قیصر امین پور

تنها تو مى مانى…(قیصر امین پور)

(شعر و دلنوشته زیبا)

تنها تو مى مانى…

دل داده ام بر باد، بر هر چه بادا باد
مجنون تر از لیلى، شیرین تر از فرهاد

اى عشق از آتش اصل و نسب دارى
از تیره دودى، از دودمان باد

آب از تو طوفان شد، خاک از تو خاکستر
از بوى تو آتش، در جان باد افتاد

هر قصر بى شیرین، چون بیستون ویران
هر کوه بى فرهاد، کاهى به دست باد

هفتاد پشت ما از نسل غم بودند
ارث پدر ما را، اندوه مادرزاد

از خاک ما در باد، بوى تو مى آید
تنها تو مى مانى، ما مى رویم از یاد
قیصر امین پور – خرداد ۷۵