زمینه قرمز رنگ باله ها، زیبایی خاصی به آن می دهد .

آنها همه چیز خوار هستند، اما غذاهایی مانند آرتمیا را ترجیح می دهند منظور غذای زنده کوچک است. از مواد غذایی خشک میتوان بهره برد.
تکثیر آن گهگاه در آکوآریومها انجام می شود مشابه عموم ماهیان تترا .

 

ماهی تترای لورتو
ماهی تترای لورتو

مشخصات ماهی لورتو:

نام : تترای لورتو

Hyphessobrycon loretoensisنام علمی: 

نام انگلیسی: Loreto Tetra

خانواده:Characidae

بومی: رودخانه آمازون در پرو

رفتار: صلح طلب

اندازه: ۴سانت (۱.۵ اینج)

سختی آب: ۵-۸ 

دمای آب:۲۲ درجه

غذا: همه چیزخوار

ماهی تترا لورتو (Loreto Tetra)
ماهی تترا لورتو (Loreto Tetra)

 

عکس : ماهی تترای لورتو
عکس : ماهی تترای لورتو

(زمزار)