تترای پرچمی
تترای پرچمی

ماهی تترای پرچمی

ماهی تترای پرچمی+عکس

 Hyphessobrycon heterorhabdus / flag tetra  

قد این ماهی که بومی آمازون است تا ۴ سانتیمتر می رسد.

رنگ شکم آن زرد و در طرفین بدن از زیر سرپوش تا زیر باله دمی دارای ۳ نوار رنگی باریک قرمز ، سفید و سیاه از بالا به پایین است که باعث نامگذاری این ماهی شده است.

تکثیر آن در آکوآریوم چندان موفقیت آمیز نیست. نرها از روی زایده قلاب مانندی که بر روی باله مخرجی آنها قرار دارد، تشخیص داده می شوند. این ماهی نسبتا مقاوم بوده و در آکوآریومهایی که دارای ماهی ها کوچک است به آرامی زندگی می کند. درجه حرارت مساعد برای آن ۲۴ درجه سانتیگراد است ولی یکی دو درجه کمتر یا بیشتر را بخوبی تحمل می نماید. اگر از یک آکوآریوم به آکوآریوم دیگر منتقل شود معمولاً رنگ خود را موقتاً از دست می دهد ولی در شرایط خوب بزودی رنگی خود را به دست خواهد آورد.

تصاویر ماهی تترای پرچمی

ماهی تترای پرچمی  Hyphessobrycon heterorhabdus
ماهی تترای پرچمی Hyphessobrycon heterorhabdus
 ماهی تترای پرچمی /  flag tetra
ماهی تترای پرچمی / flag tetra
عکس ماهی تترای پرچمی
عکس ماهی تترای پرچمی

 

تترای پرچمی
تترای پرچمی

 (مجله تفریحی زمزار)