رالف والدو امرسون
رالف والدو امرسون

جملات زیبـایی از رالف والدو امرسون

سخنان رالف والدو امرسون (نویسنده آمریکایی)

علف هرز چیست؟ گیاهی که نیکویی‌های آن هنوز کشف نشده است

*

تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند

*

مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود میگذارد

*

فردا، غریبه‌ای، استادانه، درست آنچه را در همه‌ی زندگی به آن اندیشیده‌ایم و احساس کرده‌ایم، خواهد گفت

*

آنگاه که انسان در برابر خود می ایستد، به نظر می رسد همه چیز سد راه اوست

*

مشورت هنری است که به کمک آن می توانید همه را به همکاری با خود وادارید

*

توان با هم خندیدن، لازمه‌ی عشق است

*

یکی ار خوبی‌های دوستی این است که شما می‌توانید نزد دوستانتان، نادان باشید

*

خرد مانند الکتریسیته است. هیچ فردی نیست که همیشه خردمند باشد، ولی افراد سزاوار خردمندی، اگر در مسیر درست قرار بگیرند، اندک زمانی خردمند می‌شوند؛ مانند شیشه، که اگر آن را مالش دهی، مدتی کوتاه به نیروی الکتریسیته مجهز می‌شود

*

توانگر راستین کسی است که مالک روزش باشد. هیچ پادشاهی، هیچ انسان پولداری و هیچ پری و دیوی، دارای چنین نیرویی نیستند

*

مردان کم مایه به شانس باور دارند، مردان بااراده و خردمند، به علت و معلول

*

از درستی و راستی خود، همانند یک چیز مقدس نگاهبانی کنید

*

جان را به هیجان آورید، آنگاه آب و هوا و دهکده و شرایط شما در دنیا همگی ناپدید می شوند، دنیا استواری خود را از دست می دهد، هیچ نمی ماند جز جان و وجود پاک خداوندی که در آن زندگی می کند

*

ثبات نابخردانه، زاییده ی مغزهای کوچک است

*

برای ذهنی کدر و تاریک، طبیعت اندوهگین است. برای ذهنی روشن، کل دنیا در حال درخشیدن و سرشار از نور است

*

نیرویی که در انسان نهفته است، طبیعتی تازه دارد و هیچ کس جز او نمی داند که چه می تواند انجام دهد و خودش هم تا زمانی که آن را نیازماید از آن آگاهی ندارد

*

شکوه دوستی در دستان دراز شده به سوی هم، لبخند با محبت و شادی همنشینی نیست، بلکه الهامی روحانی است که هر زمان فرد کشف می کند شخصی دیگر باورش دارد و می‌خواهد به او باور داشته باشد، به او دست می‌دهد

*

هر اندازه که دنیا را برای یافتن زیبایی زیر پا بگذاریم، باز هم باید آن را با خود ببریم، وگرنه زیبایی را نخواهیم یافت

*

طبیعت، پرده‌ای بسیار نازک است، زیرا حضور مطلق شکوه و بزرگی خداوندی از میان همه چیز پدیدار می شود

*

یک ستایش کوچک، نتایجی عالی در پی دارد

*

انسانهای بزرگ کسانی هستند که دریافته‌اند نیروی معنوی بسیار تواناتر از نیروی مادی است و اندیشه و خرد است که بر دنیا حکم می‌راند

*

برخی از دیدگاهها، ما را جوان می‌بینند و جوان نگاه می‌دارند. چنین دیدگاههایی، عشق‌های جهانی و زیبایی‌های جاودانه‌اند

*

پاداش کاری که خوب انجام گرفته همان انجام آن کار است

*

کسی که نتواند بر ترس غلبه کند، هنوز اولین درس زندگی را نیاموخته است

*

به آدمها اعتماد کن تا با تو صادق باشند

*

یگانه راه دوست پیدا کردن این است که اول خودمان اظهار دوستی کنیم

*

زینت خانه به دوستانی است که در آنجا تردد می کنند

*

یک دوست شاد، همچون شمعی در محفل یاران است

*

به ازاء هر دقیقه عصبانیت، شصت ثانیه شادی را از دست می دهید

*

انسان های بزرگ آنهایی هستند که روان، قوی تری از هر نیروی مادی می دانند و بر این باورند که انگار بر حکومت دارند

*

وقتی فرد در فشار درد و رنج باشد و مانند افراد شکست خورده به نظر برسد، تازه فرصت پیدا می کند چیزی یاد بگیرد

*

مردان بزرگ کسانی هستند که می دانند اندیشه های بزرگ بر جهان حکم می رانند

*

چیزی ساده تر از بزرگی نیست؛ آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

*

هر انقلابی ابتدا جرقه ای از اندیشه های یک انسان بوده است

*

وقتی که پیر می شویم، صورت زیبا به سیرت زیبا می پیوندد

*

اقبال، نام دیگر پایداری در هدف است.

