ماهی تترای رزی Hyphessobrycon rosaceus
ماهی تترای رزی Hyphessobrycon rosaceus

ماهی تترای رزی

  ماهی تترای رزی+تصاویر

 Hyphessobrycon rosaceus

قد این ماهی که بومی گانا و برزیل است تا ۴ سانتیمتر می رسد. باله پشتی آن در حال حرکت افراشته و مانند پرچم و قسمت عمده بالایی آن سیاهرنگ با زمینه سفید است. این ماهی زیبا یکی از بهترین و آرامترین ماهی ها آکواریومی است. بدن آن نیمه شفاف و رنگ آن بسته به نحوه تابش نور متغیر است. گاهی رنگ آن زرد کمرنگ و زمانی متمایل به قرمز است. رنگ قرمزی که در امتداد مهره های بدن آن دیده می شود منشاء داخلی دارد. در آکوآریومهایی که نور مصنوعی قوی از بالا تابیده می شود بهترین وجه رشد و نمو می کند. نرهای بالغ دارای باله پشتی بلند تر می باشند. تکثیر آن مشابه سایر انواع تتراها ولی کمتر دارای مشکل است. تغییرات درجه حرارت قابل تحمل برای آنها ۲۲ تا ۲۸ درجه سانتیگراد و بهترین درجه حرارت ۲۴ تا ۲۵ درجه سانتیگراد است.

ماهی تترای رزی
ماهی تترای رزی

مشخصات ماهی رزی تترا(Rosy Fin Tetra)
این گونه جذاب ، بومی گوایانا و حوضه آمازون سفلی است که از نظر طولی تقریبا تا ۴ سانتی متر رشد میکند . با اینکه ماهی آرام و کم تحرکی محسوب می گردد ولی دوست داشتنی است .

به دلیل همین رفتار آرام ، هرگز آنها را با ماهی های پرهیاهو و فعال قرار ندهید .دارای بدنی به رنگ صورتی رزی است که پوزه ای کوتاه و دهانی فوقانی دارد .باله های مخرجی و شکمی و حاشیه باله دمی به رنگ قرمز درخشان بوده و اولین شعاع های باله های مخرجی و شکمی و پشتی با رنگ سفید نوک دار شده اند و نیمه بالایی باله های پشتی سیاه سیر می باشد .رنگ های این ماهی در مقابل زمینه ای روشن ( سنگریزه روشن و یا نوردهی شدید )چندان بروز نمیکند و بنابراین بستر تیره رنگ مناسبتر خواهد بود .

نگهداری این ماهی به صورت گله ای تقریبا ۷ تایی در آکواریوم توصیه میشود.
تدارک گیاهان آبزی و نیز فضای کافی شنا مقتضی است . همچنین دما بر روی ۲۲ تا ۲۸ درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود . هرچند برای تغذیهغذاهای خشک را به سهولت می پذیرد و چندان سختگیر نیست اما طی دوره آماده سازی مولدین رژیم متنوعیشامل غذاهای زنده کوچک الزامیست .

نرهای بالغ توسط باله پشتی دراز و بلند و شعاع بلند در بخش جلویی باله مخرجی از ماده ها تمایز می یابند . طی مراسم همسر گزینی ، نر ها یک رقص اختصاصی را در اطراف ماده ها انجام می دهند . به محض اینکه جفت انتخاب شدنر تقریبا به صورت شنای چپ و راست و بالا و پایین شروع به نمایش رنگ های شادابش می کند .

رقص با قفل شدن بدن های هر دو والد در همدیگر به پایان می رسد . برای تکثیر ، مخزنی مجزا تدارک ببینید .

هر چند این تترا برای نگهداری توقع خاصی در مورد وضعیت آب نداراما برای مخزن تکثیر آب سبک با درجه سختی ۵ تا ۹ ، ph 6/5 و نقطه بالایی طیف حرارتی پیشنهادی مقتضی می باشد .پس از تخم ریزی ، تقریبا طی ۳ روز هچ خواهند شد . نوزادان در اولین هفته از انفوزوئر تغذیه کرده و سپس به مصرف ناپلئوس آرتمیا روی می آورند .

تصاویر ماهی رزی تترا

ماهی رزی تترا(Rosy Tetra)
ماهی رزی تترا(Rosy Tetra)
ماهی رزی تترا
ماهی رزی تترا
ماهی تترای رزی   Hyphessobrycon rosaceus
ماهی تترای رزی
Hyphessobrycon rosaceus

ماهی تترای رزی جنس نر
ماهی تترای رزی جنس نر

  (زمزار)