پروانه ماهی پاکستانی
پروانه ماهی پاکستانی

پروانه ماهی پاکستانی (Chaetodon Collare)

پروانه ماهی پاکستانی (Chaetodon Collare)+عکس

پروانه ماهی دم قرمز و پروانه ماهی کولار نام های دیگر این ماهی قهوه ای پررنگ می باشد که دارای فلس هایی با نقاط روشن می باشد.

ناحیه سر که شبیه به ماسک می باشد با نوار های سفید و سیاه پوشانیده شده است.بخش دم نیز از چند نوار به رنگ های نارنجی ،مشکی و آبی تشکیل شده است.

پراکنش از آسیای جنوب شرقی و هند و چین تا ژاپن. این ماهی در طبیعت از مرجان ها تغزیه می کند بنابر این نگهداری از بی مهرگان در کنار آن می بایست با احتیاط همراه باشد.

مخزنی با ۲۰۰ لیتر گنجایش جهت نگهداری از یک جفت از این ماهی(در صورت معرفی همزمان به تانک) مناسب خواهد بود.

پروانه ماهی پاکستانی به غذا های متنوعی چون گوشت ماهیان آب شور،سخت پوستان و میگو و همچنین غذا های آماده ی مخصوص نیاز دارد.

سطح نگهداری این ماهی متوسط با رفتاری ارام که در مخزن تا ۱۵ سانت هم رشد میکند و یک ماهی گوشتخوار است.

پروانه ماهی پاکستانی (Chaetodon Collare)
پروانه ماهی پاکستانی (Chaetodon Collare)
پروانه ماهی پاکستانی
پروانه ماهی پاکستانی

 

(زمزار)