*

کسی را که هیچ حقی ندارد، زودتر از کسی که نیمی از حق به جانب اوست، می توان قانع کرد

*

اولین ناآگاهی سیگار این است که هنگام کشیدن آن در عین بیکاری تصور می کنیم کاری انجام می دهیم

*

کسی که از تمام کمک های خارجی چشم بپوشد و آن را دور اندازد و شخصأ وارد میدان شود و به نیروی خود برپا ایستد، کسی است که نیرومندی و موفقیت را برایش پیش بینی می کنم

*

اگرچه جنگ برای اصلاح حال ملت و افزایش آبادانی آغاز می گردد، اما حقیقت این است که در طی جنگ، بحران عظیمی در حیات اجتماعی و سیاسی پدیدار می شود

*

اگر هرکس با فکر خود و بدون نفوذ خارجی برای رسیدن به هدفش کوشش کند، سرانجام، طبیعت تسلیم او شده و دنیا به او روی می آورد

*

اگر زنجیری به گردن دیگری بیندازید، سر دیگر آن به گردن خودتان گره می خورد

*

بالاترین پیمانی که می توانیم با دوست خود ببندیم این است: “بیا تا ابد اعتماد بین ما حاکم باشد

*

هر انسانی را باید به دلیل خوبی هایش گرامی داشت

*

تمدن، نتیجه نفوذ زنان پارسا است.

*

یک قهرمان شجاع تر از یک انسان معمولی نیست ولی چند دقیقه بیشتر شجاع است

*

صدای آنچه انجام می دهید، به قدری بلند است که آنچه می گویید، شنیده نمی شود

*

جهان هستی به کسی که می داند به کجا می رود، راه نشان می دهد

*

به خانه‌ی دوست خود زیاد رفت و آمد کن، چرا که اگر به او سر نزنی، علف‌های هرز، مسیر روبروی خانه‌ی او را خواهند بست

*

یک دوست می تواند به راستی، شاهکار طبیعت به شمار آید

*

کارهایی را انجام بده که از آنها می ترسی.در این صورت، مرگ ترس را حتمی بدان. ابتدا از پرتگاه به پایین بپر تا در بین راه، بال پرواز خود را بسازی

*

شادی، عطری است که نمی توانی به دیگران بزنی، مگر آنکه قطره هایی از آن را به خودت بزنی

*

باید در کارها وجدان خود را راهنما قرار دهیم و همان را که وجدان به ما نشان می دهد، در پیش بگیریم.

*

برده فقط یک آقا دارد، اما شخص طمعکار نسبت به هر کسی که او را یاری کند، برده است

*

ما مالک اسباب مادی نمی شویم، بلکه بنده ی آن می گردیم

*

آنچه را که به دنبالش هستیم خواهیم یافت و آنچه را که از آن می گریزیم از ما خواهد گریخت

*

بزرگ ترین شکوه و سربلندی ما نه در هرگز سقوط نکردن، بلکه در ” برخاستن ” پس از هر شکست است.

*

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند

*

هر انسانی آفریده اندیشه های روزانه خویش است. اگر انسان میخواهد دگرگونی در زندگیش روی دهد، باید از دل و جان آغاز کند تا اندیشه ها و احساسات، شخص را تحت تاثیر قرار دهد و دگرگون سازد

*

بزرگترین موفقیت عبارت است از اعتماد یا سازش کامل بین اشخاص صمیمی

*

چه آسان می توان مطابق عقاید دیگران زندگی کرد، چه آسان می توان در خلوت و انزوا مطابق نظرات خود رفتار نمود، اما بزرگ آن کسی است که در میان مردم، استقلال رای خود را در عین صمیمیت و مهربانی حفظ کند

*

وقتی می دانیم به خواسته هایمان می رسیم شایسته است که اهداف و آرزوهای ارزشمند را طلب کنیم

*

هر شیرینی به تلخی و هر تلخی به شیرینی آمیخته است و هر زشتی از زیبایی نیز بهره دارد

*

در قانون هستی، شادی، آرامش و آزادی زمانی تحقق می یابند که آنها را ببخشیم

*

یک انسان متعالی به اندازه ای که بزرگ می اندیشد، بهتر نیز زندگی می کند

*

بر روی قلب خود بنویسید که هر روز، بهترین روز سال است

*

خاموش باشیم، زیرا در آن زمان است که صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.

(جملات حکیمانه)