اس ام اس های غمگین با نیش و کنایه
اس ام اس های غمگین با نیش و کنایه

اس ام اس و جملات تیکه دار و کوبنده

جملات تیکه دار و کوبنده؛
عاقبت به این نتیجه میرسیم که
حضورِ بعضی‌ انسانها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده که
جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر میکند !

اس ام اس تیکه دار عاشقانه

بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی
فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم !


اس ام اس تیکه دار دوست داشتن و لیاقت


دوست داشتن دل های بزرگ لیاقت میخواهد
چیزی که تو نداشتی بی لیاقت من !


اس ام اس تیکه دار و سنگین


هرچند بی حد تو رو میخواستم
اما باز تو در حد من نبودی !


اس ام اس تیکه دار و خیانتی


یکی بهتر از من پیدا کرد
در حالی که به صد تا بهتر از اون گفتم : یکی دارم !


اس ام اس تیکه دار بازی با عشق


فکر کردم عاشقم شدی
بعد ها فهمیدم تاب تاب دلم را شنیدی ، ذوق کردی ، فکر بازی به سرت زد


اس ام اس تیکه دار کنایه ای


تا آخر عمر درگیرم خواهی بود
انکار نکن مقایسه تو را از پای در می آورد !


اس ام اس تیکه دار اشتباه عاشقانه


ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﻮﻧﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …


اس ام اس تیکه دار دوست داشتن و دروغ


تو دروغگو نیستی ، من حواسم پرت است
گفته بودی دوستم داری بی اندازه اما خوب که فکر می کنم
تازه می فهمم بی اندازه یعنی چه !


اس ام اس تیکه دار و آتشین


وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه ۲ حالت بیشتر نداره :
یا میخوان جات باشن نمیتونن ، یا میخوان بات باشن نمیتونن !


اس ام اس تیکه دار رفاقتی


رفیق ، پیراهنم را بزن بالا
کمرم را دیدی ؟ نترس چیزی نیست !
اینها فقط جای خنجرند ، من نفهمیدم در رفاقت چه شد ؟
“تو مواظب باش”


اس ام اس تیکه دار عشق


بهم گفت هیچوقت عشقمو تنها نمی ذارم
راست گفت ، چون من عشقش نبودم


اس ام اس تیکه دار زخمی


یه سری هم هستن
نه تنها آدم با اونا ما نمیشه
بلکه از من بودنم میفته !


اس ام اس تیکه دار دل


دلم که از کسی بگیرد پاک میکنم
گاه اشتباهش را ، گاه خودش را !


اس ام اس تیکه دار افسوس و فغان


سیاه لشکری بودم در عشق تو
و فک می کردم بازیگر نقش اولم ؛ افسوس …


اس ام اس تیکه دار حرف


میگفت پات وایمیستم ؛ حرفم حرفه ، ولی رفت
راست می گفت حرفش فقط حرف بود …


اس ام اس تیکه دار دل شکستن


کاش به جای دلم
دستم را میشکستی که نمک نداشت !


اس ام اس تیکه دار لیاقت داشتن


لیاقت خیلی مهمه
ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقتهای دیگران رو نادیده میگیریم
و اجازه میدیم خودشونو بیشتر از اونی که هستن حس کنن !


اس ام اس تیکه دار ناسزا گفتن به خود


بدی آدم نمک نشناس اینه که وقتی یاد کارایی که
براش کردی میوفتی به خودت بیشتر فحش میدی تا اون !


اس ام اس تیکه دار انسان واقعی


کاش میشد آدمارو مثل اسکناس جلو نور گرفت
و واقعی هاشو تشخیص داد !


اس ام اس تیکه دار سرگرمی


سرت گرم است ، مزاحمت نمى شوم
اما بدان حرارت سرگرمى هایت مرا مى سوزاند !


اس ام اس تیکه دار نیش و کنایه


اونی که واسه تو ادعا میکنه
واسه با ما بودن دعا میکنه ، بـــــله !


اس ام اس تیکه دار جالب


یادت باشه موندنی با لگدم می مونه
و رفتنی با التماسم نمی مونه !


اس ام اس تیکه دار زباله


بعضی ها رو باید مثل آشغال دور انداخت
ولی انقدر معرفت داریم که اونارو می بوسیم و کنار میذاریم !


اس ام اس تیکه دار غرور


ﺁﺭﻩ ، ﻣﻦ ﺳﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻐﺮﻭﺭ
ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ توی ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻣﻦ نیستن !


اس ام اس تیکه دار اعتماد


نه عزیز من
آنهایی که عاشقت شده اند اعصابم را خرد نمی کنند
اعتماد به نفسم را بالا می برند !


اس ام اس تیکه دار سرد بودن


برای بعضی آدما باید مثل قسمت سرد بالش باشی !
سرد که باشی دوسِت دارن …


اس ام اس تیکه دار پیام بازرگانی


ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ
ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺎﺯﺭگاﻧﯽ ﻭﺳﻄﺸﻢ ﻧﻤﯿﺸﯽ !


اس ام اس تیکه دار لعنت


راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت
صداقت ؛ مهربانی ؛ زیاد به “تو” توجه داشتن و خیلی حماقت های دیگر …
این روزها هرچه خائن تر باشی ، دوست داشتنی تری !


اس ام اس تیکه دار انسانیت


ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﺸﻦ
ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺸﻮنو ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ !
(اس ام اس تیکه دار)