مارک تواین
مارک تواین

جملات زیبــای مــارک تــوایـــن

سخنان مارک تواین؛

زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در ۸۰ سالگی به دنیا می آمدیم و به تدریج به ۱۸ سالگی می رسیدیم

*

بزرگان به کارهای کوچک و بی اهمیت بسیار زود رسیدگی می کنند

*

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید

*

تفاوت بین حرف راست و حرف تقریبا راست مثل تفاوت صاعقه است با کرم شبتاب

*

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد؛ اما در همین مدت، یک حقیقت هنوز دارد بند کفش های خود را می بندد تا حرکت کند

*

مشکل این نیست که تعداد احمق ها زیاد است ،مشکل در توزیع نامناسب آن هاست

*

وقتی جوانتر بودم همه چیز را به خاطر می‌آوردم، حالا می‌خواست اتفاق افتاده باشد یا نه!

*

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند

*

برای بهترین ایده منتظر نمان ، ایده بهتر را انجام بده ، بهترین نیز به دنبال آن خواهد آمد

*

الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد

*

بخشندگی، انتشار بوی گل بنفشه به ته کفش است که لگدمالش کرده است

*

زندگی، چیزی جز مبارزه میان عاطفه و عقل نیست.

*

چاپلوسها تنها، همانند دوست هستند. همانطوری که گرگ ها به سگ ها شباهت دارند

*

کاش هیچوقت حس ترس را تجربه و کشف نمیکردم.این حس لحظه هایم را خراب و شادیم را از بین میبرد

*

بهتر است دهانت را ببندی و احمق بنظر برسی، تا اینکه بازش کنی و همه بفهمند که به راستی احمقی!

*

کسی که نتواند خود را مهار کند، بدون شک قادر به مهار دیگران هم نخواهد بود

*

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی که کرده ای. بنابراین، روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار، از حاشیه امنیت بیرون بیا، جستجو کن، بگرد، آرزو کن و کشف کن

*

راز پیشرفت در آغاز کردن است. راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده ی خود را به وظایف کوچکی که قابل مدیریت کردن باشند، بشکنید و سپس از نخستین آنها آغاز کنید

*

انسان برای کسب محبت دست به خیلی کارها می زند؛ اما برای تحریک حسادت دیگران هر کاری که از دستش ساخته باشد، انجام می دهد

*

سعی نکن به یک خوک آواز خواندن یاد بدهی؛ هم وقت خودت را هدر می دهی و هم خوک را اذیت می کنی

*

آسمان هرکس به اندازه ی روشنی و تاری قلب او، روشن یا تار است

*

بهترین راه برای درک هر چیز ، تجربه‌ کردن آن است.چون با حدس و گمان هیچوقت دانا نخواهی شد

*

ما در عمر خود نگران دشواریها و سختیهایی زیادی هستیم که بیشتر آنها هرگز روی نمیدهد

*

صادق ترین،بی توقع ترین،مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است.

(جملات حکیمانه)