گابریل گارسیا مارکز
گابریل گارسیا مارکز

چند جمله زیبا از گابریل گارسیا مارکز

سخنان گابریل گارسیا مارکز

(نویسنده کلمبیایی برنده جایزه نوبل ادبیات)

مرگ از پیری نمی آید ، بلکه با فراموشی می آید !

*

برای عشق مبارزه کن ولی هرگز گدایی نکن

*

انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا به پائین بنگرد که:

ناگزیر است او را یاری رساند تا روی پای خود بایستد

*

رمز خوشبخت زیستن ، در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم

بلکه در این است که کاری را که انجام می دهیم دوست داشته باشیم

*

ترسوی حقیقی از پرواز نمیترسد ،بلکه آن کس که با ترس پرواز را یاد میگیرد ، ترسو است

*

دوستت دارم نه بخاطر شخصیت تو، بلکه بخاطر شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا میکنم

*

اگر کسی آنطور که میخواهی دوستت ندارد، به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد

*

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند

*

بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید

*

هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی، چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو شود

*

تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی، ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی

*

هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران

*

آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد ؛ بلکه چیزی است که خود آن را می سازد

*

انسانها همه میخواهند در قله کوه زندگی کنند ، بی آنکه به خوشبختی آرمیده در دست خود نگاهی انداخته باشند

*

خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را میشناسی، قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد

*

۱۰ درصد از زندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق می افتد و ۹۰ درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان می دهند

*

کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانه بدترین دشمن وی است

*

تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب

*

بدون عشق می توان ایثار کرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید

*

زندگی مساله در اختیار داشتن کارتهای خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارتهای بد است

*

انسان تا وقتی فکر می کند نارس است به رشد و کمال خود ادامه می دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است ، دچار آفت می شود

*

دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است

*

هیچکس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین لیاقتی دارد باعث اشک ریختن تو نمیشود

*

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.

*

همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند ،با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی.

(جملات حکیمانه)