علی

چهار خوبی از من یاد گیر و چهار هشدار به خاطر سپار

امام علی(علیه السلام) به فرزندشان امام حسن (علیه السلام) فرمودند:

پسرم چهار چیز از من یاد گیر(در خوبیها) و چهار چیز به خاطر بسپار (هشدار ها)، که تا به آنها عمل کنی زیان نبینی ؛

خوبیها:

همانا ارزشمند‌ترین بی نیازی عقل است ،

و بزرگترین ترس بی خردی است ،

ترسناک‌ترین تنهایی خودپسندی است ،

و گرامی‌ترین ارزش خانوادگی ، اخلاق نیکوست.

 

هشدار ها:

پسرم از دوستی با احمق بپرهیز ،همانا می‌خواهد به تو نفعی رساند اما دچار زیان می‌کند.

از دوستی با بخیل بپرهیز ، زیرا از آنچه که سخت بدان نیاز داری از تو دریغ می‌دارد

و از دوستی با بدکار بپرهیز ، که با اندک بهایی تو را می‌فروشد ،

و از دوستی با دروغگو بپرهیز که او به سراب ماند، دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور می‌نمایاند.