جملات کوتاه و زیبای دالای لاما
جملات کوتاه و زیبای دالای لاما

جملات کوتاه دالای لاما

سخنان دالای لاما؛

با زمین مهربان باش
*
سالی یکبار به جایی برو که پیش تر هرگز در آن جا نبوده ای
*

بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است
*
آنگاه که می بازی، از باختت درس بگیر
*
سه اصل را دنبال کن: محترم داشتن خود، محترم داشتن دیگران ،جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود
*
به یاد داشته باش، دست نیافتن به آنچه می خواهی، گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد
*
قواعد را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آن ها به گونه ای شایسته، آگاه باشی.نگذار ستیزه ای خُرد بر ارتباطی پر قدر، خللی وارد سازد
*
هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گامهایی برای اصلاح آن بردار
*
هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن
*
آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، امّا از ارزش های خود دست بر ندار
*
به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است
*
نیکو و آبرومند زندگی کن، آنگاه، به وقت سالخوردگی، هنگامی که به گذشته بیاندیشی، از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد
*
فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات
*
در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت فعلی بپرداز. گذشته را بزرگ نکن
*
دانش خود را تسهیم کن، که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است
*
به یاد داشته باش، بهترین رابطه، رابطه ای است که عشقتان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی یابد
*
کامیابی خود را به داوری بنشین، از آن طریق که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را بدست آوری
(جملات حکیمانه)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *