اس ام اس های عاشقانه
اس ام اس های عاشقانه

خدایا…کمی مدارا کن دل شکسته ام…

اس ام اس های جدید عاشقانه؛
خدایا گلایه نمیکنم کمی آرامترامتحانم کن
به خودت قسم خسته ام فقط کمی مدارا کن دل شکسته ام


هی فلانی
من زاده تنهاییم
خدا تو را برای “او” نگه داردنه گزاف میگویم
نه خیال می بافم
تونیمه گمشده ی من نیستی تمام منی …یک تلنگرهم کافی بود برای اینکه بشکنم
به هرحال ممنون ازمشتت …نمی دانم دوستش دارم یا نه؟
با هم قدم میزنیم…
با هم میخوابیم
دلم که میگیرد آغوش را باز می کند
اما نمیدانم دوستش دارم یا نه تنهایم را …خسته ام باورکن …
ازاین سوال بی جواب که هرلحظه میپرسم ازخودم
یعنی الان کجاست؟ماههاست فراموشش کرده ام
خاطراتش راهم…!
ولی نمیدانم دستانم چراهنوز به نوشتن نامش ذوق میکنندکاش باهم درکوچه های این شهرقدم بزنیم
میخواهم جاهایی که “مرده ام” را نشانت بدهمچقدردوستت داشتم چقدرنفهمیدی
نمی گویم زیباترین اما تومهربان ترین آدم زندگیت را از دست داده ایمی گویند ضعیف شده ام
میگویم ازسنگینی درس هایم است
اما نمیدانند سنگینی درس های است که از دنیا وآدمهایش گرفته ام…حتی روزمرگم هم تفاهم نخواهیم داشت
من سفیدمی پوشم و توسیاه …دیگه فقط آرزومه بارون بباره روتنم
روی سنگ قبرم بنویس تنهاترین تنها منممی شودباران ببارد؟ همین امشب…
قول می دهم فقط قطره های پاکش رابغل کنم…
وبی هیچ اشکی دستهایش رابگیرم…
قول می دهم فقط بویش کنم…
اصلأاگرببارد فقط ازپشت پنجره نگاهش می کنم…
قول می دهم برایش شعرنگویم…
فقط…می شود؟؟ امشب…؟
خدایا…!دلم به اندازه تمام روزهای بارانی گرفته است…چقدرآبروی دلم را خریده اند
این سه نقطه ها …
(پاتوق)