ارسـطو
ارسـطو

جملات کــوتاه و زیبـای ارسـطو

سخنان ارسطو؛

عشق انسان را از دیدن عیوب منع می کند

*

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن

*

مناعت ، بین خود ستائی و خود هیچ انگاری است

*

خردمند آنچه را که میداند نمیگوید و آنچه را که بگوید میداند

*

خوشبخت و عاقل کسی است که هنگام بیدار شدن با خود می اندیشد

*

امروزسعی می کنم بهتر ازدیروز باشم

*

کسی که به امید شانس نشسته باشد،سالهاست مُرده است

*

تمایلات خود را میان دو دیوار محکم اراده و عقل حبس کنید

*

از طرز دعوای زن و شوهر ، به خوبی می توان فهمید که میزان تربیت ، فهم و فرهنگ آنها ، تا چه اندازه است

*

برنده ترین سلاح یک زن تقوا ونجابت اوست

*

دو چیز اندوه را از بین می برد یکی دیدار دوستان ، دیگر سخن دانایان و عالمان

*

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن

*

پیش از آن که کاری بکنی ، باید کسی باشی

*

بیشترین تاثیر افراد خوب زمانی احساس میشود که از میان ما رفته باشند

*

هیچ روح برتری نیست که آمیزه ای از دیوانگی و جنون را در خود نداشته باشد

*

هیچ چیز مانند بخشش و احسان انسان را سیر نمی کند

*

بزرگی در احترام داشتن نیست در شایستگی داشتن احترام است

*

کارهای تکراری ما نشان دهنده شخصیت ماست

*
آموزش احمق عمر هدر بردن است

*

هر که از چیزی بترسد از آن می گریزد،اما  هر که از خدا بترسد به او پناه می برد

*

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید ،

آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود

*

اولین مرحله انجام کار خیرتمایل به آن است

*

شادمانی عبارت است از پروراندن عالیترین صفات و خصایص  انسانی

*

همیشه معیاری بالا تر از انچه که دیگران از شما انتظار دارند، برگزینید.

(جملات حکیمانه)