اس ام اس جدید

اس ام اس جدید (سری ۱۵)

اس ام اس و پیامک جدید؛
آزارم می دهد زندگی
وقتی درد درونم را میدانم اما راهی جز صبرندارم


درگفتن عیب کسی شتاب مکن
شاید خدایش بخشیده باشد و برگناهان کوچک خود ایمن مباش
شاید برای آنها کیفر داده شوی …


دلم درد میکنه؟
ن! میپیچه؟
ن! میسوزه؟
ن! پس چی؟
دلم برات پرپر میزنه


جزیره ی دلم رابرای آمدنت چراغانی کردم
اماتوبهانه کردی که ازدریا میترسم


اگه فروختمت ازم دلخورنشو
چون هرکس ازیه راهى نون درمیاره
منم ازگل فروشی!


دلم به حال پسری سوخت
که وقتی گفتم کفش هایم را خوب رنگ کن
گفت : خاطرت جمع مثل سرنوشتم برایت سیاه میکنم


اشکم که سرازیر می شود خیلی زود یخ می زند
عجب سرد است هواى ندیدنت


۲ + ۳ + ۴۵ / ۱۰ + ۷۵ = ۱ + ۸۴+ ۵۰+۱۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نخیر هرجور حساب می کنم خیلی بیشتر از اینا دوست دارم


سلامتی رفیقی که روز قیامت فقط زمین ازش شاکیه
اونم بخاطر سنگینی معرفتش!


تو که باشی همه چی حلِ
مگه من جز”نفس” چی میخوام؟


از قدیما گفتن واسه کسی بمیرکه برات تب کنه! ( قدیماچه پرتوقع بودن )
من واست میمیرم خدا نکنه تو تب کنی


هی لعنتی اون طوریم که تو فکر میکنی نیست!
شاید عاشقت بودم روزی
ولی ببین بی تو هم زنده ام ٬ زندگی میکنم
فقط گاهی در این میان یادت زهر مار میکند به کامم زندگی را


من با یه بغضی که گلوگیره
هر شب تو خونه بَست می شینم واسه رهایی از خیالاتت
یه نقشه ی بی نقص می چینم


به سلامتی اون دخترایی که حاظر نشدن تو دختریشون حس و حال زنونه داشته باشن
دم همشون گرم که عشقشونم تو همین راه از دست دادن
(اس ام اس جدید)