پنجشنبه , بهمن ۲ ۱۳۹۹
جمله های تیکه دار
جمله های تیکه دار

اس ام اس جدید تیکه دار و نیش دار

اس ام اس جدید تیکه دار و نیش دار؛

قوی ترین مردان جهان پستچی ها هستند
که نمیدانند
چه حجم عظیمی از درد و اندوه را
با خود حمل می کنند
از آنها قویتر تویی
که می توانی تنها با چند کلمه کمر مرا بشکنی!
.
.

هـی تـو
مـن کـه زاده ی تـنـهایی ام ،
خـدا تـو را بـرای او نـگـه دارد…
.
.
.
فـکر نـکن که فـرامـوشت کـرده ام…
یـا دیـگر دوسـتت نـدارم !
نــه !
مـن فـقط فهـمیـدم :
وقـتی دلـت بـا مـن نـیست ؛
بودنـت مشـکلی را حـل نـمیکـند ،
تـنها دلـتـنـگترم مـیکـند .
.
.
.
اعتراف میکنم : من یه زمانی جزء اقلیت های هندی
بودم…
آخه یه گاوی رو به عنوان عشق
می پرستیدم..
.
.
.
از روزی میترسـم ، که وقتی بهم میگه ؛ دوستت دارم
یاد تــــو بیوفتم !!
.
.
.
راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت!
صداقت ؛
مهربانی ؛
زیاد به “تو” توجه داشتن ؛
و خیلی حماقت های دیگر …
این روزها ، هرچه خائن تر باشی ،
دوست داشتنی تری …
.
.
.
بــــاخـــتــم تـــا دلـــــــخــــوشـــت کـــنـــم !!!
بـــدان کـــه بـــرگ بـــــرنــــده ات ســـادگـــیـــم نــــــبـــود !
دلــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــود لعنتــــــــــــــــــــــــــــــــــی !!!
.
.
.

وقتی قراره که من برات نقش زاپاس رو بازی کنم
ازم انتظار نداشته باش که
دعایی غیر از پنچر شدنت ، برات بکنم !
.
.
.
بهــای سنگیـــنــی دادم. . .
تــا فهمـــیـدم
کـســی را کـه “قـصـد” مــانـدن نـدارد. . .
بــایـد راهــی ڪــرد . . .!!!
.
.
.
به او بگویید : خیالش راحت !
شادیش را اشک می ریزم …
لازم نیست بلندتر بخندد….
خدا لعنت کند دل بیچاره ی من را ….
.
.
.
بی احساس بودی . . .
بهتر که تمام شد !
بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور . . .
.
.
.
تـــــو مـــــرا نـادیــــده بـگـیــــر . . .
و مــــــــن
بـدنـــم روز بـــه روز کـبـــــودتـر مـی شــــود . . .
از بــــــس . . .
خــــودم را مـی زنـــــم ،
بـــــه نـفـهـمـــی . . . !!!
.
.
.
مگــــر خودت نگفــتی خداحــافظ؟
پــس چرا وقتی گــفتم”به ســلامت” نگاهــت تلخ شــد؟
بــرو به ســلامت
دیگــر هــم ســراغم را نگــیر!
خســته تــر از آنم کــه بر ســر راهت بنــشینم
و دلــیل رفتنــت را جــــویاشــوم…
(اس ام اس جدید)

پیشنهاد شده برای شما:
دلتنگی همیشه از ندیدن نیست!

همچنین ببینید

شهادت امام باقر

پیام های زیبا برای تسلیت شهادت امام محمد باقر(ع)

( اس ام اس های جدید ویژه شهادت امام باقر سلام الله علیه ) پیام …