استاتوس عاشقانه
استاتوس عاشقانه

چشمهایت حرف می زنند و لب هایت پلک

اس ام اس جدید عاشقانه ؛
ای در دلـــــــم نشسته…
از “تو” کجا گریزم،کجـــــــــــا…؟!
.
.
“تو” در آسمــــــان هایی
اینجا روی زمین؛تنها با تصویرت عشق بازی می کنند !!
.
.
.
خورشید را می مانی
درخشش ات همیشگی ست !
.
.
.
مانده ام از کدام سوی پنجره اتاقت،ماه را می توان !
.
.
.
هرصبح با صدای عطر “تو” بیدار می شوم
کوکِ ساعت بهانه است !
.
.
.
دیوانه ایی دیروز از یک ماهی انتظار پرواز داشت
شگفتا؛مثل این ست که از من بخواهند فراموشت کنم !!
.
.
.
خدا وقتی گونه هایت را می تراشید
لب هایت را می بافت
پاهایت را بنا می کرد
دستانش نمی لرزید ؟!
.
.
.
کاش لبخند بودم
درست روی لبت
نقش می بستم !
.
.
.
“تو” با همه ی جهان فرق داری
و من عاشق همین حس تبعیضم !
.
.
.
ابر و باد و مه و خورشید و من و چرخ و فلک
آه خوبم نفس چند نفر دست “تو” است ؟!
.
.
.
قهر که می کنی،لبخند نزن
چای تلخ را در فنجان می ریزند نه در قندان !
.
.
.
بحث سر گرما بود
گفتی مرا ببوس
مقابل “لب هایت”
شرمگین شد “ونوس”
.
.
.
مرد و زن ندارد
به نقطه ی ما شدن که رسیدی
شور انگیز ترین باش برای عاشقانه هایت
میان مردمان شهر فریاد زن “دوستت دارم”
و اگر کسی چشم غره ایی رفت
تنها دعایش کن تا عاشق شود،همین !!
.
.
.
کمی از مرا بده
بروم کمک بیاورم
بیشتر عاشقت شوم !
.
.
.
ماه را مـــی بوسم
دهانم بوی ” تو” را می گیرد !
.
.
.
من فقط ساز “تو” ام
تنها ” تو” نوازشم کن
تنها “تو” مرا بنواز !
.
.
.
چشمهایت حرف می زنند و لب هایت پلک
کدام را ببینم؟! کدام را ببوسم؟!
.
.
.
کار دیگری نداریم من و خورشید
برای دوست داشتنت
بیدار می شویم هرصبح !
.
.
.
این گل ها که می بینی
گل نیستند، “تویی”
تکثیر شده ایی !
.
.
.
بدهکار هیچکس نیستم
جز همین ماه،که “تو” را مدام به یادم می آورد !!
(کفشدوزک)