دوست داشتن

اس ام اس عاشقانه دوست داشتن و محبت

اس ام اس عاشقانه دوست داشتن؛
مهربان ترین قلبها متعلق به کسانی است که با محبت ، دیگران را یاد میکنند . . .
*
*
جونمو می بخشم واسه ی مهربونی نگاه تو
عمرمو میذارم پای عشق چشای بی گناه تو

*
*
سفری به دور دنیاست، وقتی دستانم تا انتها، رویت را نوازش می کنند . . .
**
دلی دارم ز جنس سنگ و شیشه / چنان مهرت به جانم کرده ریشه
که در شش گوشه ی قلبم نوشته / عزیزم ، دوستت دارم همیشه . . .
*
*
داره باورم میشه که تو پاک و مهربونی
تو که اون روی سکه منو از خودت می دونی
داره باورم میشه که تا آخر خط باهامی
تو که لحظه لحظه هاتو نگران لحظه هامی
جونمو می بخشم واسه ی مهربونی نگاه تو
عمرمو میذارم پای عشق چشای بی گناه تو
*
*
خیلی بدم اما بازم با بدیام تا میکنی
این دل سنگی منو توی دلت جا میکنی
اغوش مهربون تو برای من وا میکنی
از خوشحالی پرمیزنی هلهله برپا میکنی
*
*
با یاد تو این ستاره ها رنگی بود / این دفتر خاطرات من سنگی بود
از درس کلاس عاشقی سهمم باز / یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود . . .
*
*
دیگری جز تو مرا این همه آزار نکرد / آنچه کردی تو به من هیچ ستم کار نکرد . . .
*
*
لعنت به همه ی قانون های دنیا که در آن شکستن دل پیگرد قانونی ندارد . . .
*
*
تا دیروز، هرچه می نوشتم عاشقانه بود از امروز، هرچه بنویسم صادقانه است عاشقانه دوستت دارم . . .
*
*
یه رابطه از اونجایی خراب میشه که تو ناراحتش کنی و یکی دیگه آرومش . . .
*
*
سرد بودنم را بگذار به حساب گرم بودنت با دیگران . . .
*
*
زندگی شبیه شعریست قافیه هایش با من، ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !
*
*
گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد
چون به زیبایی تو حسرت، عالم خوردند / برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد . . .
*
*
دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد
نه التـــمـاس هـــایم را
و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…
به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی
درخـتـی از غــــرور کـاشـتم…
(پاتوق)