جمله های خاطره انگیز به یاد ماندنی
جمله های خاطره انگیز به یاد ماندنی

اس ام اس جدید خاطرات عاشقانه

پیامک جدید خاطرات عاشقانه؛
ما خاطره ها را می سازیم
و خاطره ها ما را ویران می کنند …
.
.
وقتی نخواستنت…
آروم بکش کنار …
غم انگیز است اگر تو را نخواهد
مسخره است اگر نفهمی
احمقانه است اگر اصرار کنی . . .
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻮﭖ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﺍﺷﮑﯽ …
.
.
.
تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …
.
.
.
طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت
تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود !
.
.
.
گاهی دلگرمی یک دوست آنقدر معجزه میکند
که انگار خدا در زمین کنار توست . . .
.
.
.
طوری خاطره بسازید که بعد از شما هم بتواند زندگی کند …
.
.
.
تمام خاطراتمان را مرور کرده ام
زیر همه ی اشک هایم خط کشیده ام
همه ی صبرم را “حفظ” کرده ام
فقط دعایم کن که در “امتحان” نبودنت “رد” نشوم !
.
.
.
اگر خاطره های خوب می مانند
پس آسوده خاطرباش که همیشه در خاطرم می مانی !
.
.
.
به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند
دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم !
.
.
.
ضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها
که یادم بماند که یادم نماند این روزها …
(کفشدوزک)