پیامک دلتنگی

جملات جدید عاشقانه و دلتنگی

جملات جدید عاشقانه و دلتنگی؛
مرا به دار آویختند تا نامت را از یاد ببرم
اما چه ساده اند این ساده اندیشان که نمیدانند
نام تو
حک شده ی قلـ♥ـب من است …
.
.
.
زمستان فصلش گذشتـــــــ
اما رسمشـــ ،
در دلمـــــــ ،
کــولاک می کُنـــد …
.
.
.
تمام ِ ذهن م درگیر ِ نوشتن از توست
باید اینجا بوده باشی
تا این شعر ، شعر شود
تو بهترین
عاشقانه ی منی…
.
.
.
هر روز به یک بهانه بیرون می روم
کار / خرید / قدم زدن
اما …
امیدوارم تو را ببینم
ناغافل
و خرید را از یاد ببرم
و راه رفتن را
و کار کردن را ….
.
.
.
بفــهــ م !
دارد نــــازِ تـــــو را مـی کِــــشــد
زنـــی کـه از غــــــــــرور
خــورشیــد هـــم بـه گــرد پــایـش نمــی رســـد …!
.
.
.
صــحــبت از ” دیــروز و امــروز و فــردا ” نیــست
صحـــبت از تــــــــــــــــــــــــــــــــوســت …
و تــو یعــنی “هــمــیشـه “
.
.
.
صدایت آغـوشــــی است از آرامـش
کـــه هر بـــار می آید مــرا غرق در خــــود می کند …
.
.
.
حال “ من ” دیدن دارد
وقتی کسی حال “ تو ” را …
میپرسد . .
.
.
.
سخت است
فراموش کردن کسی
که با او
همه چیز و همه کس را
فراموش می کردم !
.
.
.
تو و جـــاده ها
دست در دست هم داده ایــــد
تـا . . .
بــــی انتهـــــا بمانــــــد
طول دلتنگیهــــــای مـــن . . .
.
.
.
مرا به دار آویختند تا نامت را از یاد ببرم
اما چه ساده اند این ساده اندیشان که نمیدانند
نام تو
حک شده ی قلـ♥ـب من است …
.
.
.
زمستان فصلش گذشتـــــــ
اما رسمشـــ ،
در دلمـــــــ ،
کــولاک می کُنـــد …
.
.
.
تمام ِ ذهن م درگیر ِ نوشتن از توست
باید اینجا بوده باشی
تا این شعر ، شعر شود
تو بهترین
عاشقانه ی منی…
.
.
.
دلــــــــــــــم
برای تمـــام حـرفــ هایی کــه نمیــزنـی
تنگ است…
.
.
.
من بــــرای با تــــــو بودن؛
پُــــر عشــــق و خواهشــــم …
.
.
.
همیـלּ خوبــﮧ
کـﮧ غیــر از تـــ ـــ❤ــ ـــو؛
همـﮧ از خاطــــرمـ میرלּ …!
.
.
.
آخر یـﮧ شبـــ ایـלּ گریـﮧهــا سوے چشـامـو مے برهــ …
عطرتــ בارهــ از پیرهنے کـﮧ جــا گذاشتے مے پرهــ !
.
.
.
دل بـه هـر کـس مـسـپـار ! !
گـرچـه ، عـاشـق بـاشـد
حـکـم دلـداری ، فـقـط عـشـق کـه نـیـسـت . . .
او بـجـز عـشـق بـایـد
لـایـق عـمـق نـگـاهـت بـاشـد
و کـمـی هـم بـیـمـار
تـا نـگـاه تـو تـسـکـیـن بـدهـد روحـش را . . .
دل بـه هـر کـس مـسـپـار . . . ! ! !
.
.
.
همچوטּ بادبادڪ هـــا …
جــــاذبــﮧ ے زمیـטּ را به مســـخرهــ مے گیرمــ !
وقتے …
تـــ ــ❤ـــ ـــو ؛
در آغوشمــ مے گیرے …!
(کفشدوزک)

پیشنهاد خواندن
سخن گهربار پیامبر(ص) درباره رغبت به دنیا

همچنین ببینید

شعر عاشقانه

(شعر) چه گُلی که بر نگینش همه نقش بی وفایی

( شعر عاشقانه ) تو بسوز شهریارا … سروده ای از استاد شهریار رهی از …