متن های زیبای عاشقانه
متن های زیبای عاشقانه

اس ام اس اشعار زیبا

پیامک اشعار و دوبیتی های زیبا؛
با تو بودن همیشه پر معناست / بی تو روحم گرفته و تنهاست
با تو یک کاسه آب، یک دریاست / بی تو دردم به وسعت صحراست.
*
*
ما و مجنون درس از یک ادیب آموختیم
او به ظاهر گشت عاشق ما به معنی سوختیم
*
*
در انتظار چشمت، تا کی کنم صبوری؟
سوگند بر دو چشمت، فردا بهانه ای نیست…
*
*
تو را در عین دوری دوست دارم، تو را با این صبوری دوست دارم
گل نرگس، گل جاوید ایام! تو را صد سال نوری دوست دارم
*
*
فدایت ای گل زیبای هستی / نمی دانم کجا بی من نشستی
قشنگی های دنیایم تو هستی / یگانه گنج فردایم تو هستی
*
*
درمیان کوچه ها امشب صدایت می کنم
نیستی ای گل ولی هر شب دعایت می کنم.
*
*
برای دیدن تو، چشم می کنه گدایی
به خدا که این گدایی، ندهم به پادشاهی
*
*
هرگز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را
هرگز نمی گیرد کسی در قلب من جای تو را
*
*
تو چاره من، منم بیچاره تو
تو پاره تن، تنم آواره تو
تو خودت شوق منى، شوق منم دیدن تو
توشاهد اشک منى، من مست خندیدن تو…
*
*
قار قار خبر دار، دلم شده بی قرار
دلمو نبر این جوری، دوست دارم بدجوری!
*
*
بی تو در خلوت دل چشم به راهت دارم، چه کنم دست خودم نیست که دوستت دارم.
*
*
همه نازند تو عزیز، همه لوسند تو ملوس
همه شیرین، تو شکر، همه قندن تو عسل!
*
*
آهای ناز نمکدار / منم عاشق تبدار
ببین دل تو دلم نیست / واسه لحظه ى دیدار
*
*
من گلم تو گلزار، من ساحلم تو دریا
من شاخه ام تو ریشه، I Love you همیشه!
*
*
اتل متل توتوله، حال گلم چه جوره؟
این رو بخون یادم کن، لبخند بزن شادم کن!
*
*
عشق توئی عاشق منم، دریا توئی قایق منم،
اگر دزدیدند قایقت را، غم مخور، سارق منم!

(اس ام اس شعر)