فاطمه س

سیه پوشیده ماه امشب / شکسته بغض آه امشب

(اشعار و ابیات ایام فاطمیه)

سوگ کوثر

سیه پوشیده ماه امشب

شکسته بغض آه امشب

ببار ای ابر غم هر دم

بر این حسرت بر این ماتم

چرا گردون نگرید خون

فلک زین غم ننالد  چون

  سلام ای جاری کوثر

سلام ای جان پیغمبر(ع)

سلام ای سر اعطیناک

سلام ای قبله افلاک

تو یاس آل یاسینی

گواه غربت دینی

سیه پوشیده ماه امشب

شکسته بغض آه امشب

تو ای زهرا(ع) ریحانه

کجا رفتی غریبانه

مزار بی نشانت کو

بگو قبر نهانت کو

علی(ع) ماندست و کوه غم

علی(ع) ماندست و این ماتم

سلام ای جاری کوثر

سلام ای جان پیغمبر(ع)

سلام ای سر اعطیناک

سلام ای قبله افلاک

تو یاس آل یاسینی گواه غربت دینی

سیه پوشیده ماه امشب

شکسته بغض آه امشب

(اسماعیل فرزانه)

همچنین ببینید

شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت

(شعر) شکست عهد من و گفت: هرچه بود گذشت !

( دلنوشته های زیبا و عاشقانه ) شکست عهد من … دکتر ایرج دهقان شکست …