بزماهی ها
بزماهی ها

بز ماهی ها (Mullidae)

بز ماهی ها (Mullidae)+عکس

مهمترین اختصاص بز ماهی ها، یک جفت زائده ی حسی سبیلک مانند است که در زیر چانه ی آن ها وجود دارد.از آن جا که این سبیلک ها شباهت زیادی به ریش بز دارند، اسم معمولی آن ها بز ماهی انتخاب گردیده است.این زائده ها بسیار حساس هستند و دارای سلول های حسی می باشند.بز ماهی ها نیز مثل گربه ماهی های آب شیرین از این زائده ها برای جستجوی غذا استفاده می نمایند.این ماهی ها دارای دو باله ی پشتی جدا از هم هستند.

بز ماهی زرد
بز ماهی زرد

در هاوایی و برخی نقاط دنیا این ماهی ها مصرف غذایی دارند، بنابراین صید آن ها با توجه به ضوابط قانونی انجام می گیرد.

از بز ماهی های کوچک برای نگهداری در آکواریوم استفاده می شود.برخی از انواع این خانواده عبارتند از بز ماهی زرد، بز ماهی خال سیاه، موآنو، بز ماهی دم بند بند و بز ماهی نوار طلائی.

mullidae-fish بزماهی ها
mullidae-fish بزماهی ها
بزماهی ها
بزماهی ها

(زمزار)