تترای پریستلا

پرورش و نگهداری ماهی تترای پریستلا

تترای پریستلا (ایکس ری)

pristella riddlei / x-ray tetra fish 

ماهی بسیار زیبایی ست ؛ این ماهی دارای باله مخرجی نارنجی و دم قرمز رنگ و باله پشتی و شکمی به رنگ سیاه و زرد و سفید می باشد، خال سیاهی روی دو طرف بدن قابل مشاهده است.
به علاوه، خوش بنیه و صلح جوست و به ندرت بیش از ۵ سانتی متر رشد می کند . پراکنش اصلی آن در طبیعت ، در شمال شرقی آمریکای جنوبی است .

ماهی تترای پریستلا
ماهی تترای پریستلا

یک ماهی اجتماعی  ست. در دمای بین ۲۴ تا ۲۷ درجه سانتیگراد به خوبی رشد می کند . پریستلا یک شناگر سریع است که نیاز به مقدار کافی آب تمیز و شفاف دارد تا در آن خودنمایی کند.

از لحاظ تغذیه ای ، هرچند که تقریبا هر نوع غذایی را مصرف می کند ، اما باید توجه داشت که غذاهای زنده سهم عمده ای از رژیم غذایی آن را تشکیل دهند .

تفرق جنسی در پریستلا با تماشای کیسه هوا در برابر نور قوی به راحتی تشخیص داده می شود .به این ترتیب که در جنس نر نوک دار و در ماده مدور می باشد .

تکثیر نسبت به پرورش مشکل تر است . ماهی مولد باید کاملا و به خوبی در مدت یک سال بالغ شده باشد . همین طور هر دو جنس باید تقریبا هم اندازه باشند . به علاوه جدا سازی و محدود ساختن جفت ها ممکن است به تضمین یک تخمریزی رضایت بخش کمک کند .

در مخزن تکثیر ، گیاهان پر شاخ و برگ مورد نیازند . معمولا تخمریزی در ساعات نزدیک صبح انجام میشود . ماهی های مولد با هم به یکدیگر فشار می آورند و در سطح یک مسیر حرکت می کنند . در این حالت چند تخم در سطح ریخته می شود که روی گیاهان و اطراف آن ها می افتند . پس از تخمریزی مولدین باید فورا انتقال داده شوند.
این ماهی در حدود یک سالگی بالغ می شود.

ماهی تترای پریستلا طلایی
ماهی تترای پریستلا طلایی

(زمزار)