ماهی زینتی تترای پنگوئن
ماهی زینتی تترای پنگوئن

ماهی تترای پنگوئن

 ماهی تترای پنگوئن+تصاویر

 Thayeria sanctae – mariae

اندازه این ماهی که بومی برزیل است تا ۷ سانتیمتر می رسد .عامل شناسایی آن نوار سیاه رنگی است که از زیر سرپوش برانشی تا انتهای قسمت پایینی باله دمی ادامه می یابد. رنگ بدن سبز زیتونی و شکم متمایل به سفید است. این ماهی که از گونه های معروف آکوآریومی است ، همیشه با یک زاویه در حالیکه سر آن بطرف بالاست شنا می کند. در آکوآریوم فقط در سپیده دم و یا غروب ، هنگامی که هوا کمی تاریک و روشن است ، تخمگذاری می نماید. تخمها که رنگ آن قهوه ای است در حرارت ۲۶ درجه سانتیگراد پس از ۲۰ تا ۲۴ ساعت تبدیل به نوزاد می شوند. این ماهی گاهی می تواند تا ۲ متر به خارج از آب بپرد. بنابراین همواره باید روی آکوآریوم محتوی آن پوشیده باشد.

تتراِی پنگوئن (Penguin Tetra)
تتراِی پنگوئن (Penguin Tetra)

مشخصات تتراِی پنگوئن (Penguin Tetra)

Thayeria sanctae – mariae
خانواده : Characidae
زادگاه: آمریکای جنوبی
اندازه: حداکثر ۷ سانتیمتر
دمای مطلوب : ٢۴ تا ٢٨ درجه سانتیگراد
اسیدیته آب : ۶.۰ تا ۸.۰
منطقه زندگی در تانک : بالا و بیشتر در قسمت میان آکواریوم .
تغذیه : همه چیز خوار
خلق و خو : صلح طلب .

بهتر است در گروهی با ۵ تا ۱۰ عضو یا بیشتر نگهداری شود .
اندازه تانک مناسب : حداقل ۴۰ لیتر و طولی حدود ۶۰ سانتیمتر
تولید مثل : در آکواریوم امکان پذیر ولی تا اندازه ای مشکل است.

 ماهی تترای پنگوئن
ماهی تترای پنگوئن

تشخیص جنسیت آنها بسیار مشکل است ولی در ایام تخم ریزی و تولید مثل شکم ماهی ماده بزرگتر و برجسته تر از ماهی نر خواهد بود در کل ماهیان ماده بزرگترند.آنها را در گله های چند نفره نگهداری کنید این جوری بیشتر شادابتر و آماده برای تولید مثل می باشند.

ماهی تترای پنگوئن  Thayeria sanctae – mariae
ماهی تترای پنگوئن
Thayeria sanctae – mariae

اگر بستر تخم ریزی برای آنها مساعد باشد ماهی ماده در ٢۴ ساعت هزاران تخم می گذارد. حداکثر عمر این ماهی ٢ سال برآورد شده است.ماهی بی آزاری ست و با گونه های دیگر تترا مشکلی ندارند.

خانواده ماهی های تترا:  ماهی تترای پنگوئن
خانواده ماهی های تترا: ماهی تترای پنگوئن
عکس:  ماهی تترای پنگوئن
عکس: ماهی تترای پنگوئن
 ماهی زینتی تترای پنگوئن
ماهی زینتی تترای پنگوئن

(زمزار)