اس ام اس جدید

اس ام اس جدید (سری ۱۴)

اس ام اس و پیامک جدید؛
نمی دانم فرهاد دگرازچه می نالید؟
اوکه تمام زندگیش شیرین بود …


من برای خودم می نویسم…
توبرای خودت بخوان…
من حرف دلم رامی نویسم…
توحرف دلت را بخوان…
من برای عشق می نویسم…
توبرای معشوقه ات بخوان…


به سلامتی کسی که دیگه بهش زنگ نمیزنیم
اما اگه بفهمیم خطش خاموشه دق می کنیم


مادر! گناه زندگی ام را به من ببخش
زیرا اگر گناه من این بود، از تو بود
هرگز نخواستم که تو را سرزنش کنم
اما تو را به راستی از زادنم چه سود؟


برف بارد دانه دانه
می رود یارم به خانه
آتش سوزان عشقش
میکشد در دل زبانه
دانه های برف ریزد
روی مویش، روی شانه
میکند برمن نگاهی
یک نگاه عاشقانه
در میان برف مانده
جای پاهایش نشانه
آرزوها در دل من
میزند هر دم جوانه
برف بارد دانه دانه
می رود یارم به خانه
فریدون صلاحی


کاش امشبم آن شمع طرب می آمد
وین روز مفارقت، به شب می آمد
آن لب که چو جان ماست، دور از لب ماست
ای کاش که جان ما به لب می آمد !
رهی معیری


عجز من و غرور تو شد آشنا به هم
رسم نوی است الفت شاه و گدا به هم
پا در حریم محفل دلها شمرده نه
آهسته باش تا نزنی شیشه ها به هم


عشق از ره تکلیف، به دل پا نگذارد
سیلاب نپرسد که در خانه کدام است؟


روزى اگر نبودم تنها آرزویم این است
زیر لب بگویى یادش بخیر…


خیلی از دورو بریام ” عوض” شدن….
خیلی هاشونم ” عوضی” شدن….
خیلی چیزا تو زندگیم ” عوض” شد
و ” عوضی” بودن خیلیا بهم ثابت شد….


آدمهای خوب نه خاطره اند ،نه تاریخ
بلکه حقیقت روزگارند درست مثل خودت


یکی مریض میشه میمیره
یکی تصادف میکنه میمیره
خلاصه هرکسی یه جور مبمیره
ولی من برات همه جوره میمیرم


درهجوم بیقراری ها فکرمی کردم تنها پناهم میتواند درخت بیدی باشد
که حتی درطوفان نیز تکان نمی خورد اما چه ساده به آن تکیه کردم
درحالیکه از ازل شانه هایش یارای مقابله با نسیم را هم نداشت
س ام اس جدید)