حضرت مهدی (عج)

یادت نرود دعا کنی مهدی را / امشب که تو لیله الرغایب داری

اشعار ظهور؛

ای شیعه مخور غصه که صاحب داری
آیینه ی مظهر العجایب داری
یادت نرود دعا کنی مهدی را
امشب که تو لیله الرغایب داری

*

*

هر راه بجز راه تو کج خواهد شد…

بی لطف تو آسمان فلج خواهد شد…

ما منتطران اگر بخواهیم همه …

امسال همان سال فرج خواهد شد…

*

*

یاد مهدی   در دلم  غوغا  کند

غربت او  دیده را   دریا کند

کاش می شد غصه هایش کم شود

یاکه اشکم برغمش مرحم شود

درفراقش دل چه بی طاقت بود

حیف این مولا که درغیبت بود

سوزم وسازم به قلب داغدار

عمرمن طی شد به هجران نگار

عمر بی دیدار مهدی عمر نیست

زندگی بی روی مهدی مردگی است

قلب مشتاقان همه صد پاره است

صاحب کون ومکان آواره است

گریم و گویم زقلب چاک چاک

حجۀ بن العسکری روحی فداک

*

*

تو شاه شهانی و شهانند گدایت

بر ما نظری کن ز ره لطف و عنایت

*

*

خانه ات را حلقه بر در می زنم..

گرد بام خانه ات در می زنم..

آنقدر در می زنم این خانه را..

تا ببینم روی صاحب خانه را..

تا به عشق خود اسیرم کرده ای..

از خلایق جمله سیرم کرده ای..

من به غیر از تو ندارم هیچ کس..

مهدی زهرا به فریادم برس..

*

*

دلم از روضه های فاطمیه

گرفته در هوای فاطمیه

بیا ای التیام روی نیلی

بیا صاحب عزای فاطمیه

بیا از جاده های بی نشانی

بیا ای آفتاب آسمانی

بیا شب های دلگیری ست آقا

بیا که روضۀ مادر بخوانی

نگاهی شعله ور، ای وای مادر

هجومی بی خبر، ای وای مادر

مغیره … بی هوا … ای وای بابا

تو و دیوار و در، ای وای مادر

*

*

آمد بهار و حیف که ما را بهار نیست

وین جرعه ها به کام دلم خوش گوار نیست

گفتم بهار آمد و پر شد جهان ز گل

دیدم که یار نامد و گفتم بهار نیست

*

*

یک عمر برایت انتظار کشیده ایم بیا

ازکودکی نقاشی سوارکشیده ایم بیا

پاییز تمام دفترمان را رنگ زرد زد

یک عمر انتظار بهار کشیده ایم بیا

 (زمزار)