اس ام اس آرزو کردن
اس ام اس آرزو کردن

اس ام اس آرزو

اس ام اس و پیامک آرزو؛

به خاطر بسپاریم که ،

همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است ؛

آرام، بی صدا، همیشگی …
.

.

داستانش رو که شنیدم گفتم : اتفاق بدی بود !

لبخندی زد و گفت : بله ، ولی می تونست خیلی بدتر از این باشه !

بهرحال خداست و همیشه جای شکرش را باقی میگذاره حتی در بدترین شرایط …

خدایا شکرت …

.

.

.

قدر تو به اندازه ی صبر توست …

و رازهایت ، نهفته در صبرهایت

اصلا تو آمده ای که صبر کنی !

.

.

.

وقتی ناراحتید از اینکه به چیزی که می خواستید نرسیدید ، محکم باشید و خوشحال….

خداوند در فکر چیز بهتری برای شماست…

.

.

.

بیشتر انسانها، زمانی نا امید میشوند که چیزی به موفقیت آنها باقی نمانده …

.

.

.

همیشه از “ چوب خدا ” ترسوندنمون

ولی حتی یه نفر هم به “ بوس خدا ” امیدوارمون نکرد !!!

.

.

.

روزی که خدا همه چیز را قسمت کرد، خود را به خوبان بخشید.

.

.

.

جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد و گرنه خوابمان می گیرد دست اندازها نعمتند
.

.

.

این همه خود را تحقیر نکنید، خداوند پس از ساختن شما به خود تبریک گفت.

.

.

.

به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن.

.

.

.

هر وقت رسیدی آخر خط یادت باشه معلم کلاس اول می گفت: نقطه سر خط

.

.

.

همه دنیا در حکم یک دوربین عکاسی است ، لبخند بزنید . . .

.

.

.

شادی و غم هر دو به موازات هم میروند. زمانی که یکی استراحت می کند دیگری جبران می کند …
.

.

.

باد با چراغ خاموش کاری ندارد

اگر در سختی هستی ، بدان که روشنی …

.

.

.

زندگی کن ، حتی اگر بهترینهایت را از دست دادی

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت میسازد …

.

.

.

سخن گفتن با خداوند مانند صحبت کردن با یک دوست پشت تلفن است؛

ممکن است او را در طرف دیگر نبینیم، اما می دانیم که دارد گوش می دهد …

(اس ام اس جدید)