بارانی
بارانی

ببار باران …

شعر و دلنوشته ی بارانی؛

ببار باران

ببار باران که دلتنگم… مثالِ مرده بی رنگم

کمی آرام….که پاییز هم صدایم شد

که دلتنگی و تنهایی رفیق با وفایم شد

ببار باران

بزن بر شیشه قلبم….بکوب این شیشه را بشکن

که درد کمتری دارد اگر با دست تو باشد

ببار باران

که تا اوج نخفتن ها مدام باریدم از یادش

ببار باران

درخت و برگ خوابیدن

اقاقی….یاس وحشی….کوچه ها روزهاست خشکیدن

ببار باران

جماعت عشق را کشتن

کلاغا بوته ی سبز وفا را بی صدا خوردن

ولی باران ، تو با من بی وفایی

توهم تا خانه ی همسایه می باری

و تا من

میشوی یک ابر تو خالی

ببار باران……..

ببار باران……………… که تنهایم

(زمزار)

پیشنهاد خواندن
در گـذرگاه جهـان، اندر گـذارم روز و شب ... (الیار)

همچنین ببینید

ناصر فیض

شعر های طنز از ناصر فیض

( اشعار طنز آلود ) شعر های طنز از ناصر فیض • باید برادران زنم